Engelen basht beleid Bussemaker

Een razende rector-magnificus

Rector-magnificus Theo Engelen richtte zich in zijn speech bij de opening van het academische jaar expliciet tegen het onderwijsbeleid van minister Jet Bussemaker.

Foto: Radboud Universiteit

Theo Engelen hekelde in zijn toespraak vooral de toenemende regelgeving en controle die de overheid op Nederlandse universiteiten probeert uit te oefenen: ‘We hebben ons aangepast aan veranderende omstandigheden, we hebben nieuwe uitdagingen opgepakt, we zijn internationaal zichtbaar gebleven, we hebben ons onderwijs verbeterd en onze onderzoeksoutput fors verhoogd. Wat we nodig hebben is vertrouwen en adequate financiering, niet nog meer nota’s.’

De rector-magnificus staafde zijn kritiek met harde cijfers: 'Bedenk bijvoorbeeld dat het Europese doel voor investeringen voor onderzoek is gesteld op 3 procent van het BBP. In Nederland zitten we momenteel beneden de 2 procent en vanaf 2007 presteren we in dit opzicht beneden het Europees gemiddelde. In harde euro’s: de overheidsuitgaven voor onderzoek daalden van 5,1 miljard euro in 2010 naar 4,4 miljard euro in 2016. Moest er dan meer geld naar onderwijs? Tussen 2000 en 2014 nam het aantal studenten immers toe met 54 procent. Ook dit is niet zo. In elk geval daalde de totale rijksbijdrage per student van 19.600 euro in 2000 naar 14.300 in 2014.'