Aanbod Nijmeegse kamers met helft gestegen

Nog steeds geen kamer? Dan kom je of niet door de vleeskeuring, of je bent te kieskeurig. Aan het aanbod ligt het in ieder geval niet, want in Nijmegen zijn het afgelopen jaar de helft meer kamers online in de uitverkoop gedaan dan in 2011. Dit blijkt uit het jaarrapport van Kamernet.nl, waar zo'n 70 procent van alle vrijstaande kamers wordt aangeboden. In 2011 werden in de Keizerstad 4,824 kamers aangeboden via de online kamerzoeker, in 2012 waren dat er maar liefst 7.427. Bovendien zijn de kamers groter en duurder geworden. Waar je in 2011 18 vierkante meter leefruimte had, kun je daar nu de oppervlakte van een ruime IKEA-kast bij optellen. De gemiddelde huurprijs lag in 2011 op 342 euro. Afgelopen jaar betaalden nieuwe inwoners zo'n 8 procent meer. Hoe verhouden de Nijmeegse cijfers (.pdf) zich tot de landelijke cijfers? In ieder geval steeg het aantal aangeboden kamers in Nederland met ongeveer 23 procent ten opzichte van 2011, Nijmegen zit daar dus flink boven. Ook stegen de landelijke huurprijzen met 10 procent en de kamergrootte met 14,3 procent. Reden voor de stijging is vermoedelijk de crisis. 'Denk aan mensen die wegens hoge lasten toch de zolderverdieping gaan verhuren, of onder de leegstandswet hun huis of een deel van hun huis verhuren aan studenten', aldus Jeroen Muller, directeur van Kamernet.nl.

 

Lees meer

Enerzijds Anderzijds

De stelling van deze maand: Het kamertekort in Nijmegen is opgelost Tekst: Evy van der Aa Dit artikel verscheen eerder in de mei-ANS In september kondigde de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) aan dat het kamertekort is opgelost. Studenten krijgen steeds sneller een kamer en steeds meer woonruimtes komen leeg te staan. Toch wordt er door studenten zelf veel geklaagd over de moeite die het kost een geschikte en betaalbare kamer te vinden. Uit de Algemene Studentenenquête 2014, die in april door het universiteitsbestuur is besproken, blijkt dat bijna de helft van de Nijmeegse studenten ontevreden is over zijn huidige kamer en dat 10 procent van de RU-studenten die nog thuis woont wel op kamers wil, maar geen woonruimte kan vinden. Zoeken studenten op de verkeerde plek en zijn ze te veeleisend of is er nog steeds sprake van een kamertekort? Kees Stunnenberg, directeur van Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen ‘Het kamertekort in Nijmegen is opgelost. De SSHN kampt de laatste tijd namelijk steeds vaker met leegstand. Zo zien we ons tijdelijke complex Griftdijk in Lent langzaam leeglopen. Deze locatie was bedoeld om de piek in het aantal uitwonende studenten op te vangen. Door de bouw van nieuwe complexen hebben we besloten om een deel van dit complex in de zomer vervroegd te sluiten. ‘De groep eerstejaarsstudenten met reisurgentie – een reistijd langer dan twee uur – krijgt ook steeds sneller een kamer. Voor de nieuwe studenten hebben we verschillende complexen gereserveerd, zoals Hoogeveldt en Vossenveld. Dit collegejaar was de wachtlijst voor eerstejaars met reisurgentie al voor december afgewerkt. Dat duurde een aantal jaren terug veel langer, dan werd dit punt pas rond maart bereikt. Rond september en januari zal er altijd een piek blijven in de vraag naar kamers. Daar kunnen we echter niet op bouwen, want de kans is groot dat een deel van de kamers dan de rest van het jaar leegstaat. ‘Het lage aantal reacties dat we krijgen op kamers in het tweede semester is voor ons een duidelijk signaal dat de woningmarkt ontspannen is. Soms reageert een week lang niemand op een kamer, waardoor we deze meerdere keren aanbieden. Dat is de afgelopen tien jaar niet voorgekomen. Hoewel het kamertekort is opgelost, blijft de kwaliteitsvraag over. Studenten wachten soms lang op zelfstandige wooneenheden, met een eigen keuken en badkamer. Doordat er de laatste tijd veel zelfstandige kamers zijn bijgekomen, maken studenten met een kortere wachttijd kans op deze ruimtes. Het is lang geleden dat je met zo’n relatief korte wachttijd in een van die zelfstandige wooneenheden kon.’ Nina den Elzen, secretaris van Stichting Huurteams Nijmegen ‘Het kamertekort in Nijmegen is niet opgelost. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences bleek vorig jaar dat er in Nijmegen nog een kamertekort was van 2700 kamers. Max Derks, de toenmalige directeur van de SSHN, sprak dit tegen. Hij merkte op dat maar 3 procent van de Nijmeegse studenten de enquête had ingevuld en de uitslag slechts een indicatie zou zijn. Volgens Huurteams Nijmegen zou dit getal dus weleens veel hoger kunnen liggen dan 2700. Deze schatting kan namelijk ook te laag liggen. Daarnaast gaven ongeveer 3500 studenten in diezelfde monitor aan dat ze liever ergens anders willen wonen, waar ze eigen voorzieningen hebben. Het gebrek aan kwalitatief goede woonruimtes duidt ook op een kamertekort. ‘In Nijmegen huurt ongeveer 70 procent van de studenten bij een particuliere verhuurder en zij vragen nog steeds buitengewoon hoge huurprijzen en stoppen nadelige bepalingen in huurovereenkomsten. Wanneer er geen kamertekort zou zijn, zou dit niet kunnen. Als student ga je dan op zoek naar een andere verhuurder waar je met betere voorwaarden een kamer kunt krijgen. Bij Huurteams Nijmegen zien we veel mensen die erachter komen dat ze al een tijdje 150 euro in de maand teveel betalen voor hun woonruimte. Ditzelfde geldt voor de herenhuizen die worden omgebouwd tot studentenkamers. Door de grote vraag naar deze kamers eisen verhuurders een bedrag dat hoger ligt dan wettelijk zou mogen met de beschikbare voorzieningen en grootte van de ruimte. ‘Daarnaast blijft de studentenpopulatie de komende zes jaar groeien en probeert de RU internationale studenten naar Nijmegen te halen. Ook deze mensen moeten een kamer hebben. De buitenlandse groep woont vaak in SSHN-complexen, waardoor hier minder woonruimte overblijft voor Nederlandse studenten.’ Klik hier voor de overige artikelen uit de mei-ANS.

 

Lees meer

Gentse studenten trekken in bij bejaarden

Gentse studenten die gaan samenwonen met de plaatselijke bejaarden, dat is de droom van het Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Gent. Het centrum heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het mogelijk te maken dat oudjes studenten in huis nemen. Studenten kunnen hierdoor 'op kot' voor een lage huur en het verrichten van enkele kleine klusjes voor de bejaarden. De grote vergrijzing in de stad en het kamertekort voor studenten zijn de voornaamste redenen voor dit voorstel. Ook in Antwerpen lijkt men enthousiast over dit idee. De studentenraad laat wel weten dat het niet de bedoeling moet zijn dat studenten dagelijks voor verpleger of verpleegster moeten spelen. 'Of omgekeerd, dat de senioren tot oppas worden gebombardeerd.' In Nederland zijn er al langer mogelijkheden om als student in te trekken bij een bejaarde.

 

Lees meer

Levensduur Hoogeveldt verlengd tot 2028

Vorige week werd bekend dat SSHN-complex Hoogeveldt een ware extreme makeover krijgt. Alle 88 gangen gaan op de schop en er komen onder andere nieuwe keukens, trappengangen en toiletten. ANS vroeg SSHN-baas Max Derks om de plannen nog eens toe te lichten. Voor elke gang is er een waslijst aan vernieuwingen. Waarom wordt Hoogeveldt gemoderniseerd? 'Hoogeveldt is een complex met kleine kamers die spotgoedkoop zijn. Nu weet ik dat voor een student in principe alles duur is, maar de huurprijzen zijn laag. Bovendien is de ligging goed en de architectuur duurzaam. Daarom willen we het graag behouden, maar daarvoor moet je zo af en toe wat moderniseren. Eind jaren tachtig zijn er voor het laatst grote aanpassingen geweest in de gangen. De huidige modernisatie past goed in het plan te zorgen dat Hoogeveldt in 2028 nog levensvatbaar is.' Is het daarna einde verhaal voor Hoogeveldt? 'Toen Hoogeveldt in de jaren zestig werd gebouwd was het doel om het complex tenminste veertig jaar te laten staan. Het is echter duurzaam gebouwd en goed onderhouden, dus kan het nog lang mee. Ik kan dan ook wel stellen dat het pand na 2028 niet automatisch wordt gesloopt.' Wat gaan die vernieuwingen kosten? 'Voor de grootscheepse veranderingen die we nu doorvoeren zijn de kosten geraamd op twee miljoen euro. Daarbij hebben we een tikje geluk, want we vallen net onder de BTW-verlaging voor de bouw die is afgesloten in het woonakkoord. Het is veel geld, maar het is natuurlijk de bedoeling dat we dat op termijn gaan terugverdienen.' De werkzaamheden zijn al begonnen, hoeveel last krijgen bewoners ervan? 'Per gang zijn zo'n drie weken nodig. De meeste werkzaamheden zijn buiten de kamers, want die zijn nog in orde. Het is even behelpen in die weken, maar je krijgt er ook wat voor terug.'

 

Lees meer

Nijmeegse Fractie dient motie in over kamerbewoning

De Nijmeegse Fractie heeft gisteravond in de gemeenteraad een motie ingediend om de omzetting van gezinswoningen naar kamerbewoning in Nijmegen aan banden te leggen, zo meldt Omroep Gelderland. De partij werd daarin gesteund door de SP. Volgens de partijen is er een groeiend aantal woningen dat wordt omgezet naar kamerbewoning en dit leidt tot problemen. Zo zou er veel overlast zijn en zou de sociale cohesie in de wijken worden verslechterd door woningen met kamers. Een oplossing? 'Misschien met quotering', aldus Ben van Hees, fractievoorzitter van De Nijmeegse Fractie. Het College van Burgemeester en Wethouders wees de motie af en de gemeenteraad heeft de motie eveneens verworpen. Volgens wethouder Van der Meer (GroenLinks) is er inderdaad sprake van een groeiend aantal panden met kamers, maar is dit niet zo erg. 'Het alternatief is leegstand en daar zit ook niemand op te wachten', aldus de wethouder. Bovendien valt het aantal overlastmeldingen dat bekend is bij de gemeente mee, volgens Van der Meer zijn er zo'n tien overlastmeldingen per jaar, 'ook nog eens verspreid over de hele stad'. Strengere beleidsregels zijn dus niet nodig, alhoewel de gemeente studenten wel in de gaten houdt. Van Groningse toestanden is in Nijmegen dus nog geen sprake. Overigens werd het debat over de kamerbewoning nog ruw verstoord door een opgefokte overlastmelder, dat gebeurt op de band zo rond 1.11.00.

 

Lees meer

Op kamers bij woningbouwcorporaties

Studenten moeten gemakkelijker huizen kunnen huren die woningbouwcorporaties te koop hebben staan. Dat stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven vanavond voor tijdens het Kamerdebat over de begroting van de woningmarkt. Hoewel de kamernood de komende jaren lijkt af te nemen, zal er tot zeker 2016 een structureel tekort aan studentenkamers zijn. Op dit moment hebben veel woningcorporaties juist moeite met het verkopen van hun huizen. Verhoeven vindt dat er slimmer moet worden omgegaan met deze situatie. Volgens het Kamerlid zijn er nu te veel regels en eisen die verhinderen dat studenten op kamers kunnen in woningen van woningbouwcorporaties, het gaat dan bijvoorbeeld om maximum huurbedragen en toelatingseisen. Hij zal aan Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, vragen of hij wil nagaan of het mogelijk is om deze eisen opzij te zetten. Volgens een woordvoerder van D66 gaat het vooralsnog alleen om een oproep: 'We roepen de minister op om deze mogelijkheid te bekijken, zodat er een concreet plan kan komen.' Het is niet bekend hoe lang studenten gemiddeld in een dergelijke huurwoning kunnen blijven wonen en hoe veel zij aan huur zullen betalen. 'Het is lastig om iets te zeggen over de huur, het gaat niet om één type woning. We willen natuurlijk wel een redelijke opzegtermijn.' Het debat over de begroting van de woningmarkt begint om half zeven vanavond. Tijdens dit debat zal de minister reageren op het voorstel van D66.

 

Lees meer

Stichting Huurteams Nijmegen is supergoed

Die huurteams, daar heb je nog eens wat aan. In 2011 'verdienden' ze bijna 219 duizend euro voor de Nijmeegse kamerhuurder. Uit het jaarverslag (.pdf) van de Stichting Huurteams Nijmegen (SHN) blijkt dat er in 2011 329 huurders zijn geholpen die fitties met hun verhuurders hadden, hiervan was bijna tweederde student. In veel gevallen is er een conflict over de huurprijs, maar ook over de servicekosten of het onderhoud kloppen studenten aan bij de SHN. Punt van zorg is volgens de stichting dat er veel huurders door intimidatie van de huisbaas hun verzet tegen de hoge huur staakten. In 2011 waren er zestien huurders die aangaven dat ze geïntimideerd werden door de verhuurder, voor vijf van hen was dit een reden om hun proces bij de Huurcommissie te staken. Overigens kun je in de toekomst waarschijnlijk ook voor nop terecht bij de SHN. De stichting leunt nu volledig op de subsidieschouders van de gemeente, maar deze laat weten (.pdf) dat ze tevreden is over de stichting. Bovendien blijkt uit onderzoek van externen dat de SHN geen profijt zal hebben van een no cure no pay-systeem, waarbij huurders moeten betalen wanneer er een succesvolle uitkomst uit het proces komt. In 2013 beslist de gemeente over de toekomstige financiering van de SHN en dan laat ze dit rapport meewegen. Mocht jij ook herrie met je huisbaas hebben, dan kun je hier contact opnemen met de SHN.

 

Lees meer