Enerzijds Anderzijds

De stelling van deze maand: Het kamertekort in Nijmegen is opgelost Tekst: Evy van der Aa Dit artikel verscheen eerder in de mei-ANS In september kondigde de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) aan dat het kamertekort is opgelost. Studenten krijgen steeds sneller een kamer en steeds meer woonruimtes komen leeg te staan. Toch wordt er door studenten zelf veel geklaagd over de moeite die het kost een geschikte en betaalbare kamer te vinden. Uit de Algemene Studentenenquête 2014, die in april door het universiteitsbestuur is besproken, blijkt dat bijna de helft van de Nijmeegse studenten ontevreden is over zijn huidige kamer en dat 10 procent van de RU-studenten die nog thuis woont wel op kamers wil, maar geen woonruimte kan vinden. Zoeken studenten op de verkeerde plek en zijn ze te veeleisend of is er nog steeds sprake van een kamertekort? Kees Stunnenberg, directeur van Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen ‘Het kamertekort in Nijmegen is opgelost. De SSHN kampt de laatste tijd namelijk steeds vaker met leegstand. Zo zien we ons tijdelijke complex Griftdijk in Lent langzaam leeglopen. Deze locatie was bedoeld om de piek in het aantal uitwonende studenten op te vangen. Door de bouw van nieuwe complexen hebben we besloten om een deel van dit complex in de zomer vervroegd te sluiten. ‘De groep eerstejaarsstudenten met reisurgentie – een reistijd langer dan twee uur – krijgt ook steeds sneller een kamer. Voor de nieuwe studenten hebben we verschillende complexen gereserveerd, zoals Hoogeveldt en Vossenveld. Dit collegejaar was de wachtlijst voor eerstejaars met reisurgentie al voor december afgewerkt. Dat duurde een aantal jaren terug veel langer, dan werd dit punt pas rond maart bereikt. Rond september en januari zal er altijd een piek blijven in de vraag naar kamers. Daar kunnen we echter niet op bouwen, want de kans is groot dat een deel van de kamers dan de rest van het jaar leegstaat. ‘Het lage aantal reacties dat we krijgen op kamers in het tweede semester is voor ons een duidelijk signaal dat de woningmarkt ontspannen is. Soms reageert een week lang niemand op een kamer, waardoor we deze meerdere keren aanbieden. Dat is de afgelopen tien jaar niet voorgekomen. Hoewel het kamertekort is opgelost, blijft de kwaliteitsvraag over. Studenten wachten soms lang op zelfstandige wooneenheden, met een eigen keuken en badkamer. Doordat er de laatste tijd veel zelfstandige kamers zijn bijgekomen, maken studenten met een kortere wachttijd kans op deze ruimtes. Het is lang geleden dat je met zo’n relatief korte wachttijd in een van die zelfstandige wooneenheden kon.’ Nina den Elzen, secretaris van Stichting Huurteams Nijmegen ‘Het kamertekort in Nijmegen is niet opgelost. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences bleek vorig jaar dat er in Nijmegen nog een kamertekort was van 2700 kamers. Max Derks, de toenmalige directeur van de SSHN, sprak dit tegen. Hij merkte op dat maar 3 procent van de Nijmeegse studenten de enquête had ingevuld en de uitslag slechts een indicatie zou zijn. Volgens Huurteams Nijmegen zou dit getal dus weleens veel hoger kunnen liggen dan 2700. Deze schatting kan namelijk ook te laag liggen. Daarnaast gaven ongeveer 3500 studenten in diezelfde monitor aan dat ze liever ergens anders willen wonen, waar ze eigen voorzieningen hebben. Het gebrek aan kwalitatief goede woonruimtes duidt ook op een kamertekort. ‘In Nijmegen huurt ongeveer 70 procent van de studenten bij een particuliere verhuurder en zij vragen nog steeds buitengewoon hoge huurprijzen en stoppen nadelige bepalingen in huurovereenkomsten. Wanneer er geen kamertekort zou zijn, zou dit niet kunnen. Als student ga je dan op zoek naar een andere verhuurder waar je met betere voorwaarden een kamer kunt krijgen. Bij Huurteams Nijmegen zien we veel mensen die erachter komen dat ze al een tijdje 150 euro in de maand teveel betalen voor hun woonruimte. Ditzelfde geldt voor de herenhuizen die worden omgebouwd tot studentenkamers. Door de grote vraag naar deze kamers eisen verhuurders een bedrag dat hoger ligt dan wettelijk zou mogen met de beschikbare voorzieningen en grootte van de ruimte. ‘Daarnaast blijft de studentenpopulatie de komende zes jaar groeien en probeert de RU internationale studenten naar Nijmegen te halen. Ook deze mensen moeten een kamer hebben. De buitenlandse groep woont vaak in SSHN-complexen, waardoor hier minder woonruimte overblijft voor Nederlandse studenten.’ Klik hier voor de overige artikelen uit de mei-ANS.

 

Lees meer

Geen collegegeld meer in Duitsland

Terwijl in Nederland het studeren steeds duurder wordt, hoef je nu in Duitsland nergens meer collegegeld te betalen. De deelstaat Nedersaksen heeft als laatste deelstaat het collegegeld afgeschaft. Volgens Dorothee Stapelfeldt, senator in Hamburg, is het vragen van collegegeld onrechtvaardig, omdat dit jonge mannen en vrouwen kan ontmoedigen te gaan studeren. In deze stad werd het collegegeld in 2012 al afgeschaft. Dr. Marcus Hoppe van het Internationaal Bureau van de Leibniz-universiteit in Hannover vertelt dat er ook praktische redenen voor deze maatregel zijn. Het aantal internationale studenten in deze staat was minder dan in de andere deelstaten en internationale studenten zijn goed voor het aanzien van universiteiten. Zo zorgen de buitenlanders ervoor dat universiteiten stijgen op de wereldranglijst. Of de afschaffing van het collegegeld daadwerkelijk meer internationale studenten gaat opleveren, is nog maar de vraag. Tot nu toe is het aantal aanmeldingen vanuit het buitenland niet echt gegroeid. Hoppe denkt dat dit ligt aan het gebrek aan marketing en de taalbarrière.

 

Lees meer

SER: Nederland heeft meer importstudenten nodig

Nederland moet meer buitenlandse studenten binnenhalen en ze niet meer laten gaan. Zo luidt het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze 'internationale talenten' moeten met name gaten in de arbeidsmarkt opvullen op bijvoorbeeld bètatechnisch gebied. Bovendien zouden internationale bedrijven behoefte hebben aan buitenlandse studenten en zou hun komst de Nederlandse kennisinfrastructuur kunnen verbeteren. Al met al zijn die importstudenten dus gewoon heel goed voor onze welvaart, economie en onderwijs. Onderwijsinstellingen en bedrijven moeten daarom actief studenten werven over de grenzen. Momenteel komen jaarlijks 56 duizend studenten naar Nederland voor het behalen van een bul, driekwart hiervan keert daarna weer terug naar het land van herkomst. Degenen die blijven, zijn vaak afgestudeerd in andere richtingen dan waar de Nederlandse tekorten zich bevinden. Dat het blijven van deze hoogopgeleiden de Nederlandse werkzoekenden van de arbeidsmarkt kan verdrukken terwijl er, zoals SER-voorzitter Wiebe Draijer zelf ook weet, veel werkloosheid onder afgestudeerden heerst, is wel een bijkomend nadeel.

 

Lees meer