Oplossingen wifi-problematiek in zicht

Studentenpartij AKKUraatd begon in mei van dit jaar met een onderzoek naar de bereikbaarheid van de wifi op de campus. Richard Rhemrev, directeur van het servicecentrum van de RU, sprak met de partij over de oplossingen hiervoor. Door middel van het insturen van een enquête, konden studenten op de site van AKKUraatd aangeven waar het wifi niet goed werkte. Volgens Richard Rhemrev komen de uitkomsten van het onderzoek van de studentenpartij overeen met de gegevens die het ict-centrum had. 'Vooral op de medische faculteit is de wifi-verbinding slecht en ook bij het Spinozagebouw en het Erasmusgebouw kan de verbinding beter'. Rhemrev gaat zelf niet over de wifi van het Radboudumc, maar heeft wel met hen de gegevens uitgewisseld en besproken. 'Op korte termijn zullen ze daar extra waps plaatsen. Ze hebben aangegeven dat er ook een langetermijnplan is, die gaat pas eind dit jaar/begin volgend jaar  in werking treden.' Bij FNWI en Mercatorpad is volgens Rhemrev al verschillende apparatuur vervangen en ook bij het Spinoza- en Erasmusgebouw zal er de komende extra maanden extra apparatuur worden aangeschaft en geïnstalleerd. Daarnaast is er ook een grootschalig plan om de wifi-capaciteit op alle locaties te verbeteren.

heatmap

 

Lees meer