Sociaal leenstelsel gedoemd te mislukken

Al meerdere voorstellen van de nieuwe regering zijn gesneuveld voor zij het daglicht hebben gezien. Nu dreigt ook het plan van de VVD en de PVDA voor het sociaal leenstelsel te stranden in de Eerste Kamer. Omdat de regeringspartijen geen meerderheid in deze kamer hebben, zijn ze afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Eerder werd al gesuggereerddat het afschaffen van het gratis reisrecht niet door de Eerste Kamer zal komen. Hoewel D66 en GroenLinks voorstander zijn van de invoering van het leenstelsel zullen zij niet instemmen met het plan zoals het er nu ligt. Ze zijn bang dat het geld dat door deze maatregel vrijkomt niet wordt geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien vrezen ze dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt aangetast, omdat er geen aanvullende maatregelen zoals verlaging van het collegegeld of een verlenging van het terugbetaaltermijn worden getroffen. De partijen eisen een verandering in de voorwaarden. ‘Anders gaan wij niet akkoord’, zo stelt Paul van Meenen, Kamerlid voor D66. Als het ons ligt mag het voorstel al geschrapt worden voordat het überhaupt wordt besproken.

 

Lees meer