Vanaf januari geen alcohol onder de 18. Wat nu?

Vanaf 1 januari 2014 is het verboden om alcohol aan personen onder de 18 te schenken. Nijmeegse studentenverenigingen krijgen hier uiteraard ook mee te maken. ANS vroeg zich af, hoe gaan zij hier mee om?

Bij Phocas is er in ieder geval een knoop doorgehakt: alle open feesten worden vanaf 1 januari 18+. ‘Bij Phocas zijn er op dit moment drie leden die nog geen 18 jaar zijn. Met hen wordt een persoonlijke afspraak gemaakt. We gaan hen vertellen dat ze worden geacht geen alcohol te drinken’, laat voorzitter Kasper Faber weten.

Op dit moment heeft studentenvereniging Carolus Magnus geen leden onder de 18. Praeses Damien Oud: ‘In ons alcoholbestuursreglement hebben we aangepast dat alcohol pas vanaf 18 jaar wordt geschonken. Wanneer minderjarige leden worden gezien met alcohol krijgen zij een boete, bij een tweede keer een tijdelijke schorsing en bij een derde overtreding een schorsing tot hun 18e verjaardag.’ Hoe er op open feesten op wordt toegezien wie 18 is en wie niet is nog niet helemaal duidelijk: ‘Op open feesten gaan we waarschijnlijk met bandjes werken of we maken de feesten 18+. We hebben bij ieder feest in ieder geval bewaking die op leeftijd mag controleren’, zegt Oud.

Ovum Novum heeft veel overleg met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) gehad. ‘Zij hebben een mooi beleid opgesteld. Dat gaan we enigszins overnemen. Het moet alleen nog door de algemene ledenvergadering’, vertelt praeses Valerie Richelle. ‘Met leden die nog geen 18 zijn valt het intern wel op te lossen, want hen kennen we.’

Wat houdt het aanbevolen beleid van de LKvK dan in? ‘We hebben een modelreglement gemaakt. Verenigingen kunnen dit copy-pasten. Wij raden het ten zeerste af om verenigingen 18+ te maken’, zegt praeses Anne Kamp. De LKvV adviseert de verenigingen wel om alle open feesten 18+ te maken.

De introductie ‘Tijdens de introductie van dit jaar was 20 procent van de nieuwe studenten nog geen 18 jaar. Tijdens de afgelopen introductie was er zelfs nog een mentor die nog geen 18 jaar was’, zegt Rob Vaessen, projectleider van de introductie. Dienst Studentenzaken bespreekt in het intro-overleg mogelijke oplossingen. Vaessen: ‘Mijn voorkeur ligt bij het werken met verschillende bandjes. Hierdoor weten kroegen, verenigingen of medewerkers van het Facilitair Bedrijf of iemand 18 jaar of ouder is.’

Kamp: ‘De LKvV adviseert om met de introductiecommissie van de universiteit en alle betrokken partijen om de tafel te gaan en naar een oplossing voor het grote aantal minderjarigen te zoeken.’ Bij de verschillende verenigingen in Nijmegen is nog niet overal over de introductie gesproken. ‘De introductiecommissie is nog niet gevormd, maar tijdens de introductie zullen we waarschijnlijk gaan werken met bandjes. Het zou jammer zijn als een deel van de introducés niet naar de feesten mag komen, terwijl dat deel misschien wel lid wil worden’, zegt Faber. Carolus Magnus kiest tijdens de intro hoogst waarschijnlijk ook voor bandjes. Ovum Novum hoopt er samen met de RU uit te komen. Richelle: ‘Wanneer zij bandjes hebben, zou dat voor ons heel veel schelen.’