Bestuurders universiteiten graaien flink

Hij is er weer! De jaarlijkse lijst van grootste graaiers in het onderwijs. Ieder jaar presenteert de Algemene Onderwijsbond (AOb) de lijst met de meest verdienende bestuurders in het onderwijs. Dit jaar op een 'mooie' tweede plek Aalt Dijkhuizen van de Wageningen University & Research Center (WUR). De voorzitter van het Wageningse College van Bestuur verdiende in 2011 een slordige 346.495 euro. Of dat erg is? Ja, want volgens de nieuwe Wet Normering Topinkomens, die morgen wordt besproken in de Eerste Kamer, ligt het maximum van een salaris in de WO-sector op 223.666 euro. Dat stond in een brief (.pdf) die afgelopen winter werd verzonden aan de Tweede Kamer. Dat is ruim 120.000 euro minder dan Dijkhuijzen op dit moment verdient. Verderop in de lijst, die wordt aangevoerd door een bestuurder van de mbo-scholengroep Amarantis, ook bestuursvoorzitter Rene Smit van de Vrije Universiteit (291.900 euro, nummer 3), Yvonne van Rooy, bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht (260.000 euro, nummer 6) en Sibrand Poppema, collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen (238.600 euro, nummer 11) staan er. Hier (.pdf) is de volledige lijst te zien. Afwezig: de bestuurders van de RU. Hoewel zij ook zeer goed boeren, houden ze het nog relatief netjes en blijft hun salaris onder het maximum.

 

Lees meer

Medezeggenschap tevreden over houding bestuurders

Leden van de medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs zijn in het algemeen positief over de houding van de bestuurders ten opzichte van de medezeggenschap. Dat is de conclusie van de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor. Goede frequentie De medezeggenschapsmonitor is een initiatief van Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en verschillende universitaire organisaties zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM). De monitor onderzocht de medezeggenschap op de hogescholen en universiteiten van het afgelopen jaar. Het rapport was gepubliceerd voor het schandaal met de declaraties aan de RU. Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste raadsleden goed kunnen opschieten met het bestuur van hun universiteit of hogeschool. Het overleg tussen de medezeggenschap en de bestuurders verloopt vaak in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Ook over het aantal raadsvergaderingen zijn de raadsleden tevreden: 82% van hen vindt de frequentie aan vergaderingen voldoende. De raden zijn bescheiden over hun eigen functioneren; ze geven zichzelf gemiddeld een zeven. Onvoldoende scholing Niet op alle vlakken zijn de medezeggenschapsleden tevreden: 30% van de raadsleden is namelijk ontevreden over de scholing, terwijl meer dan de helft van de personeels- en studentenleden scholing heeft gevolgd. Volgens de medezeggenschapsmonitor is op dit punt meer aandacht nodig van de raadsleden en de bestuurders, omdat scholing cruciaal is voor het functioneren van de raden. Verder geven volgens het onderzoek zowel raadsleden op hogescholen als op universiteiten aan dat zij te weinig tijd hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Aan het onderzoek deden 1201 medezeggenschappers mee. Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van ISO, zegt dat de medezeggenschapsmonitor slechts het begin is: 'Bestuurders en raadsleden gaan nu samen het gesprek aan over nodige verbeteringen. Het is belangrijk om te weten hoe het is gesteld met de medezeggenschap, maar nog belangrijker dat de bestuurders en raadsleden hier mee op de instelling zelf aan de slag gaan.' RU-medezeggenschap Ook de leden van de USR, FSR's en OLC's van de RU hebben meegeholpen met het onderzoek van ISO. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, zegt dat ieder USR-lid alles persoonlijk heeft ingevuld. 'Ik kan dus niet beweren dat alle USR-leden dezelfde mening hebben over de medezeggenschap, maar de meningen zullen wel veel overeenkomen. Over het algemeen ben ik persoonlijk tevreden met de gang van zaken. Wij als USR hebben een goede manier van inspraak en krijgen veel gedaan met dit College van Bestuur (CvB).' Op de vraag of het huidige declaratieschandaal het vertrouwen van de studentenraad in het CvB schaadt durft Vlek de Coningh niet gauw een uitspraak over doen: 'Ik zou daar zelf eerst met het CvB om de tafel willen zitten en bespreken waarom de RU zo is omgegaan met de declaraties. Het is de taak van de USR om dit te doen, dat zijn we de studenten verschuldigd.'    

 

Lees meer

USR: bestuursfunctie is een legitiem excuus

Geen 'Sorry, de brug stond open', maar 'Helaas, ik heb bestuursverplichtingen'. Als het aan de Universitaire Studentenraad (USR) ligt, wordt het vervullen van een bestuursfunctie universiteitsbreed een legitieme reden om aanwezigheidsplicht te ontlopen. Bovendien moet het voor bestuurders makkelijker worden om te wisselen tussen werkgroepen. Dat stelt het medezeggenschapsorgaan in een korte, adviserende notitie. Het is voor studenten vaak lastig om tijdens hun bestuursjaar de nodige EC te halen binnen het eigen curriculum: door aanwezigheidsplicht en vaste werkgroepen, moeten zij vaak uitwijken naar flexibelere vakken met minder relevantie voor hun eigen studie. Om onduidelijkheid te voorkomen, adviseert de USR bovendien om een bestuursfunctie in Osiris zichtbaar te maken voor de docent. Met de notitie wil de USR haar visie duidelijk maken op de interpretatie van Regeling FOndS - waarin de bestuursbeurzen worden geregeld. Binnenkort moeten het College van Bestuur en de USR weer in onderhandeling: de huidige regeling loopt dit collegejaar af en dus moet er een nieuwe regeling komen. Daarnaast zou er nog wel wat meer waardering mogen komen voor bestuurswerk, aldus de USR. Studieadviseurs moeten ambitieuze studenten stimuleren en de Week van het Studentbestuur moet niet enkel vanuit de studenten zelf komen. Je hoort het: dit jaar mogen de hoogleraren en docenten de windmolentjesover de campus verspreiden.

 

Lees meer