[Ingezonden] Wiet zoekt boer

'Wietboer in de regio Nijmegen'. Binnenkort zou het zomaar kunnen dat er mensen met dit beroep zijn. Na vragen die Noël Vergunst (GroenLinks) samen met D66 stelde, heeft de burgemeester van Nijmegen besloten om het manifest 'Joint Regulation' te ondertekenen. Dit initiatief van de gemeenten Eindhoven, Utrecht en Heerlen roept de minister van Veiligheid en Justitie op om wietteelt uit het criminele circuit te halen door het te reguleren. Waarom reguleren? Door een particulier bedrijf hennep te laten kweken om aan coffeeshops te leveren wordt de teelt uit de criminaliteit gehaald. De huidige situatie is dat een meerderjarige in de coffeeshop legaal wiet kan kopen. Het vreemde is dat de coffeeshophouder zijn waar slechts illegaal kan inkopen, de wiet verschijnt gewoon 'ineens' in zijn zaak. In werkelijkheid is de coffeeshop afhankelijk van georganiseerde criminaliteit voor de bevoorrading. Dit levert gevaarlijke situaties op: de handelaren zijn vaak geen lieverdjes en er woedt tussen verschillende bendes een strijd om de bevoorrading. Ook wordt er illegaal stroom afgetapt en ontstaan er door de illegale teelt brandgevaarlijke situaties in woonwijken. Voors en tegens Met gecertificeerde wietkwekers wordt het mogelijk om de criminaliteit echt aan te pakken. Coffeeshops hebben de handelaren niet meer nodig, ze kunnen immers legaal wiet kopen bij de wietboer; overtredingen kunnen met sancties worden bestraft. De illegale markt verdampt. Regulatie maakt het mogelijk de wiet te controleren op gifstoffen en andere eigenschappen, en de gebruiker kan beter worden geïnformeerd over de schadelijke effecten. Volgens tegenstanders zou regulatie in strijd zijn met internationale verdragen, maar het is maar net hoe men deze verdragen interpreteert. De betreffende verdragen zijn afspraken over medicijnhandel, niet over drugshandel. Ze hebben als doel de volksgezondheid te beschermen en dat gebeurt juist door betere controle en informatieverschaffing bij marihuana. Het huidige gedoogbeleid stimuleert schendingen van precies diezelfde verdragen, omdat criminelen juist worden gestimuleerd om wiet te telen. Kansen voor Nijmegen Vlakbij Nijmegen ligt het glastuinbouwgebied Bergerden, dat momenteel in zwaar weer verkeert. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard lopen hiermee een risico van enkele tientallen miljoenen. In plaats van bijvoorbeeld megastallen ziet GroenLinks liever dat hier legaal wiet wordt gekweekt, en dan natuurlijk biologisch – zonder bestrijdingsmiddelen. Daarbij zou GroenLinks een redelijke accijns willen voeren op softdrugs, zoals dat ook bij legale drugs als alcohol en sigaretten het geval is. De opbrengsten kunnen worden gebruikt voor preventie en het bestrijden van overlast en criminaliteit. Helaas kan een gemeente dit niet zelfstandig besluiten en weigert dit kabinet slimme afspraken te maken met coffeeshophouders ondanks de honderden miljoenen die dit de schatkist oplevert volgens doorrekeningen van het centraal planbureau. De gemeente Nijmegen kan er wel voor zorgen dat er geen overlast ontstaat in kwetsbare gebieden. Mits de locatie geschikt is – dus niet midden in een woonwijk – wil GroenLinks een vergunning af laten geven voor een nieuwe coffeeshop in de omgeving Dukenburg. Wanneer coffeeshops zorgen voor strenge leeftijdscontroles, houden zij harddrugs en criminaliteit uit de shop en van de straat. Als we wietteelt uit de illegaliteit halen, kunnen we de leefbaarheid in onze stad verbeteren. Niek Blonk, voorzitter van DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks Nijmegen. Noël Vergunst, gemeenteraadslid GroenLinks Nijmegen

 

Lees meer

Toch donjon op het Valkhof?

Gisteravond stemde een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad voor de komst van een donjon op het Valkhof waar tot 1796 een burcht met toren stond. Tien jaar en vele verhitte discussies later lijkt de bouw van de donjon weer wat dichterbij. Volgens tegenstanders is het plan echter 'niet realistisch' en zal de skyline van Nijmegen er voorlopig geen toren bij krijgen. Hoe zat het ook al weer? In 1796 werd de Valkhofburcht met toren gesloopt omdat deze symbool zou staan voor feodale overheersing. In 2005 werd er voor het eerst gespeculeerd over een terugkomst van een donjon naar het Valkhof. Direct al had iedereen zijn woordje klaar en in De Gelderlander gaven zelfs meer dan 700 mensen hun mening over de eventuele bouw. Voorstanders voerden aan dat de toren de stad aantrekkelijker zou maken. Volgens tegenstanders zou het bouwwerk een te hoog Efteling-gehalte krijgen. Bovendien zou de bouw op de plek van de oude donjon onmogelijk zijn, vanwege het verdrag van Malta waarin staat dat archeologisch bodemmateriaal niet mag worden aangetast. Twijfels De komst van de donjon werd gisteravond aangenomen met 26 stemmen voor en 12 stemmen tegen. GroenLinks Nijmegen en de Verenigde Senioren Partij stemden tegen. Noël Vergunst, raadslid van GroenLinks Nijmegen, licht toe: 'Er is nog veel onduidelijk, dus het leek ons niet verstandig om voor te stemmen. We kregen geen antwoorden op de vragen hoe de toren er precies uit komt te zien, wie er gaat betalen en wie gebruik zal maken van de toren. Nota bene verscheen vanochtend in De Gelderlander dat de investeerders hun twijfels hebben.' Ondanks de meerderheid in de gemeenteraad acht Vergunst de kans klein dat de donjon er daadwerkelijk komt: 'We zijn nu al negen jaar bezig met het plan en het is zo onrealistisch dat ik het de komende jaren nog niet zie gebeuren.'

 

Lees meer