USR ontevreden over inschrijving tentamens

De Universitaire Studentenraad (USR) is ontevreden over het versnipperde inschrijvingsbeleid voor tentamens. De USR geeft aan dat er verschillende termijnen worden gehanteerd voor de tentameninschrijving en de boete voor te laat inschrijven uiteenloopt van 5 tot 30 euro. In een brief aan het college van bestuur (CvB) roept zij op om het beleid uniformer te maken.

Het is niet voor het eerst dat de USR dit aankaart, vorig jaar vroeg de USR ook al om een koppeling tussen vak- en tentameninschrijving. Het CvB kon zich goed vinden in het voorstel en heeft het toen voorgelegd aan de decanen van verschillende faculteiten. Niet alle decanen hebben er wat mee gedaan, de Faculteiten der Letteren, Sociale Wetenschappen en een deel van de Medische faculteit hanteren op dit moment de automatische inschrijving, zo blijkt uit de brief.

Op de overige faculteiten geldt een boetesysteem: als je te laat bent met aanmelden, zul je met geld over de brug moeten komen. In januari vroeg de USR ook de uiteenlopende boetes te bespreken met de decanen, maar in dat beleid is weinig veranderd. Zo betaal je bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen nog steeds 5 euro als je te laat bent om je in te schrijven in Osiris, bij Rechtsgeleerdheid maken ze je 25 euro afhandig voor exact dezelfde handeling. Waarom de boetes worden geheven is niet bekend, de USR geeft in de brief aan dat de boetes los staan van de zaalreservering. Al ver van tevoren worden tentamenzalen geboekt door faculteiten op basis van onzekere schattingen.

Jip Mennen, voorzitter van de USR: 'We hopen dat een nieuw gesprek met het college van decanen nu gaat leiden tot resultaten. Een jaar geleden is het beleid ten aanzien van het inschrijven voor tentamens ter sprake gekomen en tot op heden is er weinig veranderd. Door middel van deze brief hopen wij druk uit te oefenen, zodat uniformisering van dit beleid daadwerkelijk tot stand gaat komen. Op dit moment zijn er grote verschillen in hoe studenten toegang krijgen tot tentamens en dat lijkt ons zeer onwenselijk.'

Op maandag 9 december zal de brief tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) worden besproken met het CvB.