'Halbe houdt zich niet aan Grondwet'

Staatssecretaris Halbe Zijlstra maakt zich schuldig aan een ambtsmisdrijf. Dat stelt decaan van de Nijmeegse rechtenfaculteit Paul Bovend'Eert vandaag in het NRC Handelsblad. De prestatieafspraken die de staatssecretaris maakte met universiteitsbesturen druisen namelijk in tegen bepalingen in de Grondwet die de kwaliteit van het onderwijs moeten beschermen tegen bemoeienis van de overheid.

In het hoofdlijnenakkoord tussen de staatssecretaris en de vereniging van universiteiten (VSNU) zijn onder andere afspraken gemaakt over verplicht twaalf uur college per week, het Bindend Studieadvies en het verminderen van het aanbod in studies. 'De gekozen opzet in dit akkoord oogt daadkrachtig, maar is in strijd met de (grond)wettelijke regeling van het hoger onderwijs in Nederland', aldus Bovend'Eert. Overheidsbemoeienis met de kwaliteit en inrichting van onderwijs moet een wettelijke basis hebben, zo is bepaald in de Grondwet. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat de opzet en inhoud van opleidingen door faculteitsbesturen vast worden gelegd in de OER. Examencommissies zijn verantwoordelijk voor het niveau van tentamens en het onderwijs is een taak van docenten.

De Nijmeegse decaan vindt het treurig dat de VSNU prestatieafspraken heeft gemaakt met de staatssecretaris. Door docenten en examencommissies buitenspel te zetten werken de prestatieafspraken misstanden in de hand. Eerder benadrukte het universiteitsbestuur van de RU haar tevredenheid met het akkoord.

Volgens Bovend'Eert verdient Zijlstra de 'twijfelachtige eer' om voor dit omzeilen van de Grondwet voor de Hoge Raad te verschijnen. De decaan roept de Tweede Kamer en de staatssecretaris op het hoofdlijnenakkoord aan te passen en de prestatieafspraken van tafel te vegen.