Onderzoek buitensporige declaraties

Minister Bussemaker van Onderwijs neemt stappen om het declaratiegedrag van bestuurders in het hoge onderwijs te onderzoeken. Op verzoek van de minister gaat de  Onderwijsinspectie de buitensporige declaraties van afgelopen jaren nader bekijken. Dit doen zij door de jaarrekeningen van de onderwijsinstellingen onder de loep te nemen.

Dit vertelde Bussemaker als antwoord op de Kamervragen die waren gesteld door Kamerleden van het CDA en de PvdA. Zij wilden nadere uitleg over de declaraties aan de Universiteit Utrecht en bij Hogeschool Windesheim. Volgens de onderwijsminister mogen bestuurders in het hoge onderwijs best declareren, als de uitgaven 'sober, doelmatig, eenduidig en transparant zijn.'

Ook de Radboud Universiteit was betrokken in het declaratieschandaal eerder dit jaar. Zo werd een bureaustoel van bijna drieduizend euro door een bestuurslid gedeclareerd. Of de Onderwijsinspectie deze declaraties gaat onderzoeken is niet bekend.