[Ingezonden] Studentlid in het College van Bestuur is geen oplossing

Studentenpartij AKKUraatd is blij met de ontwikkeling bij de UvA, waardoor een studentlid aan het College van Bestuur wordt toegevoegd. asap ziet in deze toevoeging aan het College van Bestuur echter geen heil en pleit voor meer bevoegdheden voor de Universitaire Studentenraad. Het is hommeles in Amsterdam. Studenten hebben eerst het Bungehuis bezet en sinds afgelopen woensdagavond het Maagdenhuis. Het Amsterdamse College van Bestuur (CvB) wil niet luisteren naar de studenten, iedere dialoog lijkt onmogelijk. Gelukkig is het in Nijmegen beter gesteld met de medezeggenschap, maar ook hier zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo wil asap dat studenten op faculteiten evenveel inspraak krijgen als het personeel en moet er een studenttoehoorder komen bij het College van Bestuur en het College van Decanen. Maar een studentlid in het bestuur zoals AKKUraatd dat wil? Daar ziet asap helemaal niets in. Een extra ondemocratische bestuurder in het CvB draagt niet bij aan een betere universiteit. Onlangs verscheen een artikel op Folia Web waarin juist de studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor pleiten om de student-assessor in het CvB af te schaffen. Groningen is de enige universiteit met zo’n constructie en daar wordt de student-assessor voornamelijk gezien als een bestuurder zonder democratische verantwoording. De Groningse ervaring is dat deze vaak informatie achterhoudt voor de rest van de medezeggenschap. Hierdoor komt de controlerende functie van de medezeggenschap in het geding. asap ziet geen reden waarom dat op onze universiteit anders zou zijn. Daarnaast bestaat er vrees voor inkapseling. Het CvB zal een student snel medeplichtig maken en misschien zelfs vertrouwelijke informatie geven. Hierdoor kan deze student niets aan de rest van de medezeggenschap vertellen. asap ziet een betere oplossing: de Universitaire Studentenraad (USR) moet meer bevoegdheden krijgen. Zo willen wij dat er een student als toehoorder bij zowel het College van Bestuur als het College van Decanen komt te zitten. Daarmee blijft de zeggenschap waar zij hoort, maar zorg je dat essentiële informatie terecht komt bij de studenten die dusdanig belangrijk zijn voor een goede inspraak. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde besluiten; de decanen van de faculteiten of het centrale College van Bestuur van de universiteit. Momenteel wordt Facultaire Studentenraden vaak voorgehouden dat problemen op centraal niveau spelen, terwijl de USR wordt afgescheept met het argument dat een zaak op facultair niveau speelt. Met een studenttoehoorder bij zowel het CvB als het College van Decanen ondervang je dit probleem. Dit komt de openbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van de universiteit ten goede en daarmee ook de kwaliteit van de universiteit. Een ander punt waar asap voor pleit, is de verdwijning van de 60/40-stemverhouding op facultair niveau. Het is op dit moment zo dat de personeelsgeleding in de facultaire medezeggenschap meer te zeggen heeft (60 procent) dan de studentgeleding (40 procent). Deze regeling is ooit bedacht met beroep op een uitzondering vanwege het katholieke karakter van de universiteit. Een dergelijk argument rechtvaardigt deze scheve verhoudingen niet. Feit is dat democratisch gekozen studenten worden weggezet als passanten en een minderwaardige rol spelen op facultair niveau. Kritische studenten kunnen nu veel te eenvoudig de mond worden gesnoerd, dat komt niet ten goede aan een eerlijke en democratische besluitvorming. Wat asap betreft komt er snel een einde aan deze bizarre stemverhouding. Al met al valt er nog genoeg te veranderen, ook op de Radboud Universiteit. De relatie met het College van Bestuur is echter goed, vandaar dat we overtuigd zijn dat er binnenkort een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de USR en het CvB. Wij hopen dat het CvB het gesprek aan wil gaan om te kijken naar de verbeterpunten. Mocht die bereidheid er niet zijn, dan is dat niet alleen heel erg teleurstellend, maar beraadt asap zich ook op andere manieren om de democratie op de Radboud Universiteit te vergroten.

 

Lees meer

DNUN geweigerd bij speech Bussemaker Open dag

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) leeft nog: afgelopen zaterdag tijdens de Open dag heeft de actiegroep meer dan zeshonderd flyers uitgedeeld voor meer democratie op de RU. Terwijl minister van Onderwijs Jet Bussemaker haar leenstelsel mocht propageren in het Collegezalencomplex, werd DNUN verbannen uit het gebouw.

DNUN liep rond met flyers met de boodschap: Change perspective; Change the university. Met deze slimme ombuiging van het RU-motto scoorde de groep echter geen punten, tot zover de mogelijkheid om je stem te laten horen op de RU. De informerende functie van de bijeenkomst over het schuldenstelsel in het Collegezalencomplex was overigens volgens een Facebook-post van DNUN geen succes: met een halflege zaal die vooral gevuld was met mannen van middelbare leeftijd weet de gemiddelde aankomende student nog steeds niet heel veel meer.

Bussemakers promotietour mag dan geen daverend succes zijn geweest, ook bij DNUN zelf schort er nog het een en ander aan de communicatieve vaardigheden. Wanneer DNUN om commentaar wordt gevraagd, belandt men in een wirwar van doorverwijzingen zonder uiteindelijk effectief antwoord te krijgen.

 

Lees meer

Londense studenten volgen voorbeeld Maagdenhuisbezetters

De protestdrift van De Nieuwe Universiteit wordt niet alleen binnen de landsgrenzen overgenomen. In London hebben ongeveer veertig studenten een collegezaal van de London School of Economics bezet met de eis voor meer inspraak, meldt Hoger Onderwijs Persbureau. De bezetters zijn het eens met de protesterende studenten in Amsterdam en willen naast meer inspraak van studenten en docenten, meer vaste contracten voor het universiteitspersoneel. De Londense studenten gaan zelfs nog wat verder in hun (politieke) eisen: zo willen ze onder andere dat hun universiteit alle samenwerking met de olie-industrie stopzet. Ook organiseren ze, net als de Maagdenhuisbezetters, workshops, debatten en lezingen in de bezette ruimte. Of de Engelsen net zo vasthoudend zijn als de bezetters van het Bungehuis en het Maagdenhuis in hun strijd tegen de universiteit, moet nog blijken.

 

Lees meer

Student schuift aan

Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) mag voortaan een student de vergaderingen van het universiteitsbestuur bijwonen. De student-assessor zal namens de studenten adviseren en spreken, verdere macht heeft deze vertegenwoordiger niet. Toch is het een hele stap op het gebied van inspraak door studenten. Tot 1997 bestuurden studenten standaard mee in het College van Bestuur (CvB) van alle Nederlandse universiteiten, maar met de wet Modernisering Universitair Bestuur werd dit recht afgeschaft. En nu is er dus weer een student die zijn weg in het CvB van een universiteit gevonden heeft. In het verleden zijn er al pogingen gedaan om een dergelijke studenten-assessor wettelijk te verplichten, maar dankzij onze grote vriend Zijlstra zijn deze op niets uitgelopen. De reacties op de nieuwe maatregel in Groningen variëren. Sommigen noemen het een vooruitgang voor de vertegenwoordiging van de student. Anderen zeggen dat het slechts een manier van het bestuur is om de schijn van vertegenwoordiging op te houden en de studenten te vleien, maar dat er uiteindelijk niks uit voortkomt omdat de vertegenwoordiger geen achterban of stemrecht heeft. De RUG is de eerste universiteit in Nederland waar een studenten-assessor is aangesteld. De vraag is of er in de toekomst meer aan andere universiteiten zullen worden aangesteld. Wellicht schuift er over een tijdje wel een student aan bij Kortmann en Meijer.

 

Lees meer