Collegegeldverhoging in VK: geen bezuiniging, maar kostenpost?

Het lijkt erop dat een in 2010 ingevoerde verhoging van het collegegeld in het Verenigd Koninkrijk niet de bedoelde bezuinigingen, maar juist extra kosten met zich gaat meebrengen voor de overheid. Berekeningen wijzen uit dat bijna de helft van de studenten hun studielening niet zal kunnen aflossen. In 2010 lokte verdrievoudiging van het collegegeld van 3000 pond naar 9000 pond hevige rellen uit. Studenten kunnen volgens het nieuwe systeemgeld geld van de overheid lenen om hun studie te bekostigen en hoeven deze lening alleen terug te betalen als zij meer dan 21.000 pond per jaar gaan verdienen. Vanaf dat punt zijn de hoogte van de aflossingen gekoppeld aan de hoogte van het inkomen. Bij invoering van de hogere collegegelden werd al rekening gehouden met meer kwijtscheldingen, maar toen werd geschat dat 28 procent van de afgestudeerden de inkomensgrens niet zou halen. Hoewel exacte cijfers nog niet bekend zijn, lijkt het erop dat dit percentage in werkelijkheid al rond de 45 procent ligt. Dit zou betekenen dat de bezuinigingen vrijwel teniet worden gedaan. Als het percentage boven de 48,6 uitstijgt, kost het nieuwe systeem de regering zelfs geld in plaats van dat het bespaart. De Britse student betaalt ondertussen nog steeds bijna 11.000 euro per jaar om in de collegebanken mogen te zitten.

 

Lees meer