Medezeggenschap tevreden over houding bestuurders

Leden van de medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs zijn in het algemeen positief over de houding van de bestuurders ten opzichte van de medezeggenschap. Dat is de conclusie van de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor.

Goede frequentie De medezeggenschapsmonitor is een initiatief van Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en verschillende universitaire organisaties zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM). De monitor onderzocht de medezeggenschap op de hogescholen en universiteiten van het afgelopen jaar. Het rapport was gepubliceerd voor het schandaal met de declaraties aan de RU. Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste raadsleden goed kunnen opschieten met het bestuur van hun universiteit of hogeschool. Het overleg tussen de medezeggenschap en de bestuurders verloopt vaak in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Ook over het aantal raadsvergaderingen zijn de raadsleden tevreden: 82% van hen vindt de frequentie aan vergaderingen voldoende. De raden zijn bescheiden over hun eigen functioneren; ze geven zichzelf gemiddeld een zeven.

Onvoldoende scholing Niet op alle vlakken zijn de medezeggenschapsleden tevreden: 30% van de raadsleden is namelijk ontevreden over de scholing, terwijl meer dan de helft van de personeels- en studentenleden scholing heeft gevolgd. Volgens de medezeggenschapsmonitor is op dit punt meer aandacht nodig van de raadsleden en de bestuurders, omdat scholing cruciaal is voor het functioneren van de raden. Verder geven volgens het onderzoek zowel raadsleden op hogescholen als op universiteiten aan dat zij te weinig tijd hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren.

Aan het onderzoek deden 1201 medezeggenschappers mee. Rosanne Broekhuizen, bestuurslid van ISO, zegt dat de medezeggenschapsmonitor slechts het begin is: 'Bestuurders en raadsleden gaan nu samen het gesprek aan over nodige verbeteringen. Het is belangrijk om te weten hoe het is gesteld met de medezeggenschap, maar nog belangrijker dat de bestuurders en raadsleden hier mee op de instelling zelf aan de slag gaan.'

RU-medezeggenschap Ook de leden van de USR, FSR's en OLC's van de RU hebben meegeholpen met het onderzoek van ISO. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, zegt dat ieder USR-lid alles persoonlijk heeft ingevuld. 'Ik kan dus niet beweren dat alle USR-leden dezelfde mening hebben over de medezeggenschap, maar de meningen zullen wel veel overeenkomen. Over het algemeen ben ik persoonlijk tevreden met de gang van zaken. Wij als USR hebben een goede manier van inspraak en krijgen veel gedaan met dit College van Bestuur (CvB).' Op de vraag of het huidige declaratieschandaal het vertrouwen van de studentenraad in het CvB schaadt durft Vlek de Coningh niet gauw een uitspraak over doen: 'Ik zou daar zelf eerst met het CvB om de tafel willen zitten en bespreken waarom de RU zo is omgegaan met de declaraties. Het is de taak van de USR om dit te doen, dat zijn we de studenten verschuldigd.'