Terughoudendheid geboden bij medicatie voor jeugdstoornissen

De onduidelijke effecten en bijwerkingen van medicijnen voor jeugdstoornissen maken dat hier terughoudend gebruik van moet worden gemaakt. Dat was de belangrijkste conclusie uit het ANSdebat in samenwerking met SPiN over de diagnostisering van psychische aandoeningen bij kinderen. Volgens Jan Derksen, RU-hoogleraar Klinische Psychologie, en kinder- en jeugdpsychiater Edo Nieweg moet naar psychoanalytische en educatieve methodes worden gekeken om stoornissen als ADHD tegen te gaan of te voorkomen.

Vooral Derksen bepleitte een preventieve aanpak van jeugdstoornissen. 'Ouders vinden het heel leuk wat hun drukke kind doet en stimuleren dat te veel. Vroeger had je de strenge en rechtvaardige opvoeding. Ik wil niet zeggen dat we daar naar terug moeten, maar ouders moeten consistenter zijn.' Volgens Rodrigues Pereira, kinderarts en autoriteit op het gebied van ADHD, moet dan echter naar veel meer invloeden zoals de tv worden gekeken. Gigi van de Loo, kinder- en jeugdpsychiater, vulde aan: 'Dan moet er ook meer groen zijn en meer plaats om te spelen.' 'Dat is voorlopig nog niet haalbaar', aldus Pereira, waarop Derksen kaatste: 'Voorlopig niet haalbaar, daar heb ik niet zoveel mee.'

Tijdens het debat in een afgeladen zaal 7 bleek bij monde van Rob Heerdink, universitair hoofddocent Farmaceutische wetenschappen en onderzoeker naar de effecten van onder andere antipsychotica, dat van veel medicijnen niet duidelijk is wat de longitudinale bijwerkingen zijn. Ook daarom verraste het vriend en vijand dat kinderen soms in één ochtend gediagnosticeerd kunnen worden met ADHD. 'Maar alleen als vooraf ingevulde vragenlijsten die kant op wijzen', benadrukte Van de Loo. 'Bij twijfelgevallen diagnosticeren we niet.'

De avond werd afgesloten met een literaire samenvatting door Wout Waanders van de Literaturjugend. Dat lees je hier. Benieuwd naar de foto's van de avond? Check dan onze Facebookpagina.

Vlnr: Jan Derksen, Edo Nieweg, Rob Heerdink, Gigi van de Loo en Rodrigues Pereira.

Foto's: Ceriel Gerrits

 

De dag dat ik problemen had

Dichter Wout Waanders was gisteren te gast bij het ANSdebat over diagnosticering. Hij schreef heel de avond mee en vatte de avond samen in onderstaand gedicht.

 

 

 

 

 

de dag dat ik problemen had

mama zegt: je bent druk maar ik ben niet druk ik heb het druk

ik heb nog een rekenwerk te maken moet de namen van de docenten leren het college op internet terugkijken

maar mama vindt me druk ik krijg straf. de straf is: twee en een half uur stil zitten tegenover een meneer die me vragen stelt

hij vraagt: zit je op voetbal? wat staat er op je t-shirt? in welke groep zit je? op welke school? is dat een normale school? staat je mobieltje wel uit? hoeveel kosten de geraniums? heb je ooit iets gejat? heb je veel vriendjes? tel je wel eens grassprietjes? slaap je genoeg? hou je van cocaïne? vind je de iphone 5 een verbetering ten opzichte van de iphone 4 of is er gewoon niet zoveel veranderd?

zo veel vragen. ik weet niet op welke ik echt antwoorden moet.

en dus zwijg ik op de meeste vragen. ik zwijg sowieso graag zwijgen is het beste antwoord zwijgen en nee ik hou van nee

en na weetikhoeveel uur zegt de meneer ik weet het al en hij schrijft wat op een briefje vouwt ’t op en geeft het me mee

pas buiten heb ik genoeg moed om het open te vouwen en het hardop voor te lezen:

maar dat bewaren we voor na het filmpje

 

VANAVOND: Hoger onderwijsdebat in Nijmegen

Vanavond organiseren het ANS, studentenvakbond AKKU en LUX een hoger onderwijsdebat in Nijmegen.

Hoger onderwijs staat hoger dan ooit op de politieke agenda. Opvallend is dat niet, want met maatregelen zoals de langstudeerboete, de verkorting van het recht op Openbaar Vervoer en de afschaffing van de basisbeurs is er genoeg reden voor discussie. Veel studenten demonstreerden afgelopen jaar tegen de maatregelen die werden opgelegd door staatsecretaris Halbe Zijlstra. Er werd door de Landelijke Studentenvakbond, het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer Van Verenigingen zelfs een rechtszaak tegen de staat aangespannen over de langstudeerboete. Zij kregen in de rechtszaal geen gelijk, maar wellicht wel op 12 september, wanneer Nederland naar de stembus gaat.

Op de avond voor de verkiezingen wordt het hoger onderwijs nog eenmaal onder de loep genomen in LUX. Zijn de maatregelen van Zijlstra goed voor het onderwijs en student? En zo nee, hoe kan het beter?

Een debat met Anne-Wil Lucas (VVD), Jasper van Dijk (SP), Hugo Scherff (ChristenUnie) en Niels van den Berge (GroenLinks), Anne-Marie Vreman (CDA), Paul van Meenen (D66) en Manon Fokke (PvdA). Het debat wordt geleid door Bregje Cobussen en begint om 20.00 uur, kaarten zijn gratis en te reserveren op de site van lux (www.lux-nijmegen.nl), telefonisch via 0900-5894636 en aan de kassa.

Ben jij erbij? Laat het ons weten via het Facebook-event en nodig al je vrienden uit.

 

ANSdebat: samenwerken is meer dan ooit belangrijk

‘Door de bezuinigingen zullen kunst en cultuur in de toekomst meer lokaal geïnitieerd en gefinancierd worden. Dat zorgt voor een meer gedifferentieerd aanbod. Hoe gedifferentieerder, hoe beter, dus misschien danken we straks Geert, Mark en Halbe voor een beter cultuurbeleid.’ Hoewel een vleug cynisme in zijn stem niet ontbreekt, zijn het hoopvolle woorden waarmee Vincent Meelberg, universitair docent aan het instituut voor Historische, Literaire en Culturele studies aan de RU, gisteren de middag afsloot. Het vierde ANSdebat, ditmaal in samenwerking met studievereniging KNUS, stond in het teken van de bezuinigingen op kunst- en cultuur en de manier waarop culturele instellingen omgaan met de gevolgen daarvan.

Erik Benders, zakelijk leider van Kytopia, was stellig in zijn reactie op de bezuinigingen: ‘Wij hebben de discussie over subsidie volledig genegeerd, ons niet in verbale zin uitgesproken. We laten des te meer zien wat er allemaal mogelijk is.’ In het pand waar Kytopia gevestigd is worden kunstenaars uit diverse hoeken samengebracht om zo een broedplaats voor creativiteit te creëren. Benders sneed daarbij een van de zere plekken in cultuurbeleid aan: ‘Het probleem met cultuurbeleid is dat men eerst zelf een idee wil hebben waarvoor de subsidie bestemd is. Ideeën van de kunstenaar zelf zijn per definitie beter, omdat ze er affiniteit mee hebben en affiniteit is de basis waar vanuit een kunstenaar werkt.’ De ogenschijnlijk nonchalante Benders wil vooral niet teveel beren op de weg zien door op geld en subsidie gericht te zijn. ‘Als we morgen uit het pand worden gezet, dan denk ik daar morgen wel over na.’

Zakelijk leider van Popronde Nijmegen Bas Broeder noemt het ontbreken van geld als drijfveer voor kunstenaars ‘misschien wel de zwakte. Veel geld gaat naar de grote instellingen, maar popmuzikanten verdienen heel weinig aan hun werk.’ Broeder stelt dat kunstenaars wat dat betreft wel iets kunnen leren van ondernemers en noemt de bezuinigingen een gelegenheid om ‘heilige huisjes weer eens op te schudden’ in de kunst- en cultuursector. Van echte kansen is echter geen sprake, Popronde maakt al minimaal aanspraak op bijdrages vanuit de gemeente.

Het aangaan van samenwerkingsverbanden is wellicht de rode draad in de manier waarop de sprekers met de bezuinigingen omgaan. Frank Tazelaar, directeur van Literair Productiehuis De Wintertuin, vertelt dat het geleid heeft tot een geplande fusie met onder meer theater- en dansproductiehuis Generale Oost. Hij is trots op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden zoals Poetracks, waarbij poëzie via jonge bandjes aan de man gebracht wordt. ‘Allerlei problemen drijven mensen in elkaars armen, is het niet? Fuseren is meer dan ooit belangrijk,’ schaart Broeder zich achter dit idee.

De middag werd afgesloten met een laatste woord om nogmaals het belang van kunst en cultuur te benadrukken. Terwijl Meelberg sprak over de kracht van spontaniteit en anders durven denken, bracht de Literaturjugend van De Wintertuin in verhaal en gedicht de oogst van de leerschool ten gehore.

Foto's: Nout van Deijck

 

ANSdebat: 'Crisis in de cultuursector'

Afgelopen jaar bezuinigde het Kabinet Rutte-I keihard op de cultuursector. De BTW op toegangskaarten ging omhoog, de subsidies werden geschrapt en marktwerking deed haar intrede. Hoe moet er worden omgegaan met deze beslissingen? Zijn ze louter negatief voor het kunst- en cultuuraanbod in Nederland of bieden deze bezuinigingen juist hoop en perspectief op verbetering? Oftewel: welke strategieën ontwikkelen culturele instellingen om de gevolgen van de crisis af te wenden en welke mogelijkheden zien zij voor de toekomst?

Bovenstaande vragen zullen worden beantwoord in een speciale themamiddag van het ANSdebat, in samenwerking met studievereniging KNUS voor studenten Algemene Cultuurwetenschappen. Gasten van het debat zullen zijn Bas Broeder, zakelijk leider van onder andere de Popronde Nijmegen, Erik Benders, zakelijk leider van culturele broedplaats Kytopia en Frank Tazelaar, directeur van Literair Productiehuis De Wintertuin. Een inleiding en afsluiting zal worden gegeven door dr. Vincent Meelberg, universitair docent aan het instituut voor Historische, Literaire en Culturele studies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het gesprek staat onder leiding van twee redacteuren van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad. Aanwezigen krijgen uitgebreid de kans om mee te discussiëren en vragen te stellen. Na afloop kan er nagepraat worden met een biertje en een literaire begeleiding van de Literaturjugend.

Datum: Woensdag 6 juni | 13.00 uur Locatie: LUX Nijmegen, Mariënburg 38-39 Entree: KNUS-leden 2,50 euro inclusief consumptie, overigen 5 euro inclusief consumptie

 

ANSdebat: gentechnologie is koffiedik kijken

Rondom gentechnologie is bijna iedere mening te onderbouwen, bleek gisteren tijdens het derde ANSdebat in Lux, georganiseerd samen met biologievereniging BeeVee. Allerhande onderzoeken vlogen door de zaal. Het een toonde aan dat het genetisch modificeren van planten vooral voordelen heeft, het andere dat het schadelijk is voor mens en milieu. Sprekers waren Wouter van Eck van het Gelderse GroenLinks, Herman van Bekkem, landbouwspecialist van Greenpeace Nederland, Bert Lotz, toegepast ecoloog aan Wageningen University en Arjen van Tunen, CEO van Keygene. Marjan Bovers van COGEM gaf een inleidende lezing.

De sprekers vonden elkaar in de stelling dat de Nederlandse landbouw duurzamer moet. Of dit moet met of zonder genetisch gemodificeerde gewassen, was wel een heikel punt. Hobbyboer Van Eck noemde gentech een 'saaie, vervelende omweg' ten opzichte van biologisch eten. Ook Van Bekkem was kritisch. Hij stelde dat de negatieve gevolgen van gentechnologie nog niet bekend zijn en dat ook biologische gewassen vaak worden 'besmet' met gentechnologisch DNA door kruisbestuiving en het uitwaaieren van pollen. Van Tunen zag de voordelen wel en stelde daarnaast dat de starre houding van de EU ten opzichte van gg-gewassen de Europeanen op een achterstand zet.

Dit werd hem door het publiek niet in dank afgenomen. Een aantal fanatiekelingen vergat steevast de hand op te steken als ze iets wilden zeggen en schreeuwden zaken als 'ieder half uur pleegt een boer zelfmoord omdat hij door genetische modificatie zijn werk niet meer kan voortzetten.' Het feit dat Van Tunen dit slechts anekdotes noemde, gooide alleen maar olie op het vuur. De heftige discussie werd de hele avond gevoerd, maar geen van de partijen werd overtuigd. Ter conclusie maakte Van Bekkem nog een bemoedigende opmerking: 'Je hebt het mes en de vork in eigen hand. Je kunt kiezen welk eten je eet en welk eten niet.'

Het volgende ANSdebat is in samenwerking met KNUS, de studievereniging van Algemene cultuurwetenschappen en zal gaan over de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector.

 

appelboom

Gisteravond vond het derde ANSdebat in samenwerking met LUX plaats, ditmaal in bijzondere samenwerking met studievereniging voor Biologie BeeVee. Campusdichter Joep aan den Boom sloot de avond over genetische modificatie af met onderstaand gedicht dat hij tijdens het debat schreef.

appelboom

Toen we nog peuters waren hebben Maartje en ik, een appelboom geplant. In de achtertuin van de buurvrouw (Er stonden er daar wel meer).

Het is ons boompje, en als wij er naar kijken zijn we trots; het zegt iets over ons.

Iedere week gaan we kijken hoe het groeit. -Hoe het dunne stammetje, de zachte jonge blaadjes mee waaien met de wind. En als we vertrekken hoeft het tuinhek niet op slot.

Het liefst komen we in de ochtend. We nemen dan een schepje mee, een gieter, en pindakaas -als een soort van mest. We smeren een mespuntje zorgvuldig op de aarde en kijken hoe de boom ervan snoept.

‘Appelbomen worden zo niet oud’ heeft de buurvrouw ooit gezegd. Wij houden ons daar liever niet mee bezig. -We dromen liever over de smaak.

In de zomer fluistert Maartje tegen de boom. Haar handen en voeten bewegen mee, en het lijkt alsof de takken in gebarentaal antwoorden. Meestal lig ik dan in het gras (ik geloof daar niet zo in). Maar Ik geniet ervan.

Vandaag zijn we wat later, en het tuinhek is op slot. We bellen aan bij de buurvrouw –maar er galmt alleen de gang. Er staat een bord in de tuin: ‘TE KOOP – APPELS’.