'Aantal studenten Geneeskunde moet omlaag'

Het aantal studenten dat begint met een studie Geneeskunde moet met tien procent omlaag. Ook het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor specialisatie moet worden verminderd. Dat staat in het gisteren verschenen Capaciteitsplan 2013. Volgens het advies aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid ontstaat zonder ingrijpen een overschot aan medisch specialisten. Het orgaan adviseert het aantal plekken voor een vervolgopleiding tot specialist met ongeveer twintig procent te verlagen. Jaarlijks mogen dan maximaal 2353 basisartsen aan een vervolgstudie beginnen. Het aantal basisartsen dat zich wil specialiseren liep de afgelopen drie jaar met bijna duizend op tot 4670. Niet alleen de studies tot specialist raken overvol. Ook aan de basis dient het aantal plaatsen te worden beperkt. In het advies aan de minister staat dat de instroom in de opleiding tot basisarts moet worden verminderd met 450 plaatsen. Op dit moment is er nog plek voor 3050 studenten. Het Capaciteitsorgaan brengt eens in de drie jaar een advies uit over het aantal opleidingsplekken in de gezondheidszorg. Voor artsen in spé in onder andere het Radboudumc zal voorlopig niets veranderen: de effecten van de voorgestelde maatregelen zijn pas in 2021 merkbaar.

 

Lees meer

‘Ik verfilm graag de stumperds van de samenleving’

Met de Nederlandse film Aanmodderfakker, die al een week op het witte doek te bewonderen is, won regisseur Michiel ten Horn (31) drie gouden kalveren. ANS interviewde de regisseur over de boodschap van de film, zijn eigen studentenleven en zijn regieplannen voor de toekomst. Tekst: Evy van der Aa Persfoto: Jasper Wolf Na zijn filmdebuut De Ontmaagding van Eva van End komt Michiel ten Horn met zijn tweede film, Aanmodderfakker. De film gaat over lamzak en eeuwige student Thijs (32), die zijn leven vult met bier, chicks en zo nu en dan werkt bij een mediagigant. Als Thijs de ambitieuze Lisa (16) ontmoet, wordt hij geconfronteerd met de gevolgen van zijn bestaan. De tiener maakt veel huiswerk, werkt hard en heeft als doel om aangenomen te worden op Oxford. Met de gedreven Lisa wil Ten Horn niet zeggen dat studenten zo snel mogelijk door hun studententijd moeten rennen. ‘Ik vind het bizar dat studenten zo snel mogelijk moeten afstuderen.’ Volgens Ten Horn moet je de mogelijkheid hebben om meerdere studies te doen en om ertussenuit te gaan. Werken kan immers altijd nog, en wijsheid neemt niemand je meer af. Ten Horn pleit er daarom voor dat studenten zo lang mogelijk zouden moeten studeren, zolang ze dat maar doelgericht doen. Ten Horn studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. ‘Ik heb niet bij een vereniging of iets dergelijks gezeten maar woonde wel met vrienden in een studentenhuis. De eerste paar jaar van mijn studie heb ik onwijs rustig aangedaan, later werd ik pas een serieuze student.’ Nietsdoen vindt Ten Horn bij studeren horen, hij heeft er dan ook twee jaar langer over gedaan. ‘In die tijd ben ik erachter gekomen wat ik wel en niet wilde doen, waar ik goed in was. Een overzichtelijke studieschuld hoort daar dan ook bij ja.’ Thijs, de hoofdpersoon, is echter doorgeschoten in het nietsdoen, omdat hij door alle keuzes niet weet wat hij moet gaan doen. ‘Ik ben van dezelfde generatie als Thijs en zag mensen om mij heen die van studie naar studie gingen en uiteindelijk met niets overbleven. Deze mensen zijn in een soort van impasse terechtgekomen. Voor mij gaat deze film over de huidige tijdsgeest, over de dertiger die zichzelf een tiener waant en de vroege tiener die snel en haastig volwassen probeert te worden.’ Thijs is volgens Ten Horn een extreem geval, hij worstelt met het Peter-Pansyndroom, hij wil maar niet volwassen worden. ‘Walter, de huisgenoot van Thijs, is voor mij een beter voorbeeld van het al dan niet terechte stereotype student. Hij loopt de kantjes er vanaf en leeft vooral, maar rondt tot ieders verbazing zijn studie netjes af. Walter begint hierna aan zijn volwassen leven, dat lukt Thijs niet.’ Michien ten Horn (credit Jasper Wolf)[2]Generaties tegenover elkaar De boodschap van de film wordt duidelijk wanneer Thijs en Lisa tegenover elkaar worden gezet. De zestienjarige heeft haar leven beter op een rijtje. ‘De generaties van Lisa en Thijs zijn voor mij de twee uiterste van de jeugd van tegenwoordig.’ Daarmee wil Ten Horn niet zeggen dat de ene generatie beter is dan de andere, voor beiden valt wat te zeggen. ‘Generatie-Lisa moet op jonge leeftijd kiezen wat ze met de rest van hun leven willen doen en is opgegroeid met het internet, waardoor ze op iedere vraag meteen een antwoord weten. Iedereen kijkt met je mee via de sociale media en is van elkaars succes op de hoogte. De generatie lijkt ook steeds jonger volwassen, maar dat is schijn. Al heb je alle informatie van de wereld, dan nog heb je ervaring nodig om volwassen te worden.’ Dreigende maatregelen zoals de langstudeerdersboete en de verdwijning van de studiefinanciering, maken dat de prestatiegeneratie van nu haast maakt met de studie. De generatie van Thijs werd volgens Ten Horn simpelweg niet gedwongen om volwassen te worden. Huiverig voor pedofilie Door het grote leeftijdsverschil tussen Thijs en Lisa lijkt de relatie tussen de twee fout. De regisseur heeft echter een andere bedoeling met het grote leeftijdsverschil tussen de hoofdpersonages. ‘Zelf was ik zestien toen ik klaar was met mijn middelbare school en begon met studeren. De redenatie is dat Thijs student werd, op een stoel is gaan zitten achter zijn computer en daar zestien jaar later nog zit. Hij heeft in die tijd weinig ontwikkeling doorgemaakt, terwijl Lisa in diezelfde tijd van een baby naar een jonge volwassene is gegroeid. Het is grappig dat mensen die alleen de korte synopsis van de film lazen, huiverig waren voor pedofilie. De angst lag op de loer dat het vies zou worden, maar daar ben ik geen moment bang voor geweest. In feite is zij 32 en hij 16, daar spelen we mee.’ De nieuwe stumperds van de samenleving Ten Horn is al aan het schrijven geslagen voor zijn volgende project. ‘Ik heb meerdere ideeën, die totaal uiteenlopen, waaruit ik een keuze moet maken. Het genre wordt hetzelfde als mijn eerdere films, een tragikomedie. Waarschijnlijk gaat ook de volgende film over de zogenaamde stumperds van de samenleving.’ Hiermee doelt Ten Horn op Thijs, het hoofdpersonage van Aanmodderfakker, en Eva, die in De Ontmaagding van Eva van End opgroeit tot jongvolwassene. In de toekomst wil Ten Horn graag meer en grotere films maken. ‘Ik werk heel gestileerd en denk alles vooraf uit, ik zou graag nog meer dingen naar mijn hand zetten. Het lijkt me tof om een grote set te laten bouwen of een huis waar een film zich in afspeelt.’ Drie jaar geleden werd Ten Horn na de vertoning van zijn debuutfilm op het filmfestival in Toronto door het Amerikaanse vakblad Variety genoemd als een European Director to Watch, maar de veelbelovende regisseur blijft voorlopig nog in Nederland. ‘Ik wil graag de kloof tussen heel artistieke en heel commerciële Nederlandse films dichten. Die scheiding is in Nederland sterk, ik wil de cross-over film sterk maken.’ Dat betekent niet dat Ten Horn voor altijd aan de Nederlandse bodem gekluisterd zit. ‘Ik wil graag een keer in het buitenland een Engelstalige film maken met buitenlandse acteurs. Dat lijkt me een mooi vooruitzicht.’

 

Lees meer

[Ingezonden] Studentlid in het College van Bestuur is geen oplossing

Studentenpartij AKKUraatd is blij met de ontwikkeling bij de UvA, waardoor een studentlid aan het College van Bestuur wordt toegevoegd. asap ziet in deze toevoeging aan het College van Bestuur echter geen heil en pleit voor meer bevoegdheden voor de Universitaire Studentenraad. Het is hommeles in Amsterdam. Studenten hebben eerst het Bungehuis bezet en sinds afgelopen woensdagavond het Maagdenhuis. Het Amsterdamse College van Bestuur (CvB) wil niet luisteren naar de studenten, iedere dialoog lijkt onmogelijk. Gelukkig is het in Nijmegen beter gesteld met de medezeggenschap, maar ook hier zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo wil asap dat studenten op faculteiten evenveel inspraak krijgen als het personeel en moet er een studenttoehoorder komen bij het College van Bestuur en het College van Decanen. Maar een studentlid in het bestuur zoals AKKUraatd dat wil? Daar ziet asap helemaal niets in. Een extra ondemocratische bestuurder in het CvB draagt niet bij aan een betere universiteit. Onlangs verscheen een artikel op Folia Web waarin juist de studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor pleiten om de student-assessor in het CvB af te schaffen. Groningen is de enige universiteit met zo’n constructie en daar wordt de student-assessor voornamelijk gezien als een bestuurder zonder democratische verantwoording. De Groningse ervaring is dat deze vaak informatie achterhoudt voor de rest van de medezeggenschap. Hierdoor komt de controlerende functie van de medezeggenschap in het geding. asap ziet geen reden waarom dat op onze universiteit anders zou zijn. Daarnaast bestaat er vrees voor inkapseling. Het CvB zal een student snel medeplichtig maken en misschien zelfs vertrouwelijke informatie geven. Hierdoor kan deze student niets aan de rest van de medezeggenschap vertellen. asap ziet een betere oplossing: de Universitaire Studentenraad (USR) moet meer bevoegdheden krijgen. Zo willen wij dat er een student als toehoorder bij zowel het College van Bestuur als het College van Decanen komt te zitten. Daarmee blijft de zeggenschap waar zij hoort, maar zorg je dat essentiële informatie terecht komt bij de studenten die dusdanig belangrijk zijn voor een goede inspraak. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde besluiten; de decanen van de faculteiten of het centrale College van Bestuur van de universiteit. Momenteel wordt Facultaire Studentenraden vaak voorgehouden dat problemen op centraal niveau spelen, terwijl de USR wordt afgescheept met het argument dat een zaak op facultair niveau speelt. Met een studenttoehoorder bij zowel het CvB als het College van Decanen ondervang je dit probleem. Dit komt de openbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van de universiteit ten goede en daarmee ook de kwaliteit van de universiteit. Een ander punt waar asap voor pleit, is de verdwijning van de 60/40-stemverhouding op facultair niveau. Het is op dit moment zo dat de personeelsgeleding in de facultaire medezeggenschap meer te zeggen heeft (60 procent) dan de studentgeleding (40 procent). Deze regeling is ooit bedacht met beroep op een uitzondering vanwege het katholieke karakter van de universiteit. Een dergelijk argument rechtvaardigt deze scheve verhoudingen niet. Feit is dat democratisch gekozen studenten worden weggezet als passanten en een minderwaardige rol spelen op facultair niveau. Kritische studenten kunnen nu veel te eenvoudig de mond worden gesnoerd, dat komt niet ten goede aan een eerlijke en democratische besluitvorming. Wat asap betreft komt er snel een einde aan deze bizarre stemverhouding. Al met al valt er nog genoeg te veranderen, ook op de Radboud Universiteit. De relatie met het College van Bestuur is echter goed, vandaar dat we overtuigd zijn dat er binnenkort een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de USR en het CvB. Wij hopen dat het CvB het gesprek aan wil gaan om te kijken naar de verbeterpunten. Mocht die bereidheid er niet zijn, dan is dat niet alleen heel erg teleurstellend, maar beraadt asap zich ook op andere manieren om de democratie op de Radboud Universiteit te vergroten.

 

Lees meer

[UPDATE] Commotie rond maatregelen HO

Na afschaffing van de basisbeurs en het op handen zijnde leenstelsel onstond er vandaag commotie over de maatregelen. Nadat Thom de Graaf van de hbo-raad donderdag aan De Telegraaf aangaf liever een herinvoering van de sanctie te zien dan het invoeren van een leenstelsel voor studenten, vertelde Kai Heijneman dat alles beter is 'dan 13.000 euro studiefinanciering wegnemen van elke student nog voordat hij of zij begint'. Een opmerkelijke uitspraak, aangezien met name de LSVb afgelopen tijd hard heeft gevochten voor de afschaffing van de boete. Nu geeft Heijneman aandat hij liever 3000 euro achteraf opgelegd ziet bij enkele studenten dan 13.000 euro standaard bij iedere student. Thijs van Reekum, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), reageert verbaasd. 'Ik heb eerder deze weekaangegeven dat die twee maatregelen wat mij betreft los van elkaar staan. Het leenstelsel is er gekomen omdat zowel PvdA als VVD voor deze maatregel waren, de boete kwam er op basis van beleid van het vorige kabinet. Het is niet zo dat het een voor het ander wordt ingewisseld. De LSVb heeft zich hier toen bij aangesloten, dus ik snap niet dat ze nu met deze uitspraak komen.' Van Reekum begrijpt wel dat veel studenten liever een boete van 3000 euro hebben dan een verhoging van de studielast met 13.000 euro, maar vindt dit geen reden om zich voor de boete uit te spreken. 'We hebben drie jaar lang gestreden tegen dit onrechtvaardige beleid.' Zowel de hbo-raad als LSVb benadrukkendat zij nu niet pleiten voor een herinvoering van de langstudeermaatregel en zij hier dan ook nog steeds op tegen zijn. UPDATE 12:43 uur: Volgens LSVb-voorzitter Kai Heijneman worden zijn uitspraken totaal verkeerd opgevat. 'Ik heb enkel gezegd dat ik wat nu gebeurt een nog slechtere optie is. Het liefst hebben wij dat er niet wordt bezuinigd op onderwijs. Nu dit onvermijdelijk toch gaat gebeuren, is alles beter dan het leenstelsel, dus ook de langstudeerboete. Dan worden in ieder geval geen groepen uitgesloten van onderwijs. Beide opties zijn echter onacceptabel en wij kijken graag naar andere alternatieven.'

 

Lees meer

[Update] Erik Dekker door naar de finale

Nijmeegse student Erik Dekker is door naar de A-finale van de World University Rowing Championships in Frankrijk. Vandaag werd hij tijdens de halve finale derde, met als resultaat een finaleplaats. Op de laatste 250 meter maakte Erik tien meter goed, waardoor hij morgen zijn kunsten opnieuw mag laten zien. De Spanjaard die door de Nijmeegse roeier naar huis is gestuurd, stond na de wedstrijd met tranen langs de kant. Morgen is de finale van het Wereld Studenten Kampioenschap roeien. Update: 14 september 15.08: Vandaag is Erik tijdens de finale van de World University Rowing Championships zesde geworden. Lees hier het interview met de Nijmeegse roeier en student Erik Dekker

 

Lees meer

[UPDATE] FILMPJE! Wat doet Synergy op het bestuursweekend?

Het is deze week plots hip op de interwebs: de Harlem Shake. Een dans die eigenlijk neerkomt op 'gewoon chaos maken'. Eerst doet een persoon gewoon heel gek, daarna doen meerdere mensen mee. Filmpjes met maffe mensen schieten als paddestoelen uit de grond. Zo zie je hier de rode Power Ranger gek doen en hier de spelers van voetbalclub SC Cambuur die de grond en betonnen muur schuren. Blijkbaar kunnen ze hun energie op het veld niet kwijt. Oh, en het kan ook in de wasserette. Iedereen gaat los op het hitje Harlem Shake van Baauer. Die komt overigens binnenkort naar Nijmegen en ANS geeft kaarten weg, kijk even naar de crypto. Ook aan de TU Delft hebben ze het fenomeen ontdekt. Zie hieronder een creatieve uitbarsting en let vooral even op de jongeman die verkleed gaat als autoband.
Update 18 februari: Ook de Nijmeegse studenten hebben Harlem Shake inmiddels omarmd. Zie hier hoe de Bedrijfskundigen van Synergy hun achterban op de hoogte houden van de bezigheden tijdens hun bestuursweekend. Iemand nog meer Nijmeegse varianten gespot?

 

Lees meer

[UPDATE] Rutte II hakt in studentenbudget

Het kabinet Rutte-II bezuinigt in totaal zo'n 16 miljard euro onder het motto 'Bruggen Slaan'. Rekening houden met studenten is een brug te ver: nieuwe studenten moeten vanaf collegejaar 2014/2015 lenen voor hun basisbeurs in zowel de bachelor- als masterfase. Rutte en Samsom schrijven in hun regeerakkoord dat 'de opbrengsten van de maatregelen in de studiefinanciering worden geïnvesteerd in het onderwijs en onderzoek'. Niet specifiek het hoger onderwijs dus. Dan nog maar een jaar goedkoop bij je ouders thuisblijven en Veolia-student worden? Jammer, ook het OV-reisrecht gaat er aan. Waar studenten nu nog in het weekend of doordeweeks gratis kunnen reizen, moeten ze in de toekomst genoegen nemen met een kortingkaart. De precieze vormgeving en korting is nog niet bekend evenals de precieze ingang van deze kortingkaart. Er staat in het regeerakkoord dat de kaart in 2015 wordt ingevoerd, verderop staat dat de kaart wordt ingevoerd in 2016. Positief puntje: er komt 150 miljoen extra voor fundamenteel onderzoek. En wie gaan dit bezuinigingsbeleid uitvoeren? Jet Bussemaker (PvdA) wordt naar verluidt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan haar zijde zal de relatief onbekende VVD'er Sander Dekker staatssecretaris worden, wist ScienceGuide vanochtend. het topsectorenbeleid zal worden verdedigd door Henk Kamp, hij wordt naar alle waarschijnlijkheid minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het volledige regeerakkoord is hier (.pdf) te lezen. Later meer. UPDATE 17.41 uur: Thijs van Reekum, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg is niet te spreken over de bezuinigingen in het hoger onderwijs. ‘Drie zware maatregelen zijn echt teveel voor de student. Voor de basisbeurs moet je per jaar 3200 euro lenen, de zorgtoeslag verdwijnt, wat je 800 euro kost en dan wil het kabinet ook nog eens het vrij reizen afschaffen.’ De studentvertegenwoordiger ziet geen voordeel aan het leenstelsel: ‘De opbrengst van het leenstelsel wordt voornamelijk geherinvesteerd in het voortgezet onderwijs, maar niet in het hoger onderwijs, dus de student ziet niets terug voor zijn investering.’ In een persbericht spreekt ook de Landelijke Studentenvakbond haar afschuw uit over het regeerakkoord. ‘We gaan van een economische crisis naar een kenniscrisis en van een staatsschuld naar een studieschuld’, aldus voorzitter Kai Heijneman. De LSVb vindt de bezuiniging op de OV-jaarkaart zeer kortzichtig, omdat er in veel steden een kamertekort is en reizen noodzakelijk is om studeren mogelijk te maken.

 

Lees meer

[Update] Twan van Erp lijsttrekker asap

Twan van Erp wordt de lijsttrekker van studentenpartij asap. Dat maakt de partij vandaag bekend. Over een maand mogen RU-studenten naar de stembus om de nieuwe leden van de Universitaire Studentenraad (USR) te kiezen. Aan Van Erp is de taak om zijn partij door de verkiezingen te slepen. Van Erp studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de RU en loopt inmiddels al vier jaar rond op de Nijmeegse campus. Na een jaar in het bestuur te hebben gezeten bij Babylon, de studievereniging voor de communicatiestudenten, zet hij zich nu in als secretaris van SOFv, de koepel voor studieverenigingen. ANS schotelt de kersverse lijsttrekker drie vragen voor. Wat wil jij volgend jaar voor de Nijmeegse student bereiken? ‘Op de gebieden internationalisering en ondersteuning van de actieve student valt nog een hoop te winnen, dus dat zijn onze belangrijkste speerpunten. Om meer te internationaliseren, willen we dat de campus tweetalig is, het personeel goed Engels spreekt en integratie van buitenlandse studenten wordt gefaciliteerd. Voor uitgaande studenten willen we extra mogelijkheden om naar het buitenland te gaan en standaard uitwisselingsprogramma's aanbieden. Voor mij was het bijvoorbeeld onduidelijk wat ik in het buitenland zou leren. Dat is door een hapklaar vakkenpakket te verhelpen. Wat betreft de actieve student staan wij voor het afschaffen van rendementsmaatregelen en verplichtingen – door de huidige regels worden studenten gedwongen om snel een diploma te behalen en blijft er weinig ruimte voor bestuurswerk. Ook willen we betere faciliteiten voor de actieve student, zoals meer en betere bestuurskamers.’ Foto Twan van ErpHoe willen jullie dit bereiken? ‘Om goede uitwisselingsprogramma’s te realiseren, moet goed gekeken worden naar de contracten die de RU heeft met universiteiten in het buitenland. Welke vakken studenten volgen, wordt nu opengelaten, maar het moet haalbaar zijn om dit aan te passen en een vast vakkenpakket samen te stellen. Uit eigen ervaring weet ik dat al jaren wordt gelobbyd voor betere bestuurskamers op de letterenfaculteit. Hoewel het regelen van deze ruimtes de taak is van faculteiten, kun je daar als USR wel invloed op uitoefenen door het te steunen.’ Wat ga je anders doen dan de huidige USR? ‘Ik wil dat de medezeggenschap meer gaat leven. Hoewel de USR veel terugkoppelt via NU!Medezeggenschap en de sociale media, moet de raad zichtbaarder zijn op de campus. Dat verbetert de positie van de medezeggenschap en zorgt ervoor dat meer mensen gaan stemmen. Dan heb je als USR ook een steviger mandaat, dus daar moet aankomend jaar meer op worden ingezet.’ Update: donderdag 16 april, 15.20 uur Inmiddels heeft asap de hele kandidatenlijst gepubliceerd. Foto: Anne Gerritsma, asap

 

Lees meer

[UPDATE] Wellicht meer kaarten voor uitverkocht Radboud Rocks

In rap tempo gingen de zevenduizend beschikbare kaarten voor Radboud Rocks de afgelopen weken over de toonbank. Nu het eendagsfestival is uitverkocht, zijn er gelukkigen en minder gelukkigen. Als teleurgestelde student zonder kaartje kun je in een hoekje gaan zitten huilen omdat je Ilse DeLange en consorten niet kunt zien zingen, maar je kunt ook online de barricaden op. 'Bij 1000 likes moet de uni 1000 kaarten extra verkopen voor Radboud Rocks', heet de Facebookpagina die op dit moment een schamele 100 likes heeft. Toch zijn er volgens initiatiefnemer Karl Kouki veel meer studenten die teleurgesteld zonder kaarten zitten, terwijl ze graag aanwezig zijn bij het festival. 'Ik snap dat er afspraken zijn vanwege de veiligheid, maar als ik lees dat iedereen een introducé mag meenemen en dat kinderen onder de 12 jaar gratis naar binnen mogen dan heb ik toch mijn twijfels.' De student Bestuurskunde en voorzitter van studievereniging BOW vindt dat studenten meer recht hebben op een plek dan bijvoorbeeld introducés. 'Als er veel mensen zo'n introducé meenemen die geen student is, dan wordt een grote groep studenten uitgesloten en dat is jammer. Wij zijn studenten en wij willen het lustrum meemaken.' Later volgt een reactie van de Lustrumcommissie. Update 17:31 'Het is mooi dat iedereen dit mee wil maken, maar dat heeft natuurlijk ook een keerzijde', reageert RU-woordvoerder Martijn Gerritsen. Wie te laat is met het bestellen, vist gewoon achter het net. 'We moeten ons ook houden aan veiligheidsregels dus de capaciteit is beperkt', aldus de woordvoerder. Toch is er nog een sprankje hoop voor de teleurgestelden zonder kaartje. 'We zijn aan het kijken of er nog ruimte is om extra kaarten te verkopen. Die zullen dan wel alleen voor studenten beschikbaar zijn, omdat we het belangrijk vinden dat zij goed zijn vertegenwoordigd.' Of dat plan doorgaat en om hoeveel kaarten het gaat, daar kan Gerritsen nog niets over zeggen. Naar verluidt zijn er in ieder geval slechts 2500 van de 7000 kaarten verkocht aan studenten.

 

Lees meer

#RUintro blijft lekker #RUintro

De groots gelanceerde naamsverkiezing voor de introductie is uitgedraaid op een flop: het College van Bestuur (CvB) ziet een nieuwe naam toch niet zo zitten. Tijdens de wedstrijd was er sowieso al kritiek op het veranderen van de naam. Kort na de bekendmaking van de naamsverkiezing begon een aantal studenten namelijk een protest op Facebook om de naam van de introductie te behouden. De initiatiefnemers van de Facebookpagina hebben nu hun zin gekregen. Het CvB geeft aan dat er diverse mooie namen zijn ingestuurd, maar dat ook 'een groot aantal studenten zeer gehecht is aan de naam. Een pleidooi voor het behoud van de naam ontving onder meer op Facebook veel steun.' Robin van Gennep, hoofdredacteur van Nultweevier.nl, laat weten: 'We wisten van tevoren dat het kon gebeuren dat het CvB de naam kon afwijzen en hebben daar rekening mee gehouden, maar ik sta nog steeds achter het idee.' Volgend jaar kunnen we dus verder twitteren met #RUintro14.

 

Lees meer

30 beste studentenblogs

Het lijkt erop dat bijna iedereen tegenwoordig een blog wil beginnen: of dat nu over koken gaat, avonturen in de kroeg of geld besparen. Maar welke blog voegt nu echt iets toe aan je leven en is het lezen waard? Survey Bee zet de dertig handigste weblogs voor studenten op een rijtje. Hoewel de meeste blogs ingaan op hoe je geld kan besparen of je CV kan pimpen, vind je ook een paar sites die focussen op de schaduwkant van het student zijn, het leven van een Rechtenstudent en lifestyle-tips. Mijn Studentenlevenis volgens het testpanel van de site de handigste blog voor studenten. De weblog vult zich met apps om beter te slapen, de verzorging van leren schoenen en tips voor het plannen van een roadtrip door Europa.

 

Lees meer

Aan Tafel: China Town op Hoogeveldt

Slaan je smaakpapillen op hol of weerhoudt de geur je al van proeven? Culinaire hoogstandjes en magnetronprutjes, ANS schuift aan bij de Nijmeegse student, proeft en velt haar oordeel over zowel eten als poseertalent. Deze maand: China town op Hoogeveldt. Tekst: Rianne Boven en Ronald Peeters Foto's Kiki Kolman ‘Normaal maken we alleen een spicy variant, maar speciaal voor jullie hebben we ook een minder pittige versie’, zegt Zilin Robert Song (25), promovendus Medical Sciences aan de Radboud Universiteit. Hij heeft de maaltijd tot in de puntjes voorbereid. Netjes gerangschikt liggen de ingrediënten klaar voor gebruik in de keuken van Hoogeveldt gang 80. Vanavond schuift ANS aan bij een groep Chinezen en staat een traditionele Hot pot op het menu. Yuan Feng (26), masterstudent Filosofie, woont bij Robert in het complex. ‘Het was even wennen in Nijmegen, het is hier zo stil op straat. Dat is niks voor mij, ik heb liever de drukte van Peking.’ Jiajie Tu (23), masterstudent Financial Economics, Yiwei Chen (21), masterstudent Medical Science, en Tao Tan (27), radioloog aan het Radboudumc, vormen samen met Robert en Yuan een vriendengroep in Nijmegen. De Chinezen worden wel eens met Nederlandse vooroordelen geconfronteerd: ‘Nederlanders denken dat het in China normaal is om hond te eten, maar dat is alleen zo in bepaalde streken. Zelf heb ik het pas één keer gegeten.’ Yiwei heeft de viervoeter nog nooit op haar bord gehad. Voor een stukje China op haar bord gaat ze in Nederland naar de Refter. ‘De bamischijf daar heeft nog de meest authentieke Chinese smaak van alle Aziatische gerechten in dit land.’ Robert vertelt dat Nederland aan de andere kant van de wereld, naast het concept voor The Voice of China, vooral bekend staat om het soepele drugsbeleid. ‘Veel Nederlanders hebben al ervaring met marihuana en konden mij een beetje op weg helpen.’ De aanwezige Chinezen hebben dan ook allemaal wel eens het Hollandse middel gebruikt om in hogere sferen te komen. Ondertussen wordt er een speciaal voor de gelegenheid gekochte, plastic bestekset tevoorschijn getoverd. Voor de meerderheid van de groep maakt het niet uit met wat voor soort gereedschap ze hun eten naar binnen schuiven. Voor Yiwei is dit wel van belang: ‘Van mijn vader mag ik niet met mes en vork eten, stokjes zijn verplicht bij mij thuis.’ Vlnr: Jiajie Tu, Yuan Feng, Zilin Robert Song en Tao Tan. Yiwei Chen is op de kleine foto te bewonderen. Foto Ondanks dat Aziatische toeristen graag veel foto’s maken, is het poseren niet voor de studenten weggelegd. Nog voordat de foto wordt genomen, verdwijnt Yiwei zonder afscheid te nemen. De overgebleven Chinezen hebben de Hollandse wijsheid ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, volledig onder de knie. Met een krampachtige toast wordt nog geprobeerd de foto origineel te maken, maar de feestvreugde is ver te zoeken. De poging eindigt in een teleurstelling en de opluchting is groot als de foto is genomen. Cijfer: 5 china site3Smaak Hot pot wordt normaal gesproken geserveerd in een grote pan midden op tafel. Deze studentenvariant doet echter niet onder voor het meer dan duizend jaar oude recept. De pannen blijven op het fornuis staan terwijl de etenswaren uit de bouillon worden gevist. Zowel de pittige als de milde stoof vallen erg in de smaak. De verzameling van ingrediënten loopt uiteen van zeevruchten tot biefstuk waardoor er genoeg keuze is. De bereidingstijd heeft niet de lengte van de Chinese Muur en de borden zijn dus zo vol. De unieke smaaksensatie, van pittige vis tot de malse enoki paddenstoel, maakt deze maaltijd tot een van de betere gerechten en bovendien origineler dan de Chinees om de hoek. Klein puntje van kritiek: de geur van de scherpe pot is na drie dagen nog niet uit je kleren verdwenen. Cijfer: 9 Eindcijfer: 7 china siteBoodschappenlijstje - Hot pot-kruidenpakket van Xiaofeiyang (verkrijgbaar bij de Aziatische toko) - 500 gram biefstuk - 1 krop ijsbergsla - 250 gram Enoki paddenstoelen - 1 knolraap - 500 gram aardappelschijfjes - 200 gram witte vis - 200 gram zeevruchten china site2Recept Het maken van een goede hot pot kost eigenlijk weinig tijd en moeite. Breng ongeveer 1 liter water aan de kook en voeg het Hot pot-kruidenpakket toe aan het water. Was de knolraap, sla en paddestoelen. Snijd vervolgens zowel groenten als vis en vlees in stukjes en voeg deze in een zeef toe aan de kokende mix. Laat het eten 5 à 10 minuten koken en de aroma’s absorberen. Schep ze vervolgens uit de pan en tast toe. Bekijk hier de overige artikelen uit de december-ANS.

 

Lees meer

Aantal studenten met bedrijf verdubbeld

Ondernemen naast een studie is sinds 2012 aanzienlijk populairder geworden. Het aantal studenten met een eigen bedrijf naast hun voltijdopleiding is verdubbeld tot 6 procent. Het Erasmus Center for Entrepreneurship van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft dit onderzocht als onderdeel van de Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey. Dat meldt Nultweevier op haar website. Het onderzoek werd vandaag gepubliceerd. De enquête is afgenomen onder tienduizend Nederlandse studenten, waarvan twee derde bestaat uit universitaire studenten en een derde uit HBO-studenten. Het grootste deel hiervan is tussen de 20 en 24 jaar. Meer dan 70 procent zit in de bachelorfase en een ruime 25 procent volgt de master van zijn of haar studie. Bijna een derde van de ondervraagden volgt één of meerdere vakken bij Managementwetenschappen. Marc Thewissen (23) is een typisch voorbeeld van een student met eigen onderneming. Hij heeft naast zijn studie Rechten aan de Radboud Universiteit een bedrijf voor de bedrukking van T-shirts. 'Natuurlijk loop je wel wat studievertraging op, maar het werk is flexibeler dan een bijbaan met vaste tijden. Wanneer ik even tijd heb kan ik bijvoorbeeld even mijn administratie doen of wat T-shirtjes drukken',  vertelt hij. Ondanks de stijging van het aantal student-ondernemers, is het aantal studenten dat direct na hun opleiding een eigen bedrijf wil beginnen gedaald van 10 tot 6 procent. Na vijf jaar is die ambitie echter weer een stuk groter: 30 procent wil dan alsnog een bedrijf beginnen.

 

Lees meer

Achterstand uit het buitenland

Ook dit jaar zijn er veel uitwisselingsstudenten aan de RU, elk met hun eigen niveau en vaardigheden. Als dit niveau ondermaats blijkt kunnen moeilijkheden ontstaan. Is dit een probleem en laat de RU te makkelijk Erasmusstudenten toe? Tekst: Redactie Illustratie: Sascha Wijnhoven Dit artikel verscheen eerder in de oktober-ANS Steeds meer mensen komen een paar maanden naar Nijmegen dankzij onder andere de Erasmusbeurs, die studeren binnen de EU betaalbaar maakt. Mensen uit een ander land kunnen met ideeën en initiatieven komen waar je zelf niet snel aan denkt, maar er zit ook een keerzijde aan. Zo kan er irritatie ontstaan binnen projectgroepen die voor een deel bestaan uit studenten die moeizaam Engels spreken en onverstaanbare presentaties geven. Kan iedereen zomaar een beurs krijgen? Zorgt diversiteit aan de RU voor ergernis tijdens colleges of juist niet? Lost in translation Zoek op internet naar ‘niveau Engels Erasmusstudenten’ en je vindt aardig wat voorbeelden van studenten die maar moeilijk konden communiceren met buitenlanders aan hun universiteit. Hoe zit dat hier? Marcel Wissenburg, hoogleraar Politieke Theorie aan de RU, heeft wisselende ervaringen met uitwisselingsstudenten: ‘Sommige van hen spreken slecht Engels, anderen perfect. Een deel heeft moeite met het schrijven van papers omdat ze een andere manier van werken gewend zijn. Ook zijn er verschillen in vakkennis. Een Aziatische student zal weinig weten van de EU.’ Chinezen zijn trouwens een categorie apart, aldus Wissenburg. ‘Ik heb ooit lesgegeven aan een groepje van vier studenten uit China die allemaal hun toets Engels hadden gehaald. Toch konden drie van hen helemaal geen Engels en hoorde ik de vierde zachtjes vertalen tijdens college.’ Een RU-student die liever anoniem wil blijven stuitte op problemen tijdens het schrijven van een groepsopdracht met onder andere een Spaanse en Italiaanse Erasmusstudent. ‘Hun Engels was bedroevend, alle communicatie moest in Jip-en-Janneke-taal. Gesprekken over de chat verliepen soepeler, maar ik had heel erg het idee dat ze alles eerst door een vertaalmachine gooiden. Hun deel van het essay was ook niet om over naar huis te schrijven: een dag voor het inleveren kwamen we erachter dat ze geen idee hadden wat bronvermelding was en dat ze grote lappen tekst letterlijk van Wikipedia hadden overgenomen. Het probleem ligt niet aan Erasmusstudenten op zich, want een Engelse jongen in dezelfde groep heeft het essay uiteindelijk goed helpen verbeteren.’ Ook al is niet elke buitenlandse student hetzelfde, door bovenstaande voorbeelden wordt wel duidelijk dat niet alle uitwisselingsstudenten op het gewenste niveau voor Nijmegen zitten. Marian Janssen, hoofd van het International Office aan de RU, zegt over dit soort Babylonische spraakverwarring dat er wel programma’s zijn waarbij mensen een taalbuddy krijgen. Ook zijn er deels gesubsidieerde cursussen Nederlands zodat buitenlandse studenten ook in de taal van het gastland een beetje mee kunnen komen. Toch zou in ieder geval het Engels bij aankomst in Nederland al van een redelijk niveau moeten zijn. Steenkolenengels De vorige voorbeelden zijn misschien extreem, maar ze komen wel degelijk voor. Hoe kan het gebeuren dat een buitenlandse student hier niet goed mee kan draaien? Volgens een procesbeschrijving die gemaakt is in opdracht van de RU gaan er gemiddeld maar liefst 145 dagen overheen voordat iemand die zich heeft aangemeld voor een Erasmusbeurs arriveert in Nijmegen en zijn of haar studentkaart ontvangt. Je zou bij zo’n tijdspanne verwachten dat er flink wordt geselecteerd. Toch is dit lange traject volgens Janssen niet gemaakt als ontmoediging voor de kandidaten: ‘Bijna iedere student die zich aanmeldt en de selectie doorstaat komt ook daadwerkelijk hier studeren. De faculteit kijkt bij de aanmelding zorgvuldig naar het niveau van de Erasmusstudent en naar het lespakket.’ Toch blijft de vraag hoe zorgvuldig de toelatingsprocedure werkelijk is. Toekomstige uitwisselingsstudenten moeten wel bewijzen dat hun Engels op niveau is door het aanleveren van een certificaat. Dit kan bijvoorbeeld een diploma van het Cambridge-instituut zijn, maar ook een cursus Engels aan een universiteit. Het resultaat hiervan moet uiteraard wel voldoende zijn, de minimale scores om op uitwisseling te mogen zijn echter vrij laag. Zo is het mogelijk om de niveautoets Engels te doorstaan met een score die goed is voor beperkte werkeisen, aldus de site van een van de betreffende tests. Verder wordt bij de bovengenoemde cursus Engels aan een universiteit niet duidelijk van welk niveau die lessen moeten zijn. Dat niveau kan aan de betreffende instelling hoger zijn dan hier, maar ook lager. Het is dus moeilijk in te schatten hoe goed buitenlandse studenten het uiteindelijk zullen doen met deze taaleisen. Ondanks het eerder genoemde voorval daarmee vindt Wissenburg uitwisselingsstudenten niet vervelend. ‘Problemen kunnen er uiteraard zijn, maar toch vind ik het waardevol om verschillende perspectieven bij elkaar te hebben. Een buitenlandse student kan iets in een heel ander licht zien en zo nieuwe inzichten genereren over zaken die in Nederland als vaststaand worden beschouwd. Zo word ik als docent ook gedwongen anders na te denken over mijn stof, en dat is alleen maar positief’. Erasmusstudenten kunnen dankzij hun verschillende culturele perspectieven dus nuttige bijdragen leveren aan een college. Toch vormt taal daarbij in sommige gevallen een barrière. Wellicht moeten daarom op zijn minst de eisen voor Engels aangescherpt worden. Als iemand niet voldoende kan communiceren en ook de academische vaardigheden niet op peil zijn, moet strenger worden gekeken naar de toelating van die persoon. Alleen als het basisniveau van uitwisselingsstudenten wordt gewaarborgd kan diversiteit een verrijking zijn. Klik hier voor de overige artikelen uit de oktober-ANS.

 

Lees meer

Actiepunten Algemene Studentenenquête stellen teleur

Je hebt er waarschijnlijk tienduizend mails over ontvangen die meteen de prullenbak in zijn gegaan, maar de Algemene Studentenenquête is weer afgenomen. Met de dank aan de helden die toch de kleine moeite hebben genomen hem in te vullen, kan de RU weer vooruit met een hoop actiepunten. Wat voeren de studenten toch in hemelsnaam uit? Studenten van de RU besteden volgens de enquête in 2014 minder tijd aan zowel studeren en werken. Toch lijken de studenten er niet financieel op achteruit te zijn gegaan - qua inkomsten dan. Het gemiddelde maandinkomen van studenten was in 2014 902 euro; bij de vorige meting was dit €835 euro. Om toch aan genoeg geld te komen, leent een derde van de respondenten. De doelstelling dat 50 procent van de studenten over enkele jaren een  studie- of stageverblijf in het buitenland heeft doorgebracht, lijkt zo gek niet te zijn: 17 procent van de studenten is al naar het buitenland geweest en 43 procent heeft het nog op de planning staan. RU-studenten lijken het helemaal niet zo slecht te hebben, maar de vragen waren dan ook niet enorm kritisch. De actiepunten zijn verder niet bijster revolutionair en meestal zo algemeen dat je er niet heel veel mee opschiet. Punten zoals 'Uitwerking van de vraag of de RU ook verantwoordelijk is voor ergonomisch goed uitgeruste faciliteiten om met laptops te werken' helpen studenten niet veel verder. Ook eerder aangekondigde maatregelen, zoals de extra werkplekken in de UB, raadt de RU zichzelf nog eens aan. Een serieus middel voor medezeggenschap voor de RU-student, kun je de studentenenquête in ieder geval niet noemen, blijkt maar weer.

 

Lees meer

Actievoeren met een trein

Om aandacht te vragen voor de plannen om de OV-studentenkaart af te schaffen, voert de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) aanstaande vrijdag actie in de trein. Dit is hard nodig volgens de vakbond: 'studenten worden opgezadeld met hoge kosten en beperkt in hun keuzevrijheid voor onderwijs'. In aanloop naar het Spoorcollege is er een tool op de website geplaatst. Hiermee kan je berekenen hoeveel het jou zou kosten als er geen OV-studentenkaart meer zou zijn. Studenten die uit Utrecht komen en in Nijmegen studeren zouden volgens het speeltje per jaar drieduizend euro extra moeten betalen. Kom je uit Den Bosch en studeer je in Nijmegen dan ben je jaarlijks 'maar' achttienhonderd euro meer kwijt. De tool vermenigvuldigt een retourtje met korting met tweehonderd, want dat is volgens de LSVb het gemiddeld aantal collegedagen dat je per jaar hebt. In de trein, die van Den Haag via Delft, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Leiden en terug naar Den Haag rijdt, reizen ook een aantal politici mee. Onder andere PvdA-Kamerlid Mohandis, SP-Kamerlid Jasper van Dijk en CDA-Kamerlid Michel Rog zullen aan boord van de trein in gesprek gaan met geïnteresseerden. Vrijdag rijdt ANS ook mee met de trein. Je kunt tegen die tijd een verslag op onze website tegemoet zien.

 

Lees meer

Afschaffen ov-kaart: het wordt toch wel erg lastig

Goed nieuws voor studenten die er tegenop zagen te moeten gaan betalen voor hun treinkaartje. Het lijkt er op dat je nog tot 2016 gebruik kan maken van het studentenreisproduct. Het afschaffen van het vrij reizen gaat minister Jet Bussemaker namelijk niet makkelijk af vanwege tegenwerkende vervoersbedrijven. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap probeert afspraken te maken met de ov-sector over een alternatief voor de huidige ov-regeling voor studenten. Bussemaker heeft als doel om in 2015 het studentenreisproduct af te schaffen of te hervormen. Om dit te bereiken moet voor het einde van dit jaar een overeenkomst met vervoerders worden gesloten over de nieuwe invulling van de ov-kaart voor studenten. Het huidige contract met vervoersbedrijven over compensatie voor reizende studenten heeft een opzegtermijn van twee jaar en moet per kalenderjaar worden opgezegd. Het gaat om veel geld, NS ontvangt bijvoorbeeld jaarlijks 438 miljoen euro van het ministerie. Dat staat gelijk aan 20 procent van de omzet uit kaartverkoop. In de Haagse wandelgangen wordt de trajectkaart voor studenten genoemd als alternatief voor het huidige reisproduct. Studenten mogen met een trajectkaart vrij van hun huisadres naar de onderwijsinstelling of stageplaats reizen. De vervoerders maken echter geen haast om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met Bussemaker. Dit omdat nieuwe varianten minder geld zullen opleveren dan de huidige studenten-ov. Wellicht kan de student dus nog tot 2016 vrolijk blijven treinen. Zo niet, dan zijn er een aantal alternatieven.

 

Lees meer

AIVD ronselt studenten

Vertrouw jij je vrienden nog wel? Misschien zijn ze wel informant van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De geheime dienst ronselt namelijk studenten om informant te spelen, blijkt uit onderzoek van het AD. De studenten werden benaderd door een ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en kregen onder andere vragen over studentenprotesten en een Utrechtse studentenvereniging. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt dit buitenproportioneel en wat de SP betreft moet het worden verboden. Tussen 2009 en 2011 werden verschillende studenten in Utrecht en Amsterdam al benaderd om inlichtingen te geven over de verschillende studentenprotesten. Nu blijkt dat er op grotere schaal wordt geworven dan gedacht. De studenten die in contact kwamen met de AIVD werd ook om informatie van andere landen gevraagd, zoals China en Egypte. De LSVb hoopt dat er Kamervragen over worden gesteld en wil zelf het ministerie om opheldering vragen. Vice-voorzitter Eduard Schmidt: 'Onze protesten zijn altijd vreedzaam en geweldloos.'

 

Lees meer

Amsterdamse studenten zetten het op een schreeuwen

Studenten uit Amsterdam starten een nieuwe traditie: iedere woensdag schreeuwen zij de longen uit hun lijf. Om 22.00 uur in de avond openen de studenten van het complex Houthavens hun ramen en beginnen massaal te schreeuwen. Via een Facebookpagina, The Houthaven Scream, kondigen de studenten het gegil aan. Op 3 december vond al de derde editie van de schreeuwpartij plaats, zeventien studenten hadden zich op het aparte evenement op aanwezig gezet. De schreeuwtraditie is over komen waaien uit Zweden, waar studenten het iedere avond om 22.00 uur op een gillen zetten. Helemaal duidelijk waarom de studenten dat doen is het niet, sommigen denken dat de groep het uitschreeuwt van de stress, anderen beweren dat de studenten het doen om een zelfmoord uit de jaren zeventig te herdenken.

 

Lees meer

ANS bezocht: Het Spoorcollege

Gisteren reed een trein door de randstad speciaal om het ov-recht te beschermen. ANS deed verslag van dit Spoorcollege. 'Moeten we ze controleren?' Vragen de controleurs op het perron aan elkaar. 'Nee, ze hebben toch OV.' 'Ja, nog wel!' Om 11:39uur vertrok de trein vanaf station Den Haag Hollands Spoor voor zijn tocht door het westen van het land. In zeven coupés van de lange trein waren tijdens deze reis sprekers aanwezig om over studenten, geld en natuurlijk het studentenreisrecht te praten. Dit naar aanleiding van het kabinetsplan om 355 miljoen euro te bezuinigen op de ov-studentenkaart. De treinreis werd georganiseerd door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Zij begonnen een jaar geleden al met de voorbereidingen en gisteren was het zo ver. Elk van de zeven coupés kreeg een eigen thema toebedeeld, waarin steeds weer andere sprekers hun zegje mochten doen. Tussen Den Haag HS en Delft spraken afgezanten van jongerenorganisatie DWARS en de Landelijke Kamer van Verenigingen in de coupé 'kaartgebuikers' over investeren in studenten. 'Blij dat ik rij' en 'de student is arm en het collegegeld in Nederland hoog, we zouden moeten investeren in de student.' Ondertussen lopen mensen de coupé in en uit, op weg naar andere colleges of een zitplek in een van de niet gebruikte wagons. Dit is overigens de perfecte gelegenheid om een dagje onbestraft eerste klas te reizen. 20131108_134358In wagon 'rijdende rechtshulp' kon je de hele treinreis geholpen worden met juridische problemen. Studenten in pruik en toga hielpen studenten met onderwerpen als te hoge huur, de plannen van het kabinet en hun recht op de ov-kaart. In 'huisvesting' werden ondertussen de eerste protestliederen aangedragen: Keje Boersma voerde zijn '3x niks' op in de trein en op het perron in Rotterdam. Daar stond de politie al klaar om eventuele rellen te voorkomen. Dat is de hele dag niet nodig geweest. Tussen Rotterdam en Utrecht was er een spannend debat in afdeling 'politiek'. Mohammed Mohandis van de PvdA en Pieter Duisenberg van de VVD gingen met treinreizigers in gesprek over de manieren om de ov-chipkaart in te richten. Beiden vonden dat studeren vooral een investering was in je eigen toekomst en dat het daarom niet erg was om een beetje bij te moeten lenen. Bovendien hoefde je het geld niet terug te betalen als je dat later niet kon. De kritiek hierop was onder andere dat het studeren een investering voor de hele maatschappij zou moeten zijn en dat het terugbetalen al bij een zeer laag loon wel mogelijk werd geacht. Mohandis: 'Misschien denk ik nu heel erg out of the box, maar we zouden bijvoorbeeld ook in plaats van een steeds duurder wordende ov-kaart, het geld kunnen verdelen en alle studenten wat geven. We moeten in elk geval alle opties bestuderen.' Alles liep - zij het enigszins hectisch - volgens plan, tot vlak voor Utrecht werd omgeroepen dat de trein kapot was en ter plekke gerepareerd moest worden. Dit zou misschien vertraging opleveren bovenop het al geplande half uur stilstand. Het probleem was echter na twintig minuten alweer opgelost. Helaas was de trein te vlot gereed, waardoor enkele woordvoerders en vrijwilligers het vertrek niet meekregen. Onder andere Wilco Bos (adviseur Transtec) en Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP) zijn achtergebleven. Gelukkig verkondigde Wilco Bos daarvoor zijn mening al in de hal. Hij zei dat niemand van het openbaar vervoer op het wegnemen van het ov-recht zit te wachten, omdat het voor hen een belangrijke bron van inkomsten is. Als ze de 355 miljoen euro van het kabinet niet ook van de student krijgen, zullen er 8 procent minder treinen en 5 procent minder bussen en metro's kunnen rijden én zal de kaartverkoop duurder worden. Bos: 'Vervoerders kunnen zo hun netwerk niet in stand houden. Zij willen dit dus niet, de lokale partijen willen dit niet en de meeste Tweede Kamerpartijen ook niet.' 20131108_145921Ondertussen is in coupé 'huisvesting' Vincent Buitenhuis van Kences al aan het woord. 'Als je thuis wilt wonen is naar college gaan zo heel duur. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken is al gebleken dat studenten bereid zijn veel meer te gaan werken, sommige HBO-studenten helemaal niet meer gaan studeren en WO'ers sneller kiezen om op kamers te gaan.' Er zijn natuurlijk helemaal niet genoeg kamers om dat op te vangen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat er gisteren allemaal te doen was. Naast deze sprekers waren bijvoorbeeld ook directeur van Veolia Manu Lageirse, CDA-Kamerlid Michel Rog en Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort aanwezig en kon je op de foto met je eigen reden waarom de ov-studentenkaart noodzakelijk is. Al met al waren er niet bijster veel studenten aanwezig, naast de vele vrijwilligers, sprekers en pers. LSVb voorzitter Jorien Janssen was echter heel enthousiast. 'Het is natuurlijk pas echt geslaagd als we ons reisrecht mogen houden, maar we hebben wel flink in de publiciteit gestaan met deze treinreis. We hebben mensen kunnen laten weten dat de kaart noodzakelijk is voor studenten én voor de maatschappij. Hopelijk komt minister Bussemaker nu met betere alternatieven.'

 

Lees meer