Station Nijmegen krijgt vaste politieagent

De stations van zowel Nijmegen als Arnhem krijgen sinds vandaag een eigen politieagent. Uit gegevens van de NS en de politie blijkt dat de stations behoren tot de meest onveilige van het land.

De stationsagent moet reizigers gaan behoeden voor gevaren op het perron. Het is de bedoeling dat hij als een soort wijkagent een bekend gezicht wordt. Hij moet een goed overzicht krijgen van wat er rond het spoor gebeurt, zodat hij altijd kan ingrijpen.

Verwacht wordt dat het aantal incidenten dankzij de bijdrage van de dienders daadwerkelijk omlaag zal gaan. De agent moet dit bereiken door goed contact te houden met de regiopolitie en door het aanspreekpunt te zijn van NS-personeel. Als er zich rampen voordoen, kan hij zich ook nog beroepen op 56 collega-agenten die in de buurt hun rondje lopen. Daarnaast kan de stationsagent worden geholpen door 700 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die bij de NS werken.