De Vrije Student: 'RU heeft behoefte aan een nieuwe onderwijsvisie'

De komst van de nieuwe studentenpartij De Vrije Student deed flink wat stof opwaaien. De door de JOVD opgerichte landelijke beweging wil op verschillende universiteiten, waaronder de RU, zetels verwerven in universiteitsraden. Hoog tijd om de eerste lijsttrekker van de studentenpartij te ondervragen.

Tekst: Evy van der Aa
Foto’s: Simone Both

Op het zonnige terras van het Cultuurcafé ontmoet ANS Caspar Safarlou (21), derdejaarsstudent Kunstmatige Intelligentie en de eerste lijsttrekker van De Vrije Student Nijmegen. De nieuwe partij doet in mei mee met de universitaire verkiezingen en hoopt zetels te verwerven binnen de Universitaire Studentenraad (USR). Niet alleen Nijmegen krijgt er een nieuwe studentenpartij bij: ook in Amsterdam en Rotterdam duikt de club op, die er soms opvallende standpunten op nahoudt. In een opinieartikel in het NRC Handelsblad lieten de lijsttrekkers van Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen weten tegen De Nieuwe Universiteit te zijn en De Vrije Student Amsterdam pleitte voor het afschaffen van bestuursbeurzen. Of de Nijmeegse tak ook voor deze afschaffing is, weet Safarlou nog niet. De beurzenkwestie wordt behandeld in Amsterdam en nog niet in Nijmegen, waardoor er hier nog geen standpunt over is gevormd. ANS spreekt de kersverse lijsttrekker over de plannen van De Vrije Student, de wenselijkheid van politieke partijen in de USR en de verwachtingen van de verkiezingen in mei.

Waar staat De Vrije Student voor?
‘De Vrije Student staat voor vrij studeren, voor vrij onderwijs. We willen een aparte visie geven op onderwijs, die losstaat van anderen. Die visie is er vooral op gericht om geld bij studenten te houden. Door de invoering van het leenstelsel komt een miljard euro vrij voor onderwijs, in ruil daarvoor krijgt de medezeggenschap instemming op de begroting. Vanuit de landelijke stichting krijgt De Vrije Student trainingen waardoor we de kuitenbijters kunnen zijn bij het College van Bestuur. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat het extra geld niet zomaar ergens naartoe gaat, maar echt bij studenten terecht komt. Daarnaast heeft De Vrije Student een landelijk netwerk, waardoor we kunnen kijken naar succesverhalen van andere universiteiten.’

Waarom hebben jullie een nieuwe partij opgericht?
‘We voegen een duidelijk landelijk netwerk toe, een nieuwe infrastructuur met een duidelijke club die daarbij staat. We zijn daarnaast niet bang om de confrontatie aan te gaan en dat is iets wat we nog helemaal niet hebben gezien.’

Zijn concurrenten AKKUraatd en asap dan bang voor de confrontatie?
‘De twee partijen werken veel te makkelijk samen. Bij de wijziging van de judiciaregeling gaven de partijen makkelijk toe en werd ineens ingeleverd. Dat is gek omdat daadwerkelijk de hele medezeggenschap summa cum laude en bene meritum wilde behouden en in het huidige voorstel blijft alleen summa cum laude bestaan.’

In het gezamenlijke voorstel van de faculteiten hebben zij zelf aangegeven dat bene meritum niet hoeft te blijven bestaan.
‘Dat moet ik misschien dan verder uitzoeken. Ik vind het judicium bene meritum een mooi onderdeel van de identiteit van de RU.’

Worden jullie de partij die constant tegen de stroom ingaat?
‘Nee, nu zetten we vooral onze punten scherp neer. We begrijpen namelijk ook wel dat we in een later stadium moeten samenwerken, maar we zijn niet bang voor een confrontatie.’

Jullie belangrijkste punt is dat er meer geld aan onderwijs moet worden besteed. Waar vinden jullie dat de RU nu te veel geld aan uitgeeft?
‘Vorige week is het toneelstuk van De Verleiders naar de RU gehaald en dat was gratis voor studenten. Daarvan denk ik dan: "Moet dit nou?". Daarnaast hoeft de universiteit wat ons betreft ook geen geld over de balk te smijten om groene stroom op de campus te krijgen. Studenten komen hier om te studeren, dus moet het geld uitgegeven worden aan kwalitatief goed onderwijs.’

Dat De Verleiders naar Nijmegen zijn gekomen, is een incidentele uitgave. Kun je nog een ander voorbeeld noemen?
‘Ik kan zo snel niet op een ander voorbeeld komen, dat weet ik niet meer. Daarnaast lijkt het geen incident.’

Waar mag volgens jullie dan meer geld naartoe?
‘We zouden dat geld graag investeren in studiecoaches die studenten individueel begeleiden tijdens hun studie. Ook kan dat geld gaan naar internationalisering door academische netwerken als Coursera of EdX, waar je als student vakken kunt volgen van topuniversiteiten zoals Harvard en Stanford. Je kunt ook online tentamens maken en dat zou hier op de RU kunnen meetellen voor studiepunten. Daarnaast zou de universiteit meer mogen uitgeven aan bijvoorbeeld Capita Selecta, dat hebben we bij Kunstmatige Intelligentie al. Dan geef je bij een docent aan waarover je een vak zou willen volgen en de docent faciliteert je daar dan in door stof op te geven, een tentamen te maken en studiepunten toe te kennen. We willen dus onderwijs op maat en dit faciliteren met originele ideeën.’

Je noemde net als belangrijk pluspunt jullie landelijke netwerk. De USR is lid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), dat ook medezeggenschapstrainingen en een landelijk platform biedt. Voegen jullie daar nog wel iets toe?
‘We krijgen niet alleen trainingen, maar wisselen ook ideeën uit, waardoor we duidelijk iets toevoegen. Ik zit niet bij het overleg, maar ik zie die uitwisseling van gedachten niet. Ideeën zoals Coursera en EdX borrelen bijvoorbeeld bij ons op, maar daar horen we nu niets van.’

ISO doet dat ook.
‘Die ideeën kan ik nergens terugvinden.’  De Vrije Student is ontstaan vanuit de JOVD, de jeugdafdeling van de landelijke politieke partij de VVD. Volgens Safarlou is De Vrije Student geen satelliet van de JOVD: ‘Het enige dat de JOVD doet is ons een zetje geven, een infrastructuur bieden voor een landelijk netwerk en trainingen geven, zodat we daarna op onszelf kunnen functioneren. We zijn volledig politiek onafhankelijk en jullie mogen van mij verwachten dat ik ervoor ga zorgen dat dat zo is.’ De Nijmeegse student hoeft volgens de lijsttrekker dus niet bang te zijn dat de JOVD stiekem de lijn van universiteiten gaat bepalen. De twee lijken echter toch sterk verbonden doordat de site van De Vrije Student aan die van de JOVD is gekoppeld en er eerst naar Den Haag moet worden gebeld om een afspraak met Safarlou te maken.

breed safarlou 200x133

Is het wenselijk dat politieke partijen een vinger in de pap krijgen in het besturen van universiteiten via de medezeggenschap?
‘Dat maakt niet uit, omdat universiteitsbeleid los staat van wat er landelijk gebeurt. Wat zou een politieke partij in de USR moeten doen? Pleiten voor een bepaald standpunt over de Israël en Palestina-kwestie? Het is daarom belangrijk dat we een onafhankelijke partij worden, maar daarvoor moet eerst de landelijke beweging worden vormgegeven. Daar zijn we nu mee bezig. Daarnaast hebben zich bij De Vrije Student ook studenten aangesloten die zichzelf niet identificeren als liberaal, maar toch bij ons willen horen. Onze onderwijsvisie – dat de student centraal moet staan in het onderwijs – zien we ook terug bij andere politieke stromingen. Ook is er helemaal geen sprake van liberaal of socialistisch universiteitsbeleid. De media en andere partijen willen De Vrije Student framen als liberaal, maar dat willen we niet en zo is het niet.’

Tot slot, hoe schatten jullie je kansen in met de verkiezingen?
‘We denken dat er in Nijmegen behoefte is aan een nieuwe partij met een onderwijsvisie. We denken daarom sowieso volgend jaar deel uit te maken van de USR. De meeste nieuwe partijen binnen de USR krijgen meteen een of twee zetels. Wij willen ons door de landelijke aandacht en ons netwerk richten op drie zetels.’

 

Lees meer

Eerste volle lijst De Vrije Student

Vandaag maakte de nieuwe studentenpartij De Vrije Student haar lijst bekend met beschuit met muisjes op het Erasmusplein.

Samen met de kandidaten voor de universitaire verkiezingen maakte De Vrije Student haar standpunten duidelijk op een flyer. De partij gaat zich sterk maken voor grenzeloos studeren, persoonlijk maatwerk en altijd en overal colleges kijken.

Veel bekijks trok De Vrije Student niet met haar gratis eten. Vooral concurrenten asap en AKKUraatd stonden geïnteresseerd vanaf een afstandje te kijken.

lijst vrije student

 

Lees meer

Hoe vrij is De Vrije Student Nijmegen?

Vandaag meldde Folia dat de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, rekeningen had betaald van studentenpartij De Vrije Student Amsterdam. De JOVD betaalde voor de ontwikkeling van de huisstijl en zou aan elke campaigner van elke afdeling van de Vrije Student, dus ook in Nijmegen, 5 euro hebben gegeven. Hoe zit dit in Nijmegen? Is De Vrije Student Nijmegen financieel afhankelijk van de JOVD en wat heeft dit voor concrete gevolgen?

Caspar Safarlou, lijsttrekker van De Vrije Student Nijmegen, benadrukte eerderal dat De Vrije Student geen satelliet is van de JOVD. Safarlou onderstreept dit opnieuw: 'De Vrije Student is een initiatief van de JOVD voor een studentenbeweging die volledig op zichzelf moet staan. Een studentenpartij komt natuurlijk niet zomaar uit de grond, daarbij heeft de JOVD geholpen. De JOVD regelt alleen de infrastructuur en de trainingen.'

De JOVD beheert ook de landelijke stichting van De Vrije Student. Financieel is De Vrije Student Nijmegen dus afhankelijk van een stichting die door de JOVD wordt beheerd. Als De Vrije Student dus iets doet wat de JOVD niet bevalt, zou deze in principe de geldkraan dicht kunnen draaien. 'Het gaat gewoon om de visie. Wat we doen gaat uit van een aantal principes, dat noemen wij het idee van vrij studeren. Wij staan achter die principes en daaruit volgt de rest. Als iemand niet achter die visie staat, zou er een conflict kunnen ontstaan met de JOVD, maar dan hoor je simpelweg niet bij De Vrije Student. Bij De Vrije Student Nijmegen zijn daarom ook wel studenten weggegaan die niet 100 procent achter die visie stonden.'

Volgens Safarlou zijn er ook lokaal mensen benaderd voor financiering van De Vrije Student Nijmegen, maar gaat uiteindelijk alles via de landelijk stichting. 'Als we bijvoorbeeld een ludieke actie hebben verzonnen, dan kijken ze eerst bij de stichting of ze daar geld voor willen vrijmaken.' Bij de vraag of en hoeveel geld de JOVD aan de Vrije Student heeft gedoneerd, verwijst Safarlou door naar Matthijs van de Burgwal. Van der Burgwal, woordvoerder van De Vrije Student en nota bene Algemeen Bestuurslid Voorlichting en Marketing van de JOVD, zegt dat de JOVD nooit geld heeft gedoneerd aan De Vrije Student Nijmegen, maar wil niet direct antwoorden op de vraag waar de Vrije Student Nijmegen dan verder diens financiering vandaan haalt.

 

 

Lees meer

Jongerenakkoord Catshuis laat het onderwijs ongemoeid

Terwijl in het Catshuis nog druk wordt onderhandeld over de miljardenbezuinigingen, hebben de jongerenorganisaties van de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie al een alternatief akkoord in elkaar gedraaid. Opvallend is dat in het plan het hoger onderwijs met rust wordt gelaten. Voor 2013 zijn bezuinigingsmaatregelen bedacht die 14,6 miljard euro zouden opleveren. Op de lange termijn zou er 25 miljard bezuinigd kunnen worden. Dit zou kunnen worden gedaan door de AOW-leeftijd trapsgewijs te verhogen tot 69, verscheidene kindertoeslagen te verlagen en de hypotheekrente aan te pakken. Hoeveel het akkoord waard is valt te betwijfelen. DWARS van Groenlinks stapte op het laatste moment uit de onderhandelingen en de Jonge Socialisten van de PvdA geven in een persbericht op de website aan 'niet te zijn uitgenodigd'. Naar verluidt zijn de grote broers in het echte Catshuis er bijna uit, dus we zullen zien wat er klopt aan dit jongerenakkoord.

 

Lees meer

JOVD blijkt landelijke studentenpartij te introduceren

Niet alleen Nijmegen krijgt er een studentenpartij bij, ook in Amsterdam en Utrecht maakt De Vrije Student haar intrede. Opvallend is dat de introductieteksten voor iedere stad hetzelfde zijn, met voor iedere universiteit dezelfde standpunten. Kunnen we van De Vrije Student een eenheidsworst verwachten of gaan deze nog toegespitst worden op de Nijmeegse student? De Nijmeegse JOVD kan over de nieuwe studentenpartij nog niets zeggen, de campagne moet nationaal gelanceerd worden. Ze verwachten wel dat de partij in mei op de kieslijst staat voor de Universitaire Studentenraad. In welke steden De Vrije Student nog meer wordt opgericht, is nog niet duidelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Lees meer

Lijsttrekker De Vrije Student Nijmegen bekend

Caspar Safarlou wordt de eerste lijsttrekker van de nieuwe Nijmeegse studentenpartij De Vrije Student. Zaterdag maakte Safarlou zich bekend in een opinieartikel in het NRC Handelsblad.

De Vrije Studentwil dat het universiteitsgeld zo goed mogelijk aan onderwijs wordt besteed: studenten moeten de hoogste kwaliteit onderwijs krijgen en de beste kansen krijgen om zich binnen en buiten Nederland te ontplooien. Het stimuleren van duurzaamheid en een cultuurcentrumop de RU horen daar niet bij.

Tijdens de verkiezingen in mei zal de partij het opnemen tegen de gevestigde concurrenten asap en AKKUraatd voor zetels in de Universitaire Studentenraad.

 

Lees meer

Nieuwe concurrentie voor AKKUraatd en asap

AKKUraatd en asap krijgen er voor de verkiezingen van de Universitaire Studentenraad (USR) in mei een nieuwe concurrent bij. De JOVD werkt aan een nieuwe, liberale partij: De Vrije Student. De nieuwe partij wil dat het universiteitsgeld efficiënter wordt besteed, dit moet zoveel mogelijk gaan naar de verbetering van het onderwijs. De Vrije Student streeft naar ruimte voor excellentie, het digitaal aanbieden van een deel van het curriculum en internationalisering van het onderwijs. De precieze invulling van de speerpunten moet nog worden bepaald. Klinkt dit bekend in de oren? De streefpunten van de partij lijken op het eerste gezicht wel heel erg op de standpunten van asap en AKKUraatd, beide partijen hebben digitalisering en internationalisering hoog in het vaandel staan. Of de nieuwe partij onderscheidend genoeg is of dat studenten straks tussen drie keer hetzelfde kunnen kiezen, moet nog blijken.

 

Lees meer

Nijmegen kiest: Sjoerd van Elk (VVD)

Op 19 maart mag Nederland weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Kleurt Nijmegen ook dit jaar weer rood, of weet Rechts haar stempel op Havana aan de Waal te drukken? Komende weken blikt ANS vooruit met zes studenten die verkiesbaar zijn. Vandaag Sjoerd van Elk (24), student Fiscaal en Notarieel recht. Hij staat op de tiende plaats van de kandidatenlijst van de VVD. 'Veel studenten zijn potentiële VVD-stemmers.' Waarom sta je op de lijst? 'De politiek is interessant. Ik zat af en toe al op de publieke tribune van de gemeenteraad. Dan zag ik mijzelf ook wel op een van die stoeltjes zitten. In Nijmegen is een op de vijf inwoners student, maar het aantal studenten dat zich in de politiek laat horen valt tegen en dat kan een vertekend beeld geven. Dan wordt het ook tijd dat de gemeenteraad jonger wordt en daarom heb ik besloten mij verkiesbaar te stellen.' Wilde je in de raad? 'Ik hoopte dat het ging lukken, maar ik ben niet de enige geschikte persoon. Een boel mensen zijn al jarenlang actief voor de VVD, terwijl ik pas net in de politiek kom kijken.' VVDWat is jouw grootste zorg? 'Het meeste maak ik me zorgen om de financiële positie waarin Nijmegen verkeert. Op dit moment zit de gemeente Nijmegen zo diep in de schulden dat ze tientallen miljoenen kwijt is aan rente. De gemeente moet terug naar de taken die ze als gemeente heeft en niet allerlei taken oppakken die dan misgaan, zoals de grondaankopen die Nijmegen heeft gedaan.' De VVD in een linkse stad Nijmegen, kan dat wel? 'In Nijmegen zijn veel linkse partijen en die hebben samen een ruime meerderheid. Dan valt er voor de VVD wat minder in de melk te brokkelen, maar er zijn ook voordelen. In een coalitie moet je met elkaar samenwerken en is er minder ruimte voor kritiek. De VVD kan nu wat makkelijker zeggen wat er verkeerd gaat. Hierdoor is de VVD in mijn ogen het financiële geweten van de gemeente geworden. Ze wijzen de raad op de punten waar het wel eens mis kan gaan.' Gaat het aantal zetels van de VVD groeien? 'Ik denk zelf dat er wel wat groei in zit. Veel studenten zijn potentiële VVD-stemmers, maar dat stemmen ze op dit moment niet. Zij zien zich als ‘ik neig naar rechts, ik ben een beetje progressief’. Landelijk komen ze daardoor uit bij D66, dat zullen zij dan lokaal ook automatisch kiezen. Als studenten de verkiezingsprogramma’s zouden lezen, zou er een flinke club zijn die zich meer kan vinden in de standpunten van de VVD dan van D66.' Dit was de tweede aflevering van 'Nijmegen Kiest'. Lees ook:  Sjoerd van Elk (VVD) - Judith Rotink (CDA)

 

Lees meer

Politieke jongerenorganisaties zetten zich af tegen LSVb

De politieke jongerenorganisaties van de VVD, PvdA en D66 kunnen zich absoluut niet vinden in de door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uitgedragen kritiek op het leenstelsel. Ze ergeren zich aan het feit dat de studentenvakbonden, waaronder de LSVb, zich ten onrechte kritisch uitspreken namens alle studenten. De jongerenorganisaties JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten zeggen juist zeer te spreken te zijn over de uiteindelijke opzet van het sociaal leenstelsel. Met name de flinke investering in het hoger onderwijs en het behouden van de OV-kaart worden gezien als pluspunten van het stelsel. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb, herkent zich niet in de uitspraken van de jongerenorganisaties: 'Eerlijk gezegd ben ik er verbaasd over en vind ik het een beetje krom. We spreken niet namens hen, maar namens onze leden. Daarnaast heb ik niet gezegd dat alle studenten ertegen zijn.' Tevens kan Hoven zich niet verplaatsen in het geuite vertrouwen van de jongerenpartijen ten opzichte van de te maken investeringen in het hoger onderwijs. 'Ik snap niet dat ze erin trappen. Zeker in de politiek is er geen garantie dat de beloofde plannen over vijftien jaar daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.'

 

Lees meer