Student sleept RU weer voor rechter

Student Pepijn Eymaal sleept de Radboud Universiteit voor de vierde keer voor de rechter. Ditmaal zijn ze in conflict over afgewezen bestuursbeurzen. Het is niet de eerste keer dat de juristen van de RU de degens kruisen met Eymaal. Eerder had hij al een langlopend conflict over een afgekeurd tentamen. Ook heeft de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken al vaker brieven van de rechtenstudent ontvangen over allerhande onderwerpen. Eymaal, 'huisjurist' bij Studentenvakbond AKKU, is ditmaal ontevreden omdat hij geen bestuursbeurzen krijgt. De vijfdejaars student is voorzitter van de Facultaire Studentenraad van Managementwetenschappen en heeft normaal gesproken recht op drie bestuursbeurzen. In de regeling over die bestuursbeurzen, regeling Fonds, is echter bepaald dat je als vijfdejaars student geen recht hebt op een vergoeding. 'Het is een schande dat de RU haar medezeggenschapsleden anders behandelt. Niet de duur van mijn studie, maar het werk dat ik doe, zou centraal moeten staan. Volgens mij biedt de wet geen ruimte voor het afwijzen van bestuursbeurzen,' aldus Eymaal. Over niet al te lange tijd zal blijken of het beroepschrift met bijlagen, goed voor ruim tachtig pagina's, de rechter wel zal overtuigen om de bestuursbeurzen toe te kennen. Als dat gebeurt kan de RU meer verzoeken van studenten verwachten: Eymaal is niet de enige medezeggenschapper die geen beurzen toegekend heeft gekregen. Morgen op ANS-Online: hoe groot zijn de kansen voor Eymaal in deze zaak?

 

Lees meer

USR wil verplichte colleges voor actieve student afschaffen

De Universitaire Studentenraad (USR) wil dat het College van Bestuur (CvB) de actieve student ten hulp komt. Deze week dienden zij een notitie in voor meer waardering en ondersteuning van bestuurders. Zo zou er een centrale regeling moeten komen om bestuurders van verplichte colleges vrij te stellen en zouden er minder studiepunten nodig moeten zijn voor het krijgen van een beurs. De notitie komt voort uit een onderzoek van de USR onder alle bestuurders en medezeggenschappers naar hun behoeftes. Hieruit volgen aanbevelingen als een flexibelere instelling van de opleidingen, een contactpersoon voor de studentenorganisaties, minder studiepunten voor het ontvangen van beurzen uit de regeling FOndS, computers die up-to-date zijn en bestuurskamers voor verenigingen die dat graag willen, maar niet hebben. Vooral de soepelere omgang blijkt belangrijk. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR: 'Actieve studenten zijn erg afhankelijk van hun opleiding voor bijvoorbeeld vrijstelling van verplichte colleges, wij willen graag van deze willekeur af door een centrale regeling in te stellen.' Met de notitie wordt niet alleen gericht op de huidige bestuurders die vallen onder de regeling FOndS. Lucas Verlinden, lid van de USR en schrijver van de notitie, legt uit dat hij de definitie van de actieve student graag ruimer zou zien: 'Mensen die politiek actief zijn, een eigen onderneming hebben of bijvoorbeeld in een grote commissie in hun studievereniging zitten, zouden ook ondersteuning moeten krijgen. Dat hoeft niet per se financieel te zijn, maar wel bijvoorbeeld qua flexibiliteit.' Dienst Studentenzaken heeft laten weten mee te willen werken aan een contactpersoon voor de bestuurders en ook over de rest van de punten is Vlek de Coningh positief. 'Regelingen zoals geen verplichte colleges zijn makkelijk te realiseren en zouden al ontzettend schelen.' Niet alles is met een simpele regel op te lossen, want voor extra bestuurskamers moet in gesprek worden gegaan met het CvB om daar geld voor vrij te maken. Een onderzoek onder een ander deel van de actieve studenten, de sport- en cultuursectie, volgt nog. Tijdens de volgende Gezamenlijke Vergadering zal het CvB op de huidige notitie reageren en zal bekend worden of er voor komend jaar al veranderingen mogelijk zijn. Mocht dit het geval zijn, kunnen de toekomstige actievelingen van de studentenpartijen voor hun aantreden al wat programmapunten afstrepen.

 

Lees meer