[Update] asap-lijst bekend

Donderdagochtend maakte studentenpartij asap haar lijsttrekker bekend. Student Politicologie Mark Vlek de Coningh zal de lijst voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR) aanvoeren. Al sinds concurrent AKKUraatd haar lijst vroegtijdig bekendmaakte, wordt er flink gespeculeerd over de kandidaten van de geelzwarten. ANS kreeg vier extra namen bevestigd. Op nummer drie vinden we de tweede politicoloog op de lijst, Roel Gremmen. Op dit moment is hij secretaris van de partij. Vorig jaar bekleedde hij dezelfde functie bij studievereniging ismus. Zou zijn voorgeschiedenis leiden tot de secretarisfunctie in de USR? Stef Dekkers, nu nog Assessor Vereniging bij studentenvereniging Ovum Novum, staat op plaats zeven. Met deze notering lijkt de kans op een plaats in de USR klein, want er zijn acht zetels te verdelen. Mogelijk zorgt dit bekende gezicht wel voor veel Oviaanse stemmen. Binnen het Ovumbestuur ontstaat nu politieke competitie, Praeses Valerie Richelle staat namelijk op de lijst van AKKUraatd. Opmerkelijk is dat er twee Ragweekbestuurders op de lijst zijn terug te vinden. Voorzitter Fleur Verdenius (nummer veertien) en bestuurslid PR en Sponsoring Judith Salfischberger (nummer negen) zullen in plaats van geld voor het goede doel, nu stemmen moeten binnenhalen. Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh laat weten dat hij in elk geval hoopt op behoud van de huidige vier zetels. 'Een vijfde zetel zou natuurlijk fantastisch zijn, maar extreme groei is niet altijd wenselijk. Een verhouding van vier-vier of vijf-drie heeft in de praktijk goed gewerkt.' Het is opvallend dat er twee politicologen op verkiesbare plekken staan. Vlek de Coningh zegt hierover: 'De selectiecommissie heeft op basis van competenties bepaald, ik ga ervan uit dat deze keuzes bewust zijn gemaakt. Voor de lijst als geheel is representativiteit een belangrijker criterium.' Of de volledige lijst van asap daadwerkelijk iets aan de 'eilandjescultuur' tussen faculteiten doet, moet binnenkort duidelijk worden. Update 22 april: De volledige lijst van asap is bekend. De top vijf wordt gecompleteerd door Jacqueline Hoppenreijs (twee), Lucas Verlinden (vier) en Chris van Heijster (vijf). Deze kandidaten, die met hun top vijf-notering in aanmerking komen voor een USR-zetel, hebben allen bestuurservaring. Verlinden is vice-praeses bij Sodalicium Classicum Noviomagense (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) en Van Heijster is Commissaris Informeel bij de studievereniging van Pyschologie (SPiN). Hoppenreijs, opvallend genoeg de enige vrouw in de top vijf, was vorig collegejaar penningmeester bij de studievereniging voor biologen (BeeVee) en is dit studiejaar student-lid van de Opleidingscommissie van Biologie. Vier van de zeven faculteiten zijn vertegenwoordigd in het bovenste gedeelte van de lijst. In de gehele lijst zijn alle faculteiten vertegenwoordigd. De volledige lijst van asap: 1. Mark Vlek de Coningh (Politicologie) 2. Jacqueline Hoppenreijs (Biologie) 3. Roel Gremmen (Politicologie) 4. Lucas Verlinden (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) 5. Chris van Heijster (Psychologie) 6. Paulien Alberts (Rechten) 7. Stef Dekkers (Filosofie) 8. Susan Haasjes (Tandheelkunde) 9. Judith Salfischberger (Pedagogische Wetenschappen) 10. Joey Gijbels (Biomedische Wetenschappen) 11. Anke Snoeck (Bedrijfscommunicatie) 12. Marion Anten (Bestuurskunde en Pedagogische Wetenschappen) 13. Jeroen van de Wiel (Moleculaire Wetenschappen) 14. Fleur Verdenius (Communicatiewetenschap) 15. Mirre Scholte (Biomedische Wetenschappen)

 

Lees meer

Alles flex?

De druk op de student wordt tegenwoordig steeds meer opgevoerd. Flexstuderen, oftewel de keuzevrijheid om per vak te betalen, moet dit volgens de bedenkers oplossen. Is dit optimisme terecht?

Tekst:Tijs Sikma en Annemarie Verschragen
Illustratie:
Jurgen Tesselaar

Dit artikel verscheen eerder in de november-ANS

De huidige student is een magnetronstudent. Waar vroeger een studie van tien jaar niet uitzonderlijk was, is ‘langstudeerder’ tegenwoordig bijna een scheldwoord. Met de komst van het leenstelsel wordt langer studeren duurder en zal de druk nog verder opgevoerd worden. Wie meer tijd wil, kan nauwelijks nog terecht bij deeltijdstudies: in tien jaar tijd is de hoeveelheid deeltijdstudies in Nederland gehalveerd en bestaan er op de Radboud Universiteit nog slechts vier. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zou een nieuwe inschrijvingsvorm, het flexstuderen, de druk van de ketel kunnen halen. De student betaalt in dit nieuwe systeem geen collegegeld per jaar, maar per vak. Hierdoor kunnen studenten makkelijker bepalen op welke universiteit en in welk tempo ze vakken willen volgen. Flexstuderen moet deeltijd studeren een nieuwe impuls geven en zou volgens de LSVb in de toekomst ook het voltijd studeren grotendeels kunnen gaan vervangen. Inmiddels zijn er zelfs nog positievere geluiden - met in de voorhoede Volkskrant-columnist Aleid Truijens – die het flexstuderen bombardeerde tot dé nieuwe manier van studeren. Deze bejubeling is echter niet terecht. Dit is niet de oplossing voor de student die wat langer wil sudderen.

snacks van jos grootGoed werk vergt tijd
Betalen per vak in plaats van per collegejaar heeft volgens Tom Hoven, voorzitter van de LSVb, als belangrijkste voordeel dat er meer keuzevrijheid in het hoger onderwijs komt. ‘De student kan er niet alleen voor kiezen hoeveel vakken hij wenst te volgen, maar bepaalt zelf ook of hij deze vakken allemaal op dezelfde universiteit gaat doen.’ Als iemand meer gaat werken, stage wil lopen of ziek is, kan hij ervoor kiezen minder vakken te volgen. Het curriculum en de contacturen blijven bestaan zoals dat nu het geval is, alleen worden het collegegeld en de studiefinanciering op de hoeveelheid studiepunten afgestemd. Truijens schrijft in haar column dat je in de hoop op je 22ste een topbaan te vinden, snel kan studeren en daarmee jezelf diep in de schulden kan werken. Jarenlang genoegen nemen met een baantje in een café en daarnaast studeren in eigen tempo, zonder hier een lening aan over te houden, kan echter ook. Ook mensen met een gezin of werk, hebben in het huidige onderwijsmodel vaak niet genoeg mogelijkheden (tijd en aanbod) om een volledige opleiding te volgen. Flexibel studeren maakt het mogelijk de opleiding over een langere periode uit te spreiden en verbetert daarmee de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Lekker sociaal doen
Het flexstuderen klinkt als een verlossing voor de tegenstanders van het magnetronstuderen. De studievorm heeft echter ook een hoop nadelen. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de Nijmeegse Universitaire Studentenraad, stelt dat flexstuderen een goed plan kan zijn, mits het een aanvulling blijft op de voltijd opleiding. ‘De inschrijvingsvormen zouden inwisselbaar moeten zijn, zodat je na twee jaar kunt besluiten een jaar flexibel te studeren. Als de meerderheid van de studenten flexstudent wordt, zullen zij waarschijnlijk minder betrokken zijn bij het studentenleven en loopt de campus leeg.’ Hoewel de LSVb benadrukt dat contacturen behouden moeten blijven, zal dit wel in wisselende groepen zijn. Ook Martijn Gerritsen, woordvoerder van de Radboud Universiteit, hamert op sociale binding binnen een studie. ‘Voor ons is de sociale component belangrijk. Samen een opleiding doorlopen draagt sterk bij aan het studiesucces. Mensen die flexibeler willen studeren, kunnen daarvoor al bij de Open Universiteit terecht.’ Miranda de Kort, woordvoerder van deze instelling, bevestigt dit. Hoewel De Kort voorstander is van flexibiliteit, waarschuwt zij voor de nadelen die daarmee samenhangen: ‘Bijna 90 procent van de nieuwe studenten aan de Open Universiteit haakt af, dit is mede te wijten aan het gebrek aan structuur en sociale binding.’ De instelling biedt daarom sinds 1 september ook een gestructureerd curriculum met vaste startmomenten en meer begeleiding.

Bureaucratische beperkingen
Het is nog maar de vraag of flexibel studeren administratief te regelen is. Alle flexstudenten die staan ingeschreven, kiezen individueel wanneer en waar zij vakken gaan volgen en hebben dus geïndividualiseerde programma’s. Voor elke student moet het collegegeld en de studiefinanciering apart worden geregeld, om nog maar te zwijgen over de aanpassingen van regelingen als het BSA en het verval van studiepunten. De extra administratieve kosten worden in het voorstel van de LSVb opgevangen door het collegegeld per studiepunt met 15 procent te verhogen. Het huidige financieringsstelsel is ook nog niet geschikt voor het flexibel studeren. Als studenten kunnen shoppen bij verschillende universiteiten, krijgt maar één instelling geld voor het diploma.

Onbekende prak
Hoewel meer keuzevrijheid en slechts betalen voor de vakken die je afneemt als muziek in de oren klinkt, bevat het voorstel over flexstuderen een hoop valse noten. Sterker nog, het roept vooral veel vraagtekens op. Het is onduidelijk hoe flexstuderen concreet moet gaan werken. Deeltijdstudies worden juist in de avonduren gegeven. Het flexibel maken van het gewone curriculum van alle studies kan niet zomaar fungeren als vervanging omdat deze colleges overdag zijn. Tevens is het onbekend of er wel genoeg vraag is naar deeltijd studeren en zijn de nadelen van flexstuderen als grootste onderwijsvorm onderbelicht. Voor het concept de hemel in te prijzen, is het verstandig eerst concreet onderzoek te doen. Liever een goede magnetronmaaltijd dan een onbekende half gare prak.

 

 

Lees meer

Anti-diefstalcampagne van de USR

Volgens de Universitaire Studentenraad (USR) worden de laatste tijd op de campus veel diefstallen van laptops, tablets en telefoons gemeld. Om de roofpartijen op de campus tegen te gaan, gaat de USR actie ondernemen. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, vertelt dat het signaal van de vele roven vanuit het College van Assessoren is gekomen. Zowel op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Medische Wetenschappen zijn diefstallen gemeld. Bij medisch gaat het zelfs zo ver, dat kluisjes tijdens tentamens zijn opengebroken. 'Op de universiteit heerst een sfeer waarin mensen denken dat het veilig is om spullen onbewaakt achter te laten. Het is fijn dat studenten zich thuisvoelen, maar het blijft een publieke ruimte', zegt Vlek de Coningh. Om studenten op de risico's te wijzen, probeert de USR aandacht te vragen voor het diefstalprobleem met posters en flyers. 'Als mensen een laptop of tablet onbewaakt achterlaten, zullen we hier een flyer bij leggen. In de tijd dat we dat doen, had de laptop al gestolen kunnen zijn.'

 

Lees meer

Blackboard streeft naar minder haat

De CEO van Blackboard, Jay Bhatt, heeft een duidelijke missie: zorgen dat mensen zijn bedrijf minder gaan haten. Het bedrijf dat ook de elektronische leeromgeving van de RU verzorgt, wordt door veel gebruikers niet bepaald gewaardeerd. Het softwarebedrijf ziet haar marktaandeel steeds verder dalen en probeert daarom de ervaringen van studenten met het bedrijf te verbeteren. 'We focussen ons nu totaal op studenten', vertelt Bhatt. Dat is opmerkelijk omdat niet de studenten, maar de onderwijsinstellingen de rekening van Blackboard betalen. Voorheen werd alleen gekeken naar de wensen van de beheerders van de instellingen. USR-voorzitter Mark Vlek de Coningh ontvangt van veel studenten op de RU signalen dat zij Blackboard niet altijd als prettig ervaren. De elektronische leeromgeving wordt meegenomen in de werkgroep digitalisering van de studentenraad.

 

Lees meer

Extra werkplekken in TvA

Stukje bij beetje wordt het werkplekkentekort van de RU opgelost. Vandaag werd bekend dat op de eerste verdieping van TvA 2 25 nieuwe projectkamers komen, waar studenten in groepen van twee tot acht personen kunnen studeren. Door de verbouwingen en verhuizingen van faculteiten zijn een aantal ruimtes op de campus leeg komen te staan. Op aandringen van de Universitaire Studentenraad (USR) worden de ruimtes omgebouwd tot projectkamers, die lijken op de glazen studiehokjes in De Verdieping van de UB. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, is blij met de flexibele opstelling van het Universitair Vastgoed Bedrijf, die de universiteitsgebouwen beheren: 'We denken dat ze met de extra werkplekken beter voorzien in de behoeften van studenten.' Vanaf 23 maart kunnen studenten gebruik maken van de nieuwe werkplekken, die wel vooraf even moeten worden gereserveerd. Hoelang studenten kunnen profiteren van de projectkamers is nog onbekend. Volgens Vlek de Coningh draait de pilot met de studieruimten tot eind 2015. Daarna zal worden gekeken in hoeverre studenten gebruik maken van de extra optie.

 

Lees meer

Geloven in de RU

Het katholieke karakter van de Radboud Universiteit werd afgelopen maand op scherp gesteld dankzij de uitspraken van priester Antoine Bodar over studentenpastor Theo Koster. Volgens Bodar is het van belang dat de Studentenkerk de eenheid binnen het katholicisme uitdraagt, aanleiding voor ANS om vier betrokken personen naar de relatie tussen de Studentenkerk en de RU te vragen.

Tekst:Daan van Acht

In 2004 werd, in het kader van onderlinge verbondenheid tussen de universiteit en het destijds genaamde UMC St Radboud, afstand gedaan van de naam Katholieke Universiteit Nijmegen en de naam Radboud Universiteit Nijmegen omarmd. Met de naamswijziging verdween de directe verwijzing naar de katholieke wortels van de Nijmeegse universiteit, al werd door het College van Bestuur beweerd dat met de invoering van de naam Radboud de banden met de katholieke gemeenschap juist bevestigd werden. In welke mate is er daadwerkelijk nog sprake van een binding tussen kerk en wetenschap en in hoeverre wordt de Studentenkerk hierbij als waardevol gezien binnen de RU? ANS legt de volgende vraag voor aan de volgende vier personen:

Wat is de relatie tussen het geloof en de RU en op welke manier draagt de Studentenkerk hieraan bij?

Patrick Chatelion Counet, vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Studentenkerk en bijzonder hoogleraar De Bijbel in de Nederlandse cultuur aan de UvA:
‘Ik denk dat geloof altijd en overal de leidraad van menselijk en wetenschappelijk handelen is. Wetenschap moet door geloof in goede banen worden geleid. Als geloof geen plaats heeft aan een universiteit, ziet het er niet goed uit voor de gemeenschap. De universiteit is steeds meer een afspiegeling van de samenleving, een los verband van richtingloos functionerende individuen. Enige richting zou wenselijk zijn. Hierop oriënteert de Studentenkerk zich, in al haar religieuze breedte.’

Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de Universitaire Studentenraad:
‘De Studentenkerk staat voor vrijzinnigheid, waar alle geaardheden welkom zijn. Het is iets dat typisch hoort bij de RU, bij andere universiteiten is dit concept minder sterk. De katholieke kerk loopt leeg en weet jongeren niet te winnen. Juist de vrijere geloofsopvatting die heerst binnen de Studentenkerk is goed en daarom ontzettend waardevol binnen de RU. Wat betreft de wetenschap en het geloof, we moeten natuurlijk wel reëel blijven en ons realiseren dat dit soms snijdt.’

Joline Boudewijns, voorzitter van de christelijke studentenvereniging NSN:
‘Mijn uitspraken staan los van de situatie met Antoine Bodar en Theo Koster. Ondanks dat NSN niet gekoppeld is aan de Studentenkerk, vind ik het positief dat het gebouw de ruimte biedt aan verschillende geloofsgroepen en er geen sprake is van een inkadering van geloof. Geloof is niet van een bepaalde tijd en speelt daarom niet minder bij studenten. De universiteit moet zich niet aanpassen aan de tijd.’

Loubna Es-Safraouy, voorzitter van de moslimstudentenvereniging MSV Nijmegen:
‘De geloofssfeer op de universiteit is naar mijn mening neutraal. Ik moest bijvoorbeeld lang zoeken voordat ik de Studentenkerk vond en wist dat de vereniging MSV bestond. Dat soort dingen springen niet meteen in het oog wanneer je op de RU bent. Het katholieke karakter van de RU staat voor mij daarom erg op de achtergrond. Ik heb wel het gevoel dat ik mezelf kan zijn als volwaardige moslimstudent; het bestaan van MSV, het vrij kunnen bidden in de Studentenkerk en bijvoorbeeld het feit dat de Refter aan halalmaaltijden heeft gedacht, zorgen ervoor dat ik mij hier thuis voel.’

 

Lees meer

Informatieweek 'Wat zijn de plannen?' volgende week van start

Aankomende maandag 9 maart bundelen de verschillende studentenraden hun krachten en trapt de actieweek voor de website Wat zijn de plannen? af. De week is bedoeld om studenten op de hoogte te brengen van de vele veranderingen in het hoger onderwijs en ze daarnaast bewust te maken van het bestaan van de informatieve site. Het internetplatform is een initiatief van onder andere de Universitaire Studentenraad (USR) en Dienst Studentenzaken. De RU-student kan er terecht voor bijvoorbeeld informatie over de komst van het leenstelsel en wat er hierdoor zoal voor studenten verandert, maar ook voor zaken zoals het Bindend Studieadvies en het volgen van een pre-master. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, vindt het belangrijk dat er meer studenten naar de website worden getrokken: 'Zeker nu het leenstelsel realiteit is, is het belangrijker dan ooit te voren dat studenten op de hoogte zijn van de maatregelen.' De RU lijkt fan te zijn van actieweken. Naast de te verwachten voorlichtingen over bachelors en masters, startte deze week de Radboud Career Week - voor de nodige loopbaanoriëntatie - en organiseert de internationale afdeling van de RU tweejaarlijks Radboud Beyond Borders, met informatie over buitenlandstudies. Alsof dat nog niet voldoende is, staat in april de zogeheten Groene Week op de planning, waarin 'een schoon milieu en een leefbare wereld' centraal staan.

 

Lees meer

Medezeggenschap tevreden over houding bestuurders

Leden van de medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs zijn in het algemeen positief over de houding van de bestuurders ten opzichte van de medezeggenschap. Dat is de conclusie van de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor. Goede frequentie De medezeggenschapsmonitor is een initiatief van Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en verschillende universitaire organisaties zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM). De monitor onderzocht de medezeggenschap op de hogescholen en universiteiten van het afgelopen jaar. Het rapport was gepubliceerd voor het schandaal met de declaraties aan de RU. Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste raadsleden goed kunnen opschieten met het bestuur van hun universiteit of hogeschool. Het overleg tussen de medezeggenschap en de bestuurders verloopt vaak in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Ook over het aantal raadsvergaderingen zijn de raadsleden tevreden: 82% van hen vindt de frequentie aan vergaderingen voldoende. De raden zijn bescheiden over hun eigen functioneren; ze geven zichzelf gemiddeld een zeven. Onvoldoende scholing Niet op alle vlakken zijn de medezeggenschapsleden tevreden: 30% van de raadsleden is namelijk ontevreden over de scholing, terwijl meer dan de helft van de personeels- en studentenleden scholing heeft gevolgd. Volgens de medezeggenschapsmonitor is op dit punt meer aandacht nodig van de raadsleden en de bestuurders, omdat scholing cruciaal is voor het functioneren van de raden. Verder geven volgens het onderzoek zowel raadsleden op hogescholen als op universiteiten aan dat zij te weinig tijd hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Aan het onderzoek deden 1201 medezeggenschappers mee. Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van ISO, zegt dat de medezeggenschapsmonitor slechts het begin is: 'Bestuurders en raadsleden gaan nu samen het gesprek aan over nodige verbeteringen. Het is belangrijk om te weten hoe het is gesteld met de medezeggenschap, maar nog belangrijker dat de bestuurders en raadsleden hier mee op de instelling zelf aan de slag gaan.' RU-medezeggenschap Ook de leden van de USR, FSR's en OLC's van de RU hebben meegeholpen met het onderzoek van ISO. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, zegt dat ieder USR-lid alles persoonlijk heeft ingevuld. 'Ik kan dus niet beweren dat alle USR-leden dezelfde mening hebben over de medezeggenschap, maar de meningen zullen wel veel overeenkomen. Over het algemeen ben ik persoonlijk tevreden met de gang van zaken. Wij als USR hebben een goede manier van inspraak en krijgen veel gedaan met dit College van Bestuur (CvB).' Op de vraag of het huidige declaratieschandaal het vertrouwen van de studentenraad in het CvB schaadt durft Vlek de Coningh niet gauw een uitspraak over doen: 'Ik zou daar zelf eerst met het CvB om de tafel willen zitten en bespreken waarom de RU zo is omgegaan met de declaraties. Het is de taak van de USR om dit te doen, dat zijn we de studenten verschuldigd.'    

 

Lees meer

Presidium USR bekend

Met de installatie van de achttiende Universitaire Studentenraad is vanochtend ook het nieuwe presidium van de raad bekend geworden. Deze zal bestaan uit voorzitter Mark Vlek de Coningh namens studentenpartij asap, vice-voorzitter Nina van Kalker van de koepel Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (BOS) en secretaris Jordy Davelaar namens studentenpartij AKKUraatd. Vlek de Coningh vindt het naar eigen zeggen fantastisch dat hem het voorzitterschap is toegewezen. 'Ik heb heel erg veel zin om met deze groep aan de slag te gaan en ik heb er vertrouwen in dat het een mooi jaar gaat worden'. Aanstaande vrijdag vindt de eerste brainstorm van de USR aangaande het nieuwe collegejaar plaats. ANS zal je ook dit jaar op de hoogte houden van belangrijk nieuws en beslissingen rondom de medezeggenschapsraad.

 

Lees meer

RU komt met smoesjes om Terecht! te ontruimen

De actievoerders van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) moeten van het College van Bestuur (CvB) zo snel mogelijk het oude Gerecht, waar zij hun kritische café Terecht! openden, verlaten. De brief die is ondertekend door de CvB-voorzitter Gerard Meijer, werd gisteren voorgelezen tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad. In de brief staat dat het CvB het Gerecht vrij wil hebben om studieplekken te maken wanneer de UB wordt verbouwd. 'Gedurende de verbouwingen zijn elders op de campus werkplekken noodzakelijk.' Uit het antwoord op de vraag wanneer het besluit genomen is om een studieruimte te maken van het Gerecht, bleek dat deze beslissing pas gevallen is nadat DNUN de ruimte bezette met Terecht!. AKKUraatd stelde dit een half jaar geleden al voor, toen de bibliotheek van sociale wetenschappen verhuisde. Je kon daar toen tijdelijk studeren, maar na de verbouwing zijn deze werkplekken snel weer weggehaald. Is de verbouwing van de UB een excuus om DNUN naar buiten te vegen? Martijn Gerritsen, de woordvoerder van het CvB, zegt dat er vanuit wordt gegaan dat de bezetters professioneel genoeg zijn om het Gerecht zelf te verlaten en via de reguliere weg aan een ruimte op de RU te komen. Een ontruiming door de RU - zoals in Amsterdam het geval was - staat dus nog niet op de planning. Voorlopig blijft DNUN nog zitten. De enige aanwezige studerende actievoerder vertelt dat de groep morgen met een eigen open brief komt, waarin zij hun standpunten duidelijk maken. Wat bovendien nog opvalt aan de brief is dat de voorzitter van het CvB na een jaar samenwerking nog niet weet hoe hij de naam van de USR-voorzitter schrijft. Mark Vlek de Coningh is omgetoverd tot Mark Vleck de Koning.

 

Lees meer

USR kreeg inzage in bonnetjes

De Radboud Universiteit heeft gisteren alle aan de universiteit geadresseerde inkoopfacturen en de declaratiebronnetjes naar RTL nieuws gestuurd, zodat zij deze in de loop van de week openbaar kunnen maken. De Universitaire Studentenraad (USR) kreeg ook inzage in de bonnetjes, maar vond naast de bekende stoel en de verkeersboetes geen buitensporige declaraties. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, vertelt dat ze hun vertrouwen in het College van Bestuur (CvB) zullen behouden. 'We hebben met zijn allen de bonnetjes bekeken maar zagen naast de al bekende stoel en de verkeersboetes geen opmerkelijke declaraties.' De USR heeft nog navraag gedaan over de vluchten naar Berlijn van CvB-voorzitter Gerard Meijer. 'Gerard Meijer maakt vluchten naar Berlijn voor onderzoek aan het Max Planck Instituut. Dit stond echter in zijn contract en deze vluchten waren een meerwaarde voor de universiteit, omdat de banden met het Max Planck-instituut hiermee zijn vergroot.' Verder heeft de USR geen declaraties gevonden die volgens hen extra navraag nodig hadden. 'Naar aanleiding van de bonnetjes is er geen reden te wantrouwen naar het uitgavenpatroon van het College van Bestuur', aldus Mark Vlek de Coningh. Waarschijnlijk zal RTL nieuwsbinnen enkele dagen de bonnetjes voor iedereen openbaar maken. Degenen die twijfelen aan de oprechtheid van het CvB of de onderzoekskwaliteiten van de USR, zullen dan alles nog een keer kunnen napluizen.

 

Lees meer

USR lid van ISO

Vandaag is de Universitaire Studentenraad (USR) officieel lid geworden van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Tijdens de algemene vergadering werd de Nijmeegse raad unaniem ingestemd. USR-voorzitter Mark Vlek de Coningh is blij met het verkregen lidmaatschap. 'Het ISO is een waardevolle partner voor de USR. Op deze manier kunnen we onze stem laten horen als het gaat om landelijke discussies. Daarnaast is het een plek waar we advies en informatie kunnen krijgen en zo de medezeggenschap in Nijmegen kunnen versterken.' Vorig jaar werd de USR aspirant-lid. Dat is vandaag dus omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

 

Lees meer

USR organiseert brainstorm over gevolgen leenstelsel

Morgen organiseert de Universitaire Studentenraad (USR) op initiatief van Studentenfractie AKKUraatd een brainstorm over de negatieve gevolgen van het leenstelsel voor de actieve student. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, zegt dat de brainstorm vooral een inventariserende functie heeft: 'We willen weten welke problemen het leenstelsel oplevert en hoe de USR hiermee om kan gaan. We moeten erachter komen hoe studenten met een bestuursjaar niet diep in de schulden raken.' In de hoop dat de universiteit de punten uit de brainstorm oppakt, hebben de initiatiefnemers rector magnificus Theo Engelen en directeur van Dienst Studentenzaken Ger Boonen uitgenodigd. Vlek de Coningh is benieuwd in hoeverre de ideeën van Engelen en Boonen overeenkomen met de input van studenten. Morgenmiddag om 16.00 uur kunnen (actieve) studenten hun ideeën spuien in SP3. Na afloop is er een borrel in het Cultuurcafé.

 

Lees meer

USR-voorzitter: ‘We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden.’

Op maandag 1 september werd hij verkozen tot voorzitter en inmiddels is Mark Vlek de Coningh (24), student Politicologie, druk bezig de belangen van de studenten te vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad (USR). ANS sprak met hem over de medezeggenschapsplannen voor dit jaar. Tekst: Evy van der Aa en Margot Vreuls Foto’s: Evy van der Aa Waarom heb je jezelf verkiesbaar gesteld voor de USR? ‘De USR lijkt mij een grote uitdaging en een kans om mezelf te ontplooien. Medezeggenschap heeft me altijd al geïnteresseerd en ik denk dit jaar veel te kunnen leren van wat er zich achter de schermen afspeelt op een universiteit. Daarnaast vind ik dit ook een leuke manier om iets terug te doen voor de universiteit.' Wat is volgens jou het grootste probleem op de universiteit? ‘Dat vind ik een moeilijke vraag, want we hebben het over het algemeen goed geregeld als universiteit. Waar het wel aan schort, is de informatievoorziening naar studenten toe. Voor studenten zijn veel dingen onduidelijk en moeilijk vindbaar. De website was daar een goed voorbeeld van en is dat stiekem nog steeds. Iets simpels en belangrijks als het OER zoeken, kost al snel veel tijd. Als de zoekfunctie niet werkt, dan heb je als universiteit een probleem.’ Wat zijn de speerpunten van de USR voor dit collegejaar? ‘We gaan het gebruik van digitale middelen in het onderwijs onderzoeken. We willen niet alleen kijken naar wat er fout gaat, maar ook naar waar kansen liggen en waar we heen willen als universiteit. Daarnaast gaan we kijken naar de campusvoorzieningen, zoals de mogelijkheden voor een fietsenmaker op de campus en een topsporthuis. De evaluatie van de bouw van het Grotiusgebouw wordt ook meegenomen. Verder willen we kijken naar het studentenleven op de campus, omdat we verwachten dat de invoering van het leenstelsel hier gevolgen voor heeft. De mogelijke knelpunten worden onderzocht en er zal worden gekeken naar wat we kunnen doen om actieve studenten, zoals sporters, muzikanten en bestuurders, te ondersteunen. Daarnaast zouden studenten een groot deel van de studie de mogelijkheid moeten hebben om naar het buitenland te gaan, een stage te lopen of om aan een andere faculteit te studeren. Hiervoor zijn ook extra voorzieningen nodig die een werkgroep gaat onderzoeken.’ mark groterZijn er nog zaken die de oude USR heeft laten liggen en waar jullie nu iets mee gaan doen? ‘De vorige USR heeft goed werk verricht en veel geproduceerd, die lijn willen we graag voortzetten. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Vorig jaar is digitalisering niet opgepakt. Op dit gebied kan de universiteit nog veel verbeteren, daar ligt daarom onze focus. Tevens moet er dit jaar echt wat gedaan worden aan Studeren op de Campus. Daar is twee jaar geleden een notitie over geschreven, die ging over de visie op de campus. Daarin werden bijvoorbeeld gezamenlijke huiskamers en een supermarkt op de campus genoemd. Er is een werkgroep opgezet om de mogelijkheden te onderzoeken en de resultaten afgelopen jaar zijn gepresenteerd. De rector heeft zelf zitting genomen in deze werkgroep, dus de toezeggingen zijn er eigenlijk al. Nu moeten we er op gaan letten dat er daadwerkelijk stappen ondernomen worden om de nieuwe voorzieningen te realiseren.’ De USR is aspirant-lid bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Dit is een belangenorganisatie die zich inzet voor studenten in heel Nederland. Zij hebben veel contact met de overheid, de minister en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vorig jaar is door de USR besloten om aspirant-lid te worden bij ISO. Dit jaar zal het aspirant-lidmaatschap waarschijnlijk omgezet worden naar een definitief lidmaatschap. Wat is de toegevoegde waarde van een lidmaatschap bij ISO? ‘Lid zijn van ISO heeft veel voordelen omdat zij snel en veel informatie krijgen, waar wij als USR gebruik van kunnen maken. Ook bezit ISO dossierkennis over zaken als het leenstelsel. Dat zijn wel dingen die ook de studenten uit Nijmegen raken, maar waar de USR zelf niet zo dichtbij staat. Daarnaast organiseert ISO allerlei activiteiten, waarbij we onze mening kunnen laten horen en daarmee dus ook de mening van de studenten van de Radboud Universiteit. Dit kan dan worden meegenomen in het overleg van de minister en het ministerie.’

 

Lees meer

Zoek de verschillen: AKKUraatd en asap

Vanaf aanstaande woensdag heb je een week lang de tijd om jouw stem uit te brengen voor de universitaire verkiezingen. Gekozen kan worden voor de leden van de opleidingscommissie, de Facultaire Studentenraad en natuurlijk de Universitaire Studentenraad (USR). Dit jaar doen, net als vorig jaar, twee partijen mee aan de verkiezingen voor de USR: AKKUraatd en asap. ANS zette de lijsttrekkers in een donker kamertje in de Ondergang tegenover elkaar. ‘Voor ons geldt voor een groot deel hetzelfde’, kwam verrassend vaak naar voren in het gesprek met Mark Vlek de Coningh (asap) en Jordy Davelaar (AKKUraatd). Welk deel verschilt wel? Tekst: Anders Hoendervanger en Felix Wagner Onderwijsintensivering Davelaar: 'De onderwijskwaliteit gaat er niet op vooruit als de docent langzamer praat om een extra uur te vullen. We staan achter zinvolle invulling. Je kan met onderwijsintensivering meer verdieping krijgen binnen een studie, dus verwacht je ook dat dat op een zinnige manier wordt ingevuld.' Vlek de Coningh: 'Voor ons geldt voor een groot deel hetzelfde. We zijn helemaal niet fundamenteel tegen onderwijsintensivering, het gaat er vooral om dat de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Het laatste uur moet ook wat bijdragen. Het kan dan gaan om verwerkingsopdrachten, of dat je de arbeidsmarkt erbij betrekt. Het hoeft niet per se meer onderwijs te zijn, maar moet wel een nuttige invulling zijn van de uren.' Digitale voorzieningen In september komt de RU met een nieuwe website. Vooral de mobiele prestaties van de huidige site zijn ondermaats. Vlek de Coningh: 'Wat ons belangrijk lijkt, is een RU-app. Hiermee moet je snel het rooster kunnen bekijken of zien wat er deze week in de Refter in de aanbieding is. Je zou de app ook kunnen uitbreiden door de beschikbaarheid van computerwerkplekken te laten zien of misschien Blackboard en Osiris te integreren.' Davelaar: 'Ik vind de RU-app een goed idee, maar we moeten eerst zorgen dat de RU-website mobiel toegankelijk is. Dan komen we al een heel eind. Een website is cross-platform en heeft geen tussenstap van een app-store nodig. Campus Een belangrijk punt van asap en AKKUraatd is de campus als ideale werkomgeving. Wat is er precies mis met de huidige campus? Voor Vlek de Coningh is een ideale campus er een waar iemand de hele dag kan zitten en zich comfortabel voelt, waar genoeg en goede werkplekken zijn, goed eten is en waar je goedkoop je fiets kunt laten maken. Davelaar is het daar mee eens. ‘Ik denk dat we volgend jaar een grote steun aan elkaar hebben.' Op slechts een punt kunnen beide heren het niet eens worden. Moet het ontbijt op de hele campus aangeboden worden of alleen in de Refter? Davelaar vindt het jammer dat het ontbijt alleen bij de Refter aangeboden wordt, 'en dus nog niet voor alle studenten toegankelijk is.' Vlek de Coningh: ‘Ik ben niet voor het klakkeloos in elk gebouw een ontbijtkantine neergooien, er zijn ongetwijfeld redenen voor om ontbijt alleen in de Refter aan te bieden, misschien de capaciteit.’ De verschillen? De overlap tussen beide partijen is deels te verklaren doordat ze uit dezelfde vijver studenten vissen. Wat zeggen de lijsttrekkers zelf over de verschillen? ‘De tienpuntenlijst bestaat uit de zaken waar we in geloven en volgend jaar keihard mee aan de slag gaan’, aldus Vlek de Coningh. 'We doen hiermee de belofte dat we ons hier in ieder geval voor gaan inzetten, ik denk dat dat een van de grote verschillen is tussen asap en AKKUraatd’, voegt hij toe. Davelaar reageert fel: 'Je suggereert hier dat wij niet beloven ons verkiezingsprogramma uit te voeren, dat is natuurlijk niet waar.' AKKUraatd zegt meer te doen dan alleen keihard werken in de medezeggenschap. ‘We hebben drie grote thema’s: goed onderwijs, een bruisend studentenleven en goede faciliteiten. Aan de andere kant proberen we sterk te zijn in de communicatie met studenten. Zo hebben we de Pleekrant en proberen we op de campus zichtbaar te zijn. Bijvoorbeeld door feedback te vragen aan studenten en daarmee aan de slag te gaan.' Over de inhoud zijn er wel degelijk verschillen volgens Davelaar. ‘Je moet wel goed zoeken, die verschillen worden met het jaar kleiner.' AKKUraatd zegt al 12 jaar lang voor duurzaamheid te gaan. ‘Ik ben blij dat asap dit jaar het woord duurzaamheid ook gebruikt, ook al moet je goed zoeken.' Vlek de Coningh reageert: ‘Duurzaamheid is niet iets dat je als punt op een lijst zet, duurzaamheid is iets dat je in al je beslissingen mee kan nemen.' De verkiezingen worden gehouden van woensdag 21 mei tot dinsdag 27 mei. Stemmen kan online via ru.nl/verkiezingen.

 

Lees meer