Vierduizend extra docenten in hoger onderwijs

Vandaag presenteerde minister van Onderwijs Jet Bussemaker de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs. Hierin staat dat de besparingen die gemaakt worden met de invoering van het leenstelsel vierduizend extra docentenbanen op universiteiten en hogescholen mogelijk moeten maken.

De hoofdlijnen van de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs lekten twee weken geleden al uit. Kern van de Agenda is het investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Vooral de toename van het aantal studenten de afgelopen jaren zou voor een vermindering van de kwaliteit hebben gezorgd. Van de 1 miljard die volgens de onderwijsminister vrij zou komen door het vervangen van de studiebeurzen door leningen, zal daarom 620 miljoen gebruikt worden om vierduizend banen in het hoger onderwijs mogelijk te maken.

De nieuwe banen voor docenten zullen dus betaald worden door bezuinigingen op de student. Het blijft echter sterk de vraag hoe haalbaar deze investering in de kwaliteit van het hoger onderwijs zal zijn. De vereniging van universiteiten (VSNU) is bijvoorbeeld sceptisch over de schatting van 1 miljard die Bussemaker maakte.

 

Lees meer