'Zelfplagiaat is geen plagiaat'

De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) zegt dat zelfplagiaat geen plagiaat is. De academie adviseert zelfs om de term helemaal niet meer te gebruiken. Recentelijk ontstond ophef rondom professor Peter Nijkamp van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij werd beschuldigd van plagiaat in 59 procent van zijn onderzoeken, omdat hij niet naar eerder eigen onderzoek verwees. Naar aanleiding daarvan besloot de KNAW een onderzoek in te stellen naar het gebied tussen plagiaat en het juiste hergebruik van onder andere onderzoeksresultaten. De KNAW stelt dat bij zelfplagiaat een onderzoeker niets van een ander steelt, maar dat de resultaten van een eigen onderzoek ook in een ander onderzoek worden gebruikt. De Akademie beveelt nu aan om bredere richtlijnen op te stellen over het correct hergebruik van onderzoeken die al eerder gedaan zijn.

 

Lees meer

Financiering onderzoek minder afhankelijk van kwantiteit

De kwaliteit van onderzoek aan Nederlandse universiteiten wordt niet langer mede beoordeeld op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties. Uit nieuwe regels (.pdf) van universiteitskoepel VSNU, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) blijkt dat de nadruk meer op kwaliteit dan op productiviteit komt te liggen. In het nieuwe Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) wordt 'productiviteit' niet meer als apart criterium genoemd. Verder wordt expliciet aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van onderzoek en de integriteit van wetenschappers. Dit laatste punt lijkt te maken te hebben met recente schandalen in de academische wereld. Het SEP vormt de basis voor zesjaarlijkse onderzoeksvisitaties aan universiteiten door panels van binnen- en buitenlandse experts en vakgenoten. Onder andere de financiering van onderzoek is van deze beoordeling afhankelijk. Onlangs hebben de VSNU, de NWO en de KNAW het herziene stuk aangeboden aan minister Bussemaker.

 

Lees meer

Miljoenen voor Geesteswetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschap (KNAW) gaat in de komende jaren maar liefst vijftien miljoen euro investeren in de Geesteswetenschappen. De Akademie, waar Robbert Dijkgraaf onlangs afscheid nam als voorzitter, stelt vast dat het Nederlandse geesteswetenschappelijk onderzoek in het huidige politiek-economische klimaat onder druk staat. Daarom moet er geld in gepompt worden en niet zo'n klein beetje ook. De komende jaren wordt er vijftien miljoen euro geïnvesteerd in de alfawetenschap. Er moet met name meer samengewerkt worden door de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW. Uiteindelijk wil de Akademie naar een overkoepelend geesteswetenschappelijk geheel dat goed is afgestemd op het onderzoek dat zij doet en daardoor terug op niveau komt. Tevens wordt het geld gebruikt om de wetenschappelijke collectie aanzienlijk te vergroten. Het kiezen voor een forse investering in de Geesteswetenschappen lijkt een sneer van de KNAW naar het huidige demissionair kabinet, dat liever ziet dat de zogenaamde topsectoren de voorkeur krijgen.

 

Lees meer

Rumoer rond talenstudies leidt tot petitie

De Nederlandse decanen voor Letteren en Geesteswetenschappen moeten er zorg voor dragen dat er een breed aanbod beschikbaar blijft van kleine talenstudies. Dat is de inzet van een petitie die het nieuwe Platform Talenstudies gisteren heeft gestart. Het is al lang onrustig rond kleine taalopleidingen in Nederland. Een groot aantal taalstudies verdwijnt volledig van Nederlandse bodem, waardoor het niet langer mogelijk is om bijvoorbeeld Portugees, Fins of Hongaars in Nederland te studeren. Volgens facultaire studentenraden is dit niet in lijn met het uitgestippelde beleid van de Vereniging van Universiteiten en bovendien kwalijk voor het kennisniveau op maatschappelijk relevante gebieden. De petitie is een reactie op een brief van de decanen die op hun beurt reageerden op een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW constateerde dat het topsectorenbeleid een gevaar is voor met name kleine taalopleidingen. Onzin, vinden de decanen. Het rapport zou 'een aantoonbaar onjuist beeld schetsen' en met de Nederlandse geesteswetenschappen zou het juist uitstekend gesteld zijn. Volgens het Platform Talenstudies lopen de decanen hiermee weg van hun verantwoordelijkheid. De petitie moet hen aansporen toch op de bres te springen voor het behoud van kleine talenstudies. De petitie is al door zo'n 360 studenten ondertekend. Of veel Nijmegenaren hun digitale handtekening zullen zetten is de vraag, de talenstudies aan de RU lopen namelijk vooralsnog geen gevaar.

 

Lees meer

Topfunctie in VS voor Robbert Dijkgraaf

Na vier jaar te fungeren als boegbeeld van de wetenschap legt Robbert Dijkgraaf zijn functie van president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) neer. De natuurkundige wordt per 1 juli 2012 directeur van het Institute for Advanced Study (IAS) te Princeton. Aan dit befaamde instituut waren maar liefst 27 nobelprijswinnaars verbonden, waaronder Albert Einstein. Het is pas de tweede keer dat een niet-Amerikaan de leiding krijgt over het IAS. Dijkgraaf is al tweemaal werkzaam geweest aan het instituut, begin jaren 90 en in 2002. 'Voor iemand die in mijn gelukkige positie verkeert, president van de Academie en universiteitshoogleraar in Amsterdam, zijn maar heel weinig functies onweerstaanbaar,' aldus Dijkgraaf op de site van de KNAW. 'Van die weinige functies is de positie bij het IAS voor mij de mooist denkbare.' Het vertrek van Dijkgraaf doet pijn bij het KNAW. Vice-president Pearl Dykstra: 'De Nederlandse wetenschappelijke wereld zal Robbert Dijkgraaf node missen. De energie, de eruditie en de charme waarmee hij optrad als onvermoeibare ambassadeur van de wetenschap waren indrukwekkend.' Dijkgraaf behoudt overigens zijn functie als universiteitshoogleraar aan de UvA.

 

Lees meer