Vlaamse auteurs in Nijmegen

Vanaf dinsdag 9 februari gaat de tweede collegereeks 'Letteren in de stad' weer van start. Waar vorig jaar alle colleges over Hugo Claus gingen, is dit jaar besloten iedere week een andere auteur te b…

Lissabonverdrag goeddeels mislukt

Tien jaar geleden ondertekenden alle toenmalige leden van de Europese Unie het Lissabonverdrag. Dit akkoord had tot doel de investeringen in Hoger Onderwijs op te schroeven, zowel vanuit publieke als…

Gentse prof biedt ruimte aan spiekers

Voor één tentamen hoeven de studenten Wegenbouw aan de Universiteit Gent niet meer te vrezen. Een professor biedt studenten die bij hem een mondeling tentamen hebben namelijk steevast een kans om hem…