Info

Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS) is een studentenblad van en voor studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU).
ANS ontstond na de opheffing van het Nijmeegse Studentenblad Tegenspraak. Na een enquête onder studenten bleek dat er echter nog volop belangstelling was voor een blad door studenten dat kon concurreren met het universiteitsblad, KU-Nieuws (in 2001 omgedoopt tot Vox).

In de eerste jaren was de redactie persoonlijk actief bij de studentenprotesten en -vakbond. Hier werd ook vaak over bericht. Hierdoor kreeg het blad een llinks imago, waar men tien jaar later weer mee zou breken. De nieuwe ANS-generatie wilde onafhankelijke, kritische journalistiek bedrijven. Daardoor moest ook het beleid van Studentenvakbond AKKU kritisch gevolgd worden en niet alleen, zoals daarvoor nog gebruikelijk was, de traditionelere en/of rechtse kringen binnen de universiteit.

Het blad heeft een oplage van 5.000 stuks en wordt 7 keer per jaar verspreid over de campus en de binnenstad van Nijmegen. Het telt 32 pagina's, waarvan 16 in kleur. Na verschillende internetexperimenten is in september 2005 de website ANS-Online van start gegaan met dagelijks studentennieuws en eigen rubrieken.