David van Reybrouck bij opening academisch jaar

Op 31 augustus zal David van Reybrouck spreken bij de opening van het academisch jaar van de Radboud Universiteit (RU). Harpiste Lavinia Meijer zal zorgen voor muziek.

Belgisch cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver David van Reybrouck is met name bekend van zijn boek Congo, een geschiedenis. In dit bekroonde werk beschrijft hij aan de hand van vooral interviews de ontstaansgeschiedenis van Congo, dat zich in meer dan 100 jaar ontwikkelde van relatief stabiele kolonie tot roerige natie. Van Reybrouck schreef ook over de toenemende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden in de Belgische en Nederlandse samenleving in Pleidooi voor populisme. Hoewel laagopgeleiden in Nederland in de meerderheid zijn, vormen ze in het parlement een aanzienlijke minderheid. Een oplossing voor dit probleem is volgens hem een nieuwe vorm van populisme. De kans is aanwezig dat dit een thema is dat naar voren zal komen in zijn lezing.

De wereldberoemde Harpiste Lavinia Meijer maakte furore met haar composities van Philip Glass. Bij de opening van het academisch jaar zullen ook twee studenten spreken over het studeren in het buitenland. Daarnaast zal rector-magnificus Theo Engelen de internationaliseringsprijs, de universitaire studieprijs en de universitaire onderwijsprijs voor de beste senior  en de beste junior docent uitdelen.

De opening vindt plaats op maandag 31 augustus om 14:00 uur in het Gymnasion.