[UPDATE] Tweede Kamerlid als penvriend(in)?

In de week van 19 tot 23 maart komt er een landelijke actieweek tegen het afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) wil de Tweede Kamer laten zien dat studenten het niet eens zijn met het wetsvoorstel 'Studeren is investeren', dat voor komend collegejaar de masterstufi moet vervangen door een leenstelsel. Ook de aanvullende beurs en het ov-recht worden drastisch ingeperkt door Zijlstra.

De lokale vakbonden in verschillende studentensteden verzoeken studenten om brieven te komen ondertekenen, die in de actieweek aan alle onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer worden aangeboden door de LSVb. Jos Bakker, voorzitter van de Nijmeegse vakbond AKKU, hoopt dat de Kamerleden inzien dat studenten ten onrechte hard worden getroffen door de maatregelen in het wetsvoorstel. Er zijn drie varianten van de brief, gericht op de inkorting van het recht op een ov-kaart met twee jaar, het afschaffen van de studiefinanciering en de strengere voorwaarden aan de aanvullende beurs, waardoor studenten met onvindbare of weigerachtige ouders kunnen fluiten naar extra financiële ondersteuning. Vanaf vandaag (6 februari) kunnen studenten de brieven op het AKKU-kantoor komen ondertekenen.

Ook lokaal zullen er acties plaatsvinden in de week van 19 maart, maar de precieze invulling daarvan is nog niet bekend. 'We gaan als ludieke actie waarschijnlijk een cursus Zweeds aanbieden, aangezien het in Zweden veel goedkoper is om kwalitatief goed onderwijs te volgen,' aldus Bakker.

Update: De brieven die in de actieweek worden aangeboden aan Tweede Kamerleden staan inmiddels ook online. Je kunt ze inleveren bij je studievereniging of op het AKKU-kantoor. Met de brieven (pdf-alerts) tegen het inkorten van het recht op de ov-kaart, het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase en de strengere voorwaarden aan de aanvullende beurs willen studentenvakbonden lobbyen tegen het wetsvoorstel 'Studeren is investeren'. Ook via Facebook wordt er fel geageerd tegen het wetsvoorstel.