[UPDATE] 'Schrikbarend veel fraude Stapel'

Zo'n dertig publicaties van Diederik Stapel bevatten gefingeerde data. Dat blijkt uit het zojuist gepresenteerde interim-rapport van de commissie-Levelt. 'De commissie is van de ene in de andere verbazing gevallen,' aldus de voorzitter. Een van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie is dat de Universiteit van Tilburg (UvT) aangifte van valsheid in geschrifte gaat doen tegen de frauderende hoogleraar. Philip Eijlander, rector magnificus van de UvT, laat weten dat de universiteit de aanbevelingen uit het rapport overneemt. De commissie geeft ook de UvT er van langs. De Tilburgse universiteit heeft geen vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, terwijl het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit dat wel in haar richtlijn heeft vastgelegd. Een andere belangrijke aanbeveling betreft de beschikbaarheid en archivering van onderzoeksdata. Deze data zouden tot vijf jaar na publicatie moeten worden bewaard en op aanvraag ter beschikking moeten worden gesteld aan andere wetenschappers. Naast de dertig publicaties met nepdata zijn er serieuze vermoedens dat tientallen andere onderzoeken onzuiver zijn. De commissie meldt dat Stapel promovendi heeft misbruikt voor zijn eigen eer en glorie. Hij leverde jonge onderzoekers verzonnen data aan, die zij vervolgens verwerkten in eerste artikelen. De Groninger Universiteitskrant meldt dat veertien van de 21 promoties die Stapel begeleidde verdacht zijn. In een schriftelijke verklaring geeft Stapel aan spijt te hebben van zijn gedrag. Hij benadrukt dat hij alleen heeft gehandeld en dat zijn collega's nooit op de hoogte waren van de vervalste data. Ook biedt hij zijn collega's, promovendi en de gehele academische gemeenschap zijn excuses aan. Lees hier het hele rapport van de commissie. Update: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vandaag in het Algemeen Dagblad laten weten het geld waarmee ze onderzoeken van Stapel heeft gefinancierd terug te vorderen. De afgelopen jaren schonk de NWO ruim twee miljoen euro aan de foponderzoeker. Als blijkt dat dit geld niet goed besteed is, zal de organisatie het bedrag terugeisen. Update: Naar aanleiding van het onderzoek door de commissie Levelt heeft de Universiteit van Tilburg besloten namens zichzelf en de Rijksuniversiteit Groningen aangifte te doen tegen Diederik Stapel. Momenteel ligt de zaak bij de recherche van Tilburg, zo meldt Omroep Brabant. Uiteindelijk zal het Openbaar Ministerie besluiten om Stapel al dan niet te vervolgen.

 

Lees meer

Financiering onderzoek minder afhankelijk van kwantiteit

De kwaliteit van onderzoek aan Nederlandse universiteiten wordt niet langer mede beoordeeld op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties. Uit nieuwe regels (.pdf) van universiteitskoepel VSNU, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) blijkt dat de nadruk meer op kwaliteit dan op productiviteit komt te liggen. In het nieuwe Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) wordt 'productiviteit' niet meer als apart criterium genoemd. Verder wordt expliciet aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van onderzoek en de integriteit van wetenschappers. Dit laatste punt lijkt te maken te hebben met recente schandalen in de academische wereld. Het SEP vormt de basis voor zesjaarlijkse onderzoeksvisitaties aan universiteiten door panels van binnen- en buitenlandse experts en vakgenoten. Onder andere de financiering van onderzoek is van deze beoordeling afhankelijk. Onlangs hebben de VSNU, de NWO en de KNAW het herziene stuk aangeboden aan minister Bussemaker.

 

Lees meer

NWO hoeft 2,2 miljoen subsidie toch niet terug van Stapel

Ondanks eerdere berichten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat zij de 2,2 miljoen euro terug wilde vorderen van fopwetenschapper Stapel blijkt dit nu toch een wassen neus. In de NRC Weekend stond zaterdag een interview met de voorzitter van het NWO, Jos Engelen. Hierin zegt hij: 'Dat geld is grotendeels uitgegeven aan salarissen, aan promovendi en het is maar de vraag of dat onrechtmatig is geweest. (…) U overschat de pro-activiteit van een organisatie als NWO in deze. We zullen hoe dan ook eerst de afronding van het onderzoek moeten afwachten.' Engelen lijkt nu echter terug te krabbelen. Hij gooit het op ‘juridische ingewikkeldheid’ en stelt de vraag of het de moeite allemaal wel loont om de miljoenen terug te vorderen. De NWO-voorzitter zet zelf geen enkele vraagtekens bij het systeem voor wetenschapsfinanciering, of bij de hoge werkdruk van wetenschappers waardoor controle van medewetenschappers vaak te wensen over laat. 'Het systeem werkt. Het zijn de mensen die soms niet deugen. Het is druk ja, maar niet té druk. Voor mij staat het controlesysteem recht overeind.' En wij maar denken dat wetenschappers juist kritisch dienen te zijn…

 

Lees meer

NWO wil snellere open access

Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) duurt het te lang voordat wetenschappelijke artikelen gratis en voor iedereen te lezen zijn. Om dit op te jagen, worden de regels voor het publiceren van onderzoeksresultaten vernieuwd. NWO vindt dat resultaten van onderzoek dat gefinancierd is met publieke middelen vrij toegankelijk moeten zijn. NWO-onderzoek zal in de toekomst meteen, zonder embargoperiode online voor iedereen verkrijgbaar zijn. De voorzitter van de NWO, Jos Engelen, zegt dat de opmars van open access gestaag en onomkeerbaar is. 'Daarom is het goed als alle betrokken partijen stappen blijven zetten.' Ook vervolgonderzoek en toepassingen moeten vrij toegankelijk worden. Deze kennis kan door open access worden gebruikt door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De Radboud Universiteit probeert open access te bevorderen met Radboud Repository, een onderdeel van de landelijke bewaarplaats voor wetenschappelijke artikelen. In de database zijn meer dan honderdduizend Nederlandse publicaties te vinden, die wereldwijd toegankelijk zijn.

 

Lees meer