Herkansingsregeling FSW op de schop?

Eigenlijk was het wel te verwachten dat de regeling omtrent herkansingen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen niet lang stand zou houden. De vorig jaar ingevoerde regel, die inhoudt dat eerstejaars geen herkansing mogen maken wanneer ze bij de eerste tentamengelegenheid lager dan een 3 hebben gescoord, was aanvankelijk bedoeld als een rendementsverhogende maatregel. Als je zo weinig hebt gestudeerd voor je tentamen dat je niet eens een 3 kan halen, haal je de herkansing vast ook niet en kun je je beter concentreren op een andere cursus, zo was de gedachte. Destijds was de Facultaire Studentenraad (FSR) al tegen deze vrij bizarre regel. Nu blijkt dat er werkelijke weerstand tegen de regeling rondgonst op de faculteit. Joris Blaauw, assessor bij de faculteit, vertelt dat het aanvankelijk gewenste effect niet inzichtelijk te maken is. Zijn voorganger, hijzelf en de FSR zijn tegen de maatregel en afgaande op de geluiden die hij om zich heen hoort, kan Blaauw zich goed voorstellen dat de regeling zal verdwijnen. Sociale wetenschapstudenten moeten echter nog even wachten met juichen. Halverwege mei wordt de Onderwijs- en Examenregeling behandeld. Dan zal blijken of de regeling daadwerkelijk wordt veranderd. De faculteit was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

 

Lees meer

Sociale Wetenschappen verlaat TvA 2 en 4 al volgend jaar

De grote verhuizing van de faculteiten in de Thomas van Aquinostraat zal komend collegejaar al starten. Eerst zou het verplaatsen van tafels, stoelen en hoogleraren pas beginnen wanneer de eerste Managementwetenschappers het Gymnasion introkken. Nu zullen de sociale-wetenschappers - waaronder de studieverenigingen - in TvA 2 en 4 echter al komend jaar plaats moeten maken. Zij vinden onderdak in TvA 6 en 8, waar ruimte ontstaat door het vertrek van Rechten. Deze faculteit neemt komend collegejaar immers intrek in het nieuwe Grotiusgebouw. Volg je het nog? Mooi, want er is nog meer. De ruimte die vrijkomt in TvA 2 en 4 zal worden opgevuld met Tandheelkundedocenten en -studenten. De Tandheelkundefaculteit wordt namelijk gerenoveerd, dus worden de tandartsen gedwongen hun eilandje te verlaten voor een aantal jaar. In 2017 is naar verwachting niet alleen de Tandheelkundefaculteit, maar ook het eerste gedeelte van de Gymnasion-verbouwing gereed. Dan zullen de managementwetenschappers dus deels naar de overkant van de Heyendaalseweg vertrekken en is het tijd voor de sloop van TvA 2, 3, 4 en 5 en de bouw van de nieuwe FSW. Dit is een grote logistieke onderneming, geeft ook Michel ter Berg van het Universitair Vastgoedbedrijf toe. Volgens hem is dit wel de beste oplossing. 'Zo blijft de hele Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) bij elkaar in de buurt van het Spinozagebouw en ontstaat er geen ruimtegebrek.'

 

Lees meer

Sociale wetenschappers vieren lustrum

25 september viert de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) haar lustrum, waarmee er wederom in korte tijd een festiviteit plaatsvindt op de RU na de opening van het Grotiusgebouw en de academische viering. Het lustrum zal in het teken staan van een symposium waarbij er wordt teruggeblikt op en vooruitgekeken naar onderzoek en onderwijs binnen de faculteit. Daarnaast zal de middag worden geopend met een gesprek tussen Rachid Finge (NOS op 3) en Pieter Derks. Ook bezoekers van het lustrum krijgen de kans om vragen te stellen aan Derks. 's Avonds vindt er een groot lustrumfeest plaats in de Lindenberg. Op de website van de faculteit kunnen medewerkers, studenten en alumni van FSW zich aanmelden voor de verschillende gratis activiteiten.

 

Lees meer

Spinozagebouw gaat plat

De Radboud Universiteit laat het Spinoza gebouw niet verbouwen, maar er wordt iets nieuws neergezet. Volgens Collegevoorzitter Gerard Meijer voldoet het Spinozagebouw steeds minder aan de eisen van deze tijd ten aanzien van onderwijs, onderzoek en energieverbruik. 'Met nieuwbouw kunnen we beter aansluiten op onze ambities.' Doordat andere faculteiten verhuizen, is voor Sociale Wetenschappen de nieuwbouw mogelijk. Volgend jaar verhuist namelijk de Rechtenfaculteit naar het Grotiusgebouw. Vanaf 2016 verplaatst de Managementfaculteit zich naar het Gymnasion. Sociale Wetenschappen kan dan gebruikmaken van de vrijgekomen gebouwen. De nieuwbouw van het Spinozagebouw is naar verwachting in 2020 klaar. De collegezalen in het Spinozagebouw blijven wel in gebruik. Op 4 november worden de plannen aan de Gemeenschappelijke Vergadering (GV) ter advies voorgelegd en gepresenteerd. Voor het einde van het jaar wordt de definitieve besluitvorming verwacht. Boven is de huidige situatie en onder is hoe de campus er na de metamorfose uit gaat zien. (bron: Gemeente Nijmegen)

 

Lees meer

Verhuizing studielandschappen Sociale Wetenschappen

Volgende week verhuizen de studielandschappen van Sociale Wetenschappen van TvA 4 en Spinoza naar het nieuwe studielandschap op TvA 6. Mocht je dus van 20 tot 24 oktober willen studeren, is het verstandig om uit te wijken naar de UB of het Grotiusgebouw. De voormalige bibliotheek van Rechten krijgt vanaf volgende week opnieuw een functie. Tijdens de verhuizing zullen de studieboeken, naslagwerken en lopende jaargangen van tijdschriften niet of in beperkte mate beschikbaar zijn. Heb je volgende week iets nodig, haal het vandaag dan vast. De medewerkers zijn wel aanwezig voor de nodige hulp en lopen op en neer tussen de oude en nieuwe locatie. Dit is de volgende stap in de grote verhuizing van Radboud Universiteit. Deze verhuizing is wel van tijdelijke duur. In 2016 zal TvA zal met de grond gelijk worden gemaakt en zal worden gestart met de nieuwbouw van de Sociale Wetenschappen.

 

Lees meer