Enerzijds Anderzijds

De stelling van deze maand: Het kamertekort in Nijmegen is opgelost Tekst: Evy van der Aa Dit artikel verscheen eerder in de mei-ANS In september kondigde de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) aan dat het kamertekort is opgelost. Studenten krijgen steeds sneller een kamer en steeds meer woonruimtes komen leeg te staan. Toch wordt er door studenten zelf veel geklaagd over de moeite die het kost een geschikte en betaalbare kamer te vinden. Uit de Algemene Studentenenquête 2014, die in april door het universiteitsbestuur is besproken, blijkt dat bijna de helft van de Nijmeegse studenten ontevreden is over zijn huidige kamer en dat 10 procent van de RU-studenten die nog thuis woont wel op kamers wil, maar geen woonruimte kan vinden. Zoeken studenten op de verkeerde plek en zijn ze te veeleisend of is er nog steeds sprake van een kamertekort? Kees Stunnenberg, directeur van Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen ‘Het kamertekort in Nijmegen is opgelost. De SSHN kampt de laatste tijd namelijk steeds vaker met leegstand. Zo zien we ons tijdelijke complex Griftdijk in Lent langzaam leeglopen. Deze locatie was bedoeld om de piek in het aantal uitwonende studenten op te vangen. Door de bouw van nieuwe complexen hebben we besloten om een deel van dit complex in de zomer vervroegd te sluiten. ‘De groep eerstejaarsstudenten met reisurgentie – een reistijd langer dan twee uur – krijgt ook steeds sneller een kamer. Voor de nieuwe studenten hebben we verschillende complexen gereserveerd, zoals Hoogeveldt en Vossenveld. Dit collegejaar was de wachtlijst voor eerstejaars met reisurgentie al voor december afgewerkt. Dat duurde een aantal jaren terug veel langer, dan werd dit punt pas rond maart bereikt. Rond september en januari zal er altijd een piek blijven in de vraag naar kamers. Daar kunnen we echter niet op bouwen, want de kans is groot dat een deel van de kamers dan de rest van het jaar leegstaat. ‘Het lage aantal reacties dat we krijgen op kamers in het tweede semester is voor ons een duidelijk signaal dat de woningmarkt ontspannen is. Soms reageert een week lang niemand op een kamer, waardoor we deze meerdere keren aanbieden. Dat is de afgelopen tien jaar niet voorgekomen. Hoewel het kamertekort is opgelost, blijft de kwaliteitsvraag over. Studenten wachten soms lang op zelfstandige wooneenheden, met een eigen keuken en badkamer. Doordat er de laatste tijd veel zelfstandige kamers zijn bijgekomen, maken studenten met een kortere wachttijd kans op deze ruimtes. Het is lang geleden dat je met zo’n relatief korte wachttijd in een van die zelfstandige wooneenheden kon.’ Nina den Elzen, secretaris van Stichting Huurteams Nijmegen ‘Het kamertekort in Nijmegen is niet opgelost. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences bleek vorig jaar dat er in Nijmegen nog een kamertekort was van 2700 kamers. Max Derks, de toenmalige directeur van de SSHN, sprak dit tegen. Hij merkte op dat maar 3 procent van de Nijmeegse studenten de enquête had ingevuld en de uitslag slechts een indicatie zou zijn. Volgens Huurteams Nijmegen zou dit getal dus weleens veel hoger kunnen liggen dan 2700. Deze schatting kan namelijk ook te laag liggen. Daarnaast gaven ongeveer 3500 studenten in diezelfde monitor aan dat ze liever ergens anders willen wonen, waar ze eigen voorzieningen hebben. Het gebrek aan kwalitatief goede woonruimtes duidt ook op een kamertekort. ‘In Nijmegen huurt ongeveer 70 procent van de studenten bij een particuliere verhuurder en zij vragen nog steeds buitengewoon hoge huurprijzen en stoppen nadelige bepalingen in huurovereenkomsten. Wanneer er geen kamertekort zou zijn, zou dit niet kunnen. Als student ga je dan op zoek naar een andere verhuurder waar je met betere voorwaarden een kamer kunt krijgen. Bij Huurteams Nijmegen zien we veel mensen die erachter komen dat ze al een tijdje 150 euro in de maand teveel betalen voor hun woonruimte. Ditzelfde geldt voor de herenhuizen die worden omgebouwd tot studentenkamers. Door de grote vraag naar deze kamers eisen verhuurders een bedrag dat hoger ligt dan wettelijk zou mogen met de beschikbare voorzieningen en grootte van de ruimte. ‘Daarnaast blijft de studentenpopulatie de komende zes jaar groeien en probeert de RU internationale studenten naar Nijmegen te halen. Ook deze mensen moeten een kamer hebben. De buitenlandse groep woont vaak in SSHN-complexen, waardoor hier minder woonruimte overblijft voor Nederlandse studenten.’ Klik hier voor de overige artikelen uit de mei-ANS.

 

Lees meer

RU schiet slachtoffers brand te hulp

De Radboud Universiteit en de Universitaire Studentenraad (USR) willen de gedupeerde studenten van de brand op nieuwjaarsdag gaan helpen. Mogelijk gaat de RU vervangende woonruimte bieden aan de getroffenen. Tijdens de nieuwjaarsrede van afgelopen maandag noemde collegevoorzitter Gerard Meijer het feit dat het nieuwe jaar voor een aantal studenten minder is begonnen. Na afloop van de rede sprak hij met USR-voorzitter Jip Mennen. 'Zo kwam het idee om de gedupeerden te helpen', aldus Mennen. 'Tot nu toe is alleen besproken dat er iets gedaan moet worden en dat de getroffen studenten op korte termijn een woonplek moeten krijgen, zodat ze betrokken kunnen blijven bij de universiteit.' Een mogelijke oplossing ligt in de kamers die de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) in haar complexen gereserveerd houdt voor internationale studenten. Mennen: 'Deze worden in de tweede helft van het collegejaar minder gebruikt, waardoor een aantal kamers daarvan nu vrij zijn.' Deze week zullen er gesprekken plaatsvinden tussen het College van Bestuur, de SSHN en Dienst Studentenzaken om de getroffen studenten zo snel mogelijk verder te helpen. Of de RU ook HAN-studenten te hulp zal schieten, is nog niet gesproken. 'We houden een enquête onder de getroffenen', vertelt Mennen. 'Hieruit zal ook blijken wat het aantal HAN-studenten is en kan er in samenwerking met de HAN worden gekeken wat voor hen gedaan kan worden.' Woordvoerder Martijn Gerritsen laat deze mogelijkheid nog in het midden. 'We kijken wat we voor onze studenten kunnen doen', luidt zijn respons. Door verschillende organisaties en partijen wordt hulp aan de getroffen bewoners geboden. Op deze pagina staan bijna alle acties genoemd.

 

Lees meer