'Flexwerk je moeder'

De Nieuwe Universiteit vindt het blijkbaar moeilijk om afscheid te nemen van hun Maagdenhuis sinds dat ze er uitgezet zijn. Op dit moment blokkeren leden van deze beweging met spandoeken de ingang van het gebouw. Deze keer richt de Nieuwe Universiteit zich vooral tegen de flexcontracten op de UvA. Veel medewerkers op de UvA, met name in de Faculteit Geesteswetenschappen, hebben namelijk geen zekerheid over de verlenging van hun contract. De DNU'ers bezetten de trappen van het Maagdenhuis en laten niemand binnen. Bovendien sieren zij hun protest met de diepzinnige teksten als 'Flexwerk je moeder'.

 

Lees meer

[Update] Bezetting Bungehuis duurt voort

Inmiddels bezet een groep Amsterdamse studenten al elf dagen het Bungehuis, het gebouw van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Na meer dan een week lijkt er schot in de zaak te komen: om 11 uur vandaag komt het College van Bestuur (CvB) van de UvA met een voorstel voor de bezetters.

Gisteren vond voor het eerst een gesprek plaats tussen de bezetters en het CvB onder begeleiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard Van der Laan. Over de uitslag van het gesprek is nog niets bekend, wel beloofde het CvB om de studenten vandaag een voorstel te doen. De actiegroep eist het aftreden van het CvB, maar het is onwaarschijnlijk dat het College met deze eis akkoord gaat. Indien zij dit niet doen, dreigen protesteerders met een rechtszaak wegens wanbestuur.

Een dag extra verblijven in het Bungehuis is voor de bezetters een duur grapje: de rechter legde een dwangsom op van duizend euro per dag voor de hele groep, met een maximum van 25 duizend euro. Inmiddels is een fundraising in gang gezet om de demonstranten bij te staan.

Update: maandag 23 februari, 11.24 uur Folia meldt dat er om 16.00 uur een reactie komt van de Bungehuisbezetters over het voorstel van het CvB. Tot die tijd is er een radiostilte.

 

Lees meer

[Update] Maagdenhuis UvA bezet

Een twintigtal studenten bezet sinds gisteravond nog steeds het Maagdenhuis van de UvA, waar het College van Bestuur (CvB) huist, onder naam van de Nieuwe Universiteit. Dit nadat de politie een einde had gemaakt aan de bezetting van het Bungehuis. Gisteravond brachten zowel het CvB als de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, de demonstranten een bezoekje.

Louise Gunning, voorzitter van het CvB van de UvA, noemde het bezette gebouw 'ons Maagdenhuis', waarna ze werd uitgejoeld door de studenten. Het CvB benadrukte het op veel punten eens te zijn met de bezetters en stelde een samenwerking voor. Concrete toezeggingen bleven echter uit. De bezetters hadden eerder al geëist dat het CvB af zou moeten treden, omdat er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Op de beschuldiging dat het CvB alleen maar aan geld zou denken, antwoordde Gunning: 'We worden afgeschilderd als vastgoedmagnaten. Het idee dat wij dat doen als rendementsdenken is echt niet waar, het gaat niet om geld, het gaat om de inhoud.' Gunning wilde nog wel nadenken over het voorstel om in het CvB een gekozen student en een docent op te nemen.

Omdat alle bezetters het woord kregen bij de vergaderingen, duurde de besluitvorming lang en waren de eisen vaak onsamenhangend. Sommige van hen vergeleken de bezetting met de Franse Revolutie, sommigen wilden democratisering van alle Nederlandse Universiteiten en anderen ageerden tegen het vrije-marktdenken in het algemeen. Jammer genoeg werden hierdoor de eisen vaak ondergesneeuwd door Fidel Castro-achtige speeches.

Rond middernacht kwam burgemeester Van der Laan aan op het Maagdenhuis. Kalm gaf hij antwoord op alle vragen van de studenten en gaf sommigen zelfs een les in democratie. 'Ik begrijp jullie problemen, maar dat betekent niet dat ik jullie acties steun.' Bovendien benadrukte hij dat de politie bij de ontruiming van het Bungehuis rechtmatig op had getreden. Van der Laan vond de vertrouwensbreuk tussen de studenten en het CvB klein genoeg om nog gelijmd te worden.

Morgenmiddag heeft een delegatie van de studenten een gesprek met minister Bussemaker van Onderwijs. Bovendien heeft de SP toegezegd kamervragen te zullen stellen. Wordt vervolgd.

Update: donderdag 26 februari, 13.51 uur 

De UvA heeft toegezegd een student-lid aan het CvB toe te voegen. Wie dit zal zijn is nog niet bekend.

 

Lees meer

[Update] Maagdenhuisbezetters moeten zelf opdraaien voor gemaakte schade

De studenten die in februari het Bungehuisen in maart en april het Maagdenhuis bezetten, moeten zelf opdraaien voor de aangebrachte schade. De Tweede Kamer heeft hier in een motie vanmiddag toe besloten. Vijfhonderdduizend euro mogen de studenten neerlappen. De Universiteit van Amsterdam stelde de kosten van de toegebrachte schade op dit bedrag vast. De motie waarmee dit besloten werd, was ingediend door Kamerleden van de VVD, SGP, CDA en PVV. Deze partijen redeneerden dat anders de schade 'op het onderwijsbudget van de UvA, de overheid en daarmee de belastingbetaler wordt afgewenteld'. In februari werd nog besloten dat de Bungehuisbezetters niet voor de rechter hoefden te verschijnen. Het Openbaar Ministerie was toen van mening dat de arrestanten al genoeg geboet hadden voor hun daden door een nacht in de cel door te brengen. In de motie worden vreemd genoeg expliciet ook de bezetters van het Bungehuis genoemd. Het grootste gedeelte van het bedrag is afkomstig van de beveiligingskosten. 45 dagen lang waren er 3 á 4 beveiligers ingehuurd. De andere kosten zijn gebaseerd op de reparaties en het schoonmaakwerk die na de bezetting verricht werden. Update: dinsdag 26 mei, 16.58 uur De Universiteit van Amsterdam is inmiddels met een verklaring gekomen.De UvA is 'geenszins van mening dat de kosten van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis moeten worden opgebracht uit publieke middelen.' De UvA wil alle kosten vergoeden door middel van hun gevarenverzekering. De exacte omvang van de schadelast moet volgens het bericht nog in kaart gebracht worden. Erg opmerkelijk is dat het CvB stelt dat het aangifte heeft gedaan van huisvredebreuk en vernieling, maar dat niet tegen specifieke individuen of groepen heeft gedaan.

 

Lees meer

[UPDATE] RU onderneemt geen actie tegen hoge vooraanmeldingscijfers

De RU gaat komend jaar uit zijn voegen barsten met nieuwe studenten. Dat lijkt de conclusie uit de vooraanmeldingscijfers voor komend collegejaar, ANS vandaag op Radboudnet vond. Op de RU hebben zich op dit moment 2830 studenten aangemeld voor een plekje in de Nijmeegse collegebanken (.pdf). Dat is bijna 30 procent meer dan op deze datum vorig jaar. In heel Nederland lijkt een ware stormloop op universiteiten te zijn ontstaan. Vrijdag berichtte de NOS al dat scholieren massaal open dagen bezoeken. Zo werd de open dag van de Universiteit Twente dit jaar ineens door vier keer zoveel studenten bezocht dan vorig jaar. Ook in de vooraanmeldingscijfers is nu een gigantische stijging te zien, bij vrijwel iedere universiteit. In Utrecht werd al eerder bericht over hoge cijfers, de Universiteit van Amsterdam kent een stijging van maar liefst 40 procent en onze alma mater is een goede tweede. Kleine nuance: het gaat om gewogen getallen, wat betekent dat studenten die op meerdere paarden hebben gewed dubbel worden geteld. Het lijkt erop dat zesdeklassers en hbo'ers zich terdege beseffen dat er onfrisse maatregelen in het hoger onderwijs aan zitten te komen. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn dat ze zich geen misstap willen veroorloven en zich al beter dan ooit hebben geörienteerd. Daarnaast zullen studenten als het leenstelsel wordt doorgevoerd vanaf waarschijnlijk collegejaar 2014/2015 geen maandelijkse zakcent meer ontvangen. Zijn ze op dat moment echter al bezig met hun studie, blijven ze de rest van hun bachelor de gift ontvangen. Dat scheelt je op een driejarige bachelor toch al gauw zo'n 9000 piek: genoeg om dat jaartje backpacken even voor uit te stellen. UPDATE, 26 maart: Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur, laat in een reactie weten dat de RU nog geen rekening houdt met een stormloop. 'Aan deze cijfers zijn echt geen conclusies te verbinden. Studenten hebben zich op meerdere universiteiten aangemeld, dus het is nog veel te vroeg om hieruit af te leiden hoeveel studenten zich daadwerkelijk inschrijven. Pas in oktober wordt duidelijk wat de werkelijke aanmeldingscijfers zijn.' Volgens Gerritsen worden na aanleiding van deze cijfers dan ook geen concrete acties ondernomen.

 

Lees meer

[Update] UvA-Collegevoorzitter Gunning bezwijkt onder druk

Louise Gunning, de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), stapt op. Na maanden van bezettingsacties door leden van De Nieuwe Universiteit (DNU) en herhaaldelijke oproepen van honderden UvA-academici die Gunning liever zagen gaan dan komen, meldt Folia vanochtend dat Gunning haar ontslag heeft ingediend. De definitieve klap leek afgelopen vrijdag te komen vanuit de medezeggenschap van de Amsterdamse universiteit. Zij gaven aan geen vertrouwen te hebben in het huidige CvB, waarna de Raad van Toezicht (RvT) het CvB kritisch onder de loep moest nemen. In een verklaring op de site van de UvA zegt de RvT na het vertrek van Gunning nu zo snel mogelijk op zoek te gaan naar 'een breed gedragen oplossing'. Ook na haar aftreden blijft de kritiek op Gunning niet mis. Volgens reacties op Twitter was Gunning 'de vrouw die tijdens de Maagdenhuisbezetting als een klein meisje achter papa Van der Laan stond alsof haar speeltje was afgepakt' en is 'de tijd van dictatoriale UvA-bestuurders met vastgoedhobby's nu definitief voorbij'. Update: maandag 20 april, 11.08 uur Folia meldt dat Dymph van den Boom, de huidige rector van de UvA, tijdelijk is aangesteld als vervanger van Gunning. Daarmee krijgt Van den Boom flink wat taken op haar bord, omdat ze als verantwoordelijke voor onderwijs en onderzoek aan de UvA nu ook waakt over de financiën en organisatie van de universiteit. Edgar du Perron, decaan van de rechtenfaculteit, is aangesteld als vice-rector maar maakt officieel geen deel uit van het College van Bestuur.

 

Lees meer

[Update] UvA-studenten eisen vrij op 1 mei

De protesten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) houden maar niet op. Studenten hebben het service- en informatiecentrum (SIC) van de UvA bezet. Onder de naam 'Students' 1st of May Commmittee' eisen ze vrij op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Dat melden Dub en Folia. Sinds dit jaar is 1 mei geen vrije dag meer voor de studenten aan de UvA en daar zijn de actievoerders het niet mee eens. Ook zijn ze tegen de behandeling van medewerkers als 'arbeidsmachines'. Ze eisen voor hen een humane behandeling, met duurzame contracten en bevrijd van commerciële belangen. Volgens woordvoerder Harriet Bergman zijn de studenten geen onderdeel van de groep die een aantal weken geleden het Maagdenhuis bezetten. Om half 11 werd bekend dat de politie het SIC mag ontruimen. Een half uur daarna is de politie het pand binnengegaan. Update: donderdag 30 april, 11.45 uur De politie trof vijf zwart geklede personen met een bivakmuts aan. Ze hoefden echter geen harde maatregelen te treffen, de actievoerders lijken te zijn gevlucht.

 

Lees meer

175 UvA-docenten plaatsen vraagtekens bij universiteitsbestuur

Met de ontruiming van het Maagdenhuis afgelopen zaterdag is het universiteitsbestuur van de UvA haar laatste goodwill kwijt. Het NRC plaatste vandaag een opinieartikel dat is ondertekend door 175 docenten en hoogleraren van de UvA, waarin zij vraagtekens plaatsen bij de samenstelling van het College van Bestuur (CvB). 'Met opnieuw een dwangbevel in de hand en de uitnodiging van burgemeester Van der Laan om alles in der minne te schikken negerend, verkoos het College van Bestuur echter de lange lat en het politiepaard van de ME boven de redelijkheid van het overleg', schrijven de UvA-docenten. Juridisch gezien is volgens hen op de beslissing niets aan te merken, maar de actie van zaterdag geeft de vertrouwenscrisis op de Amsterdamse universiteit duidelijk weer. In het opinieartikel wordt de ontruiming omschreven als flater van het universiteitsbestuur. Het CvB kan voorlopig nog niet rustig ademhalen: docenten zien hen liever gaan dan komen en De Nieuwe Universiteit heeft inmiddels alweer een nieuwe protestmars aangekondigd, die vandaag om 15.00 uur begint. Op Facebook hebben al meer dan duizend mensen aangegeven hieraan deel te nemen.

 

Lees meer

ANS en Soeterbeeck: Democratie aan de Radboud Universiteit

Deze weken wordt het (studenten)nieuws gedomineerd door de studentenbezettingen in het Bungehuis en Maagdenhuis. De roep om meer inspraak in het universiteitsbestuur van de UvA bereikt langzamerhand zijn hoogtepunt. Hoe is het gesteld met het democratische gehalte van de Radboud Universiteit? Om hier achter te komen, organiseert ANS in samenwerking met het Soeterbeeck Programma een actualiteitencollege. Vanochtend berichtte ANS over de oprichting van De Nieuwe Universiteit Nijmegen, een groep studenten die binnen de RU ook genoeg bestuurlijke problemen voorzien. Jan Brabers, universiteitshistoricus, gaat tijdens het college dieper in op de recente ontwikkelingen. Daarnaast gaan Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, en Floor Albers van der Linden, voorzitter van studentenvakbond AKKU, met elkaar in debat over de inspraak van studenten. Het college vindt aanstaande woensdag van 12.45 tot 13.30 uur plaats in de hal (onder de trappen) van het Erasmusgebouw.

 

Lees meer

Bezetters en CvB komen niet tot akkoord, Bungehuis ontruimd

Folia meldt dat na een twee uur durende 'assembly', de Bungehuisbezetters definitief hebben besloten niet akkoord te gaan met het voorstel van het College van Bestuur van de UvA. De actievoerders verwachten dat het pand nog vanavond of vannacht door de politie zal worden ontruimd. Eerder op de dag kwam al naar buiten dat het CvB maar mondjesmaat wilde toegeven aan de eisen van de bezetters, waarna de actievoerende studenten een nieuw voorstel verwachtten van het bestuur. De onderhandelingen duurden uiteindelijk veel langer dan gepland, maar aangezien de UvA met dezelfde toezeggingen kwam aanzetten, besloten de bezetters definitief niet akkoord te gaan.

 

Lees meer

Bezetters vertrekken maandag uit Maagdenhuis

Na weken van universiteitsbezettingen en gesteggel met het College van Bestuur (CvB) van de UvA, lijken de actievoerders in Amsterdam maandag dan toch echt het Maagdenhuis te gaan verlaten. Dit meldt het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Gisteren berichtte ANS nog dat het vertrek van de bezetters alles behalve zeker was, vooral omdat de dreiging met juridische stappen van het CvB tegen De Nieuwe Universiteit (DNU) 'in het verkeerde keelgat schoot' bij de actievoerders. Inmiddels is er volgens Alex, woordvoerder van DNU, tijdens de general assembly van gisteravond besloten om maandag het pand te verlaten. Yasha Lange, woordvoerder van het CvB van de UvA, is sceptisch over het vertrek van de bezetters uit het Maagdenhuis. Daarom spant het CvB alsnog een kortgeding aan 'om eventuele achterblijvers te verwijderen'. DNU verklaarde na de dreiging van het CvB al met nieuwe acties te willen komen om het verzet verder voort te zetten. Alex sluit daarom niet uit dat er in de toekomst andere panden zullen worden bezet.

 

Lees meer

Blunder van jewelste door onderwijsinspectie

Gisteren ontstond verwarring over de handel in derivaten door universiteiten. Uit een rapport van de onderwijsinspectie bleek dat drie Nederlandse universiteiten, de TU Delft, Wageningen University en de Universiteit van Amsterdam (UvA) grote risico's lopen door het bezit van derivaten met 'open posities'. De UvA reageerde vrijwel direct door te stellen dat de universiteit volledig gezond is. Nu blijkt dat de aantijging het gevolg was van een bizarre fout van de onderwijsinspectie. Niet de UvA, maar de Vrije Universiteit (VU) doet aan ongezonde investeringen. Al in oktober zei een VU-decaan in een interview dat de universiteit derivaten heeft waar geen lening tegenover staat, een zogenaamd derivaat met open positie. De onderwijsinspectie heeft inmiddels bevestigd dat de twee Mokumse universiteiten in het rapport per abuis zijn verwisseld. Hoe de fout in het rapport is geslopen kon de arme woordvoerder van de onderwijsinspectie nog niet uitleggen. Tja, zie daar maar eens een goede uitleg bij te geven.

 

Lees meer

Bungehuis ontruimd

Het is gedaan met de pret voor de bezetters van het Bungehuis. Volgens de Amsterdamse nieuwssite AT5zijn de eerste agenten het gebouw van de UvA via het raam binnengegaan. Gisterenavondwerd bekend dat de bezetters en het College van Bestuur van de UvA het niet eens konden worden over het voorstel vanuit de UvA. De actievoerders verwachtten toen al al dat het pand snel zou worden ontruimd. De eerste bezetters komen nu naar buiten (livestream). Tot nu toe loopt de ontruiming rustig, op de spreekkoren en toeters na. Volgens een bezetter vroegen de agenten vriendelijk of men het pand wilde verlaten, waarop een aantal studenten gehoorzaamden. Een deel zit echter nog 'ingehaakt' binnen.

 

Lees meer

Bungehuisbezetters negeren rechter

De rechter bepaalde gisteren dat de studenten het Bungehuis van de UvA moeten verlaten. De bezetting zou buitenproportioneel en hinderlijk voor het onderwijs zijn. Inmiddels is de deadline tot vertrek verstreken, maar de studenten houden voet bij stuk. De UvA hoopt dat de bezetters snel verkassen, zodat de colleges maandag weer kunnen worden voortgezet. Voordat er concrete toezeggingen voor meer democratie en transparantie worden gedaan, lijkt dat echter niet te gaan gebeuren. Dit kan de studenten duur komen te staan, met een opgelegde dwangsom van duizend euro per dag, met een maximum van 25 duizend euro. De politie gaat vanavond wellicht over tot ontruiming van het pand. Toegewijde volgers van de bezetting kunnen live meekijken met wat er gebeurt.

 

Lees meer

CvB van UvA niet volledig gehaat

Een groep bestaande uit negen wetenschappers van vijf verschillende faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een petitie gestart waarin ze hun steun betuigen aan het huidige College van Bestuur (CvB) van de Amsterdamse universiteit. Dat meldt universiteitsblad Folia. De petitie is een reactie op een eerdere petitie van deze week, waarin inmiddels honderden docenten en hoogleraren van de UvA de nogal lompe ontruimingsactie van het CvB van afgelopen zondag sterk in twijfel trekken. In de nieuwe petitie stellen de negen wetenschappers alle negatieve publiciteit zonde te vinden en juist trots te zijn op het werk dat het huidige CvB verricht. Ook worden in de brief de actievoerders van De Nieuwe Universiteit niet gespaard. Zij hebben zich volgens de wetenschappers de afgelopen maanden ondemocratisch opgesteld en de vrijheid van meningsuiting aan de UvA 'gegijzeld'. Het nu nog selecte groepje wetenschappers is momenteel bezig de petitie via een massamail te verspreiden, zo bericht Folia in een update. In hoeverre dit zal leiden tot meer steun voor de CvB-aanhangers, moet nog blijken.

 

Lees meer

De Vrije Student wil dat UvA-bezetters boeten voor hun daden

De Vrije Student Amsterdam, onderdeel van de nieuwe landelijke studentenpartij De Vrije Student die ook een Nijmeegse vertakking heeft, wil dat de Bungehuis- en Maagdenhuisbezetters opdraaien voor de kosten van de schade die ze de afgelopen maanden hebben gemaakt.

Volgens een schatting van de UvA hebben de bezetters voor pakweg 500.000 euro aan schade aangericht. De Amsterdamse studentenpartij doelt op kosten die zijn ontstaan door extra beveiliging, schoonmaak en herstel van de UvA-panden. Daarnaast moesten een aantal medewerkers door de bezetting uitwijken naar een andere locatie. De Vrije Student is van mening dat de actievoerders er zelf voor hebben gekozen om de panden te bezetten en daarom verantwoordelijk zijn voor de kosten. Rosa d'Adelhart Toorop, lijsttrekker van De Vrije Student Amsterdam: 'Door het Bungehuis en het Maagdenhuis te bezetten is er een half miljoen minder geld beschikbaar voor het onderwijs. Dat is idioot. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in het onderwijs moet de UvA de kosten verhalen op de demonstranten.'

Als de rebelse bezetters braaf hun kaken op elkaar houden en hun identiteit niet prijsgeven, zal de kans dat ze de eis van De Vrije Student Amsterdam inwilligen niet bijster groot zijn.

 

Lees meer

Demonstranten Maagdenhuis binnengedrongen

De protestmars  voor meer democratie in het hoger onderwijs door UvA-studenten – die eerder het Bungehuis bezetten – loopt uit de hand. Demonstranten zijn het Maagdenhuis binnengedrongen, waar het College van Bestuur van de UvA huist. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia op Twitter. De studenten vinden dat het College van Bestuur de eerder geuite kritiek niet serieus neemt, om een duidelijk signaal af te geven werd vanavond een protestmars georganiseerd. Folia schatte dat meer dan duizend studenten meeliepen met de demonstratie, die om 17.00 uur startte bij het Bungehuis. Rond 19.15 uur drongen de studenten het Maagdenhuis binnen. AT5 zendt de protestmars en nieuwe bezetting live uit. Klik hier voor de livestream.

 

Lees meer

Financiële strop voor studenten door slechte voorlichting UvA

Een groep studenten die in Amsterdam bezig is aan een tweede studie is foutief voorgelicht over de financiële gevolgen die dat voor hen zou hebben. Vooraf ingewonnen informatie van studieadviseurs en de 'collegeldwizard' bleek niet te kloppen. De studenten, naar verluidt een stuk of honderd mensen, moeten nu duizenden euro's extra gaan betalen voor hun tweede papiertje. Vooraf leek het erop dat voor deze studenten een overgangsregeling zou worden getroffen. Het inschrijvingsbesluit van de UvA blijkt nu echter ook voor hen te gelden. Studentenvakbond ASVA is hier niet blij mee en heeft besloten de studenten juridische hulp te bieden. Volgens hun website is de administratie van de hoofdstedelijke universiteit slordig en worden de studenten daar de dupe van. De UvA is zich uiteraard van geen kwaad bewust en stelt dat studenten zelf maar beter hadden moeten uitzoeken wat hen boven het hoofd hing. Tevens is in elk contract een clausule opgenomen die het voor de universiteit mogelijk maakt hoger collegegeld te vragen in een later stadium. De bijbehorende Kamervragen zijn inmiddels al gesteld, maar de uitkomst laat zich raden. De studenten in kwestie kunnen alvast een extra bijbaantje nemen.

 

Lees meer

Fraude Stapel blijft toenemen

De onbetrouwbare onderzoeken van Diederik Stapel schieten nog steeds als paddestoelen uit de grond. Gisteren bestempelden de diverse commissies die het werk van de fopwetenschapper onder de loep nemen opnieuw een aantal publicaties als frauduleus. De commissie Levelt, die de fraude in Stapels thuisbasis Tilburg in kaart brengt, heeft dertien stukken onderzocht, waarvan bij negen iets niet in de haak is. Dit komt bovenop zeventien afgekeurde Tilburgse publicaties en drie hoofdstukken in boeken. Sommige onregelmatigheden die door de commissie werden gevonden zijn bijna lachwekkend. Zo vond zij datalijsten zonder een enkele missing of vrijwel identieke variabelen die niet bleken te correleren. Ook in Groningen heeft Stapel zijn sporen achtergelaten. De vijf artikelen en drie proefschriften die hij daar heeft geproduceerd zijn stuk voor stuk niet serieus te nemen. Wat dat betreft valt het aan de Universiteit van Amsterdam, waar Stapel zijn carrière begon, nog mee. Daar zit 'slechts' aan zes van dertig onderzochte artikelen een luchtje.

 

Lees meer

Het red-de-UvA-10-puntenplan

Het lijkt erop dat de studenten in het Maagdenhuis steeds dichter bij een democratische UvA komen: het College van Bestuur (CvB) van de UvA presenteerde vandaag een 10-puntenplan om de democratie op de universiteit te versterken. Dat meldt het Amsterdamse studentenblad Folia. Het 10-puntenplan gaat in op de volgende tien zaken om tot een meer democratische universiteit te komen: 1. Versterken medezeggenschap, instemmingsrecht op verdeelmodel. 2. Democratisering, door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te onderzoeken. 3. Decentralisering, door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen. 4. Volledige financiële openheid. 5. Besluit bouw Universiteitsbibliotheek voorleggen aan academische gemeenschap. 6. Creativiteit en vernieuwing in onderwijs en onderzoek voorop. 7. Onderwijs verbonden met en even hoog gewaardeerd als onderzoek. 8. Paal en perk aan tijdelijke arbeidscontracten. 9. Hal Maagdenhuis voor debatten. 10. Oproep naar Den Haag: neem verantwoordelijkheid. De brief vanuit het CvB met de punten vormt het startpunt, maar dat betekent niet dat de studenten meteen hun zin krijgen. Over sommige punten bestaan nog verschillen van inzicht, waardoor er flink zal moeten worden gepraat voordat de tien voorstellen realiteit zijn. Folia verzamelde reacties van verschillende betrokkenen. Over het algemeen zijn de studenten en medewerkers blij met de eerste stap van het CvB, al rest er nog wel wat werk voordat de vertrouwensbreuk tussen beide partijen volledig is hersteld.

 

Lees meer