[UPDATE] Onderwijsakkoord: minstens twaalf contacturen per week

Studenten moeten in hun propedeusejaar minstens twaalf uur per week college krijgen. Dat is de definitieve uitkomst van de onderhandelingen tussen Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en staatsecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het akkoord, dat vanmiddag wordt ondertekend, staat verder dat studenten bij ondermaatse prestaties door een Bindend Studieadvies van de studie kunnen worden uitgesloten. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de deelname aan de Honousprogramma's van universiteiten. Het totaal aantal deelnemers daaraan moet in 2015 zijn gestegen van 3,5 procent naar 7 procent. Dit alles meldt het NRC vanmiddag. Mits universiteiten zich aan deze afspraken houden, kunnen zij extra geld tegemoet zien van Halbe. De VVD'er stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar dat oploopt tot 160 miljoen in 2016. De komende maanden gaan de universiteiten met het ministerie om de tafel om te kijken welke afspraken zij concreet maken. In 2012 wordt er daadwerkelijk een contract ondertekend waar universiteiten zich aan moeten houden. Update: In een persbericht laat de RU weten verheugd te zijn over de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord. Wat betreft het Honoursprogramma komt dat zeker niet als een verrassing. Rector magnificus Bas Kortmann gaf eerder al aan te streven om 10 procent van de studenten deel te laten nemen aan het prestigieuze programma. De Nijmeegse alma mater wil zelfs een stap verder gaan en het aantal contacturen voor alle bacheloropleidingen verhogen tot 15 uur per 40-urige werkweek.

 

Lees meer

Actiegroep Titanic bereikt akkoord met CvB VU

Na een bezetting van bijna een week hebben de actievoerders van actiegroep Titanic een akkoord bereikt met het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sinds vorige week woensdag bezette een aantal studenten de Kerkzaal en een deel van het dak van de Amsterdamse universiteit. De studenten voerden actie tegen aangekondigde bezuinigingen op de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW). In de afspraken doet het CvB een aantal vergaande toezeggingen aan de bezetters. Zo krijgt de Facultaire Studentenraad (FSR) van FALW instemmingsrecht over alle onderwijsonderdelen van de bezuinigingsoperatie. Dit betekent dat de studentenvertegenwoordigers onderdelen van de reorganisatie kunnen blokkeren als bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde opleidingen in gevaar komt. 'Ook worden er taskforces opgericht die specifiek gaan toezien op behoud van de onderwijskwaliteit', aldus een woordvoerder van Titanic. Ook universiteitsbreed kregen de actievoerders veel voor elkaar. 'We hebben ervoor gezorgd dat de discussie over de verdeling van het geld op de universiteit weer breed zal worden gevoerd.' De komende tijd zullen hierover gesprekken worden gevoerd met de decanen. Verder kunnen studenten en medewerkers tijdens hoorzittingen hun zegje doen. De bezetters krijgen samen met alle studenten van de VU zelfs de gelegenheid om hun kritiek op de minister van onderwijs te uiten. Jet Bussemaker zal namelijk door Jaap Winter, voorzitter van het CvB, worden uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst op de universiteit. Afgelopen vrijdag stuurde het CvB al een voorstel naar Titanic, waarin het bestuur stelde de actievoerders tegemoet te komen. Studenten zouden volgens het reorganisatieplan voor de faculteit in ieder geval hun studie kunnen afronden en er zouden geen opleidingen worden geschrapt. Hoewel de gesprekken van vorige week volgens collegevoorzitter Jaap Winter 'in goede sfeer' waren verlopen, kwam het toen nog niet tot concrete afspraken. Nu de partijen wel definitief overeenstemming hebben bereikt, kunnen de slaapzakken en spandoeken — voorlopig — van het dak worden gehaald.

 

Lees meer

Nog geen dekking voor onderwijsinvesteringen

Er is nog geen dekking gevonden voor de 650 miljoen euro die de regering in het onderwijs wil investeren. Dat bevestigen bronnen aan het NRC Handelsblad. 'Op dit moment zoekt het kabinet koortsachtig naar dekking van de extra uitgaven aan het onderwijs'. Afgelopen vrijdag sloten de VVD, PvdA, D66, Christenunie en de SGP een akkoord over de begroting voor 2014. In 2014 en 2015 wordt er in het hele onderwijs 650 miljoen geïnvesteerd. Vanaf 2016 wordt er structureel 600 miljoen geïnvesteerd. Voor het hoger onderwijs komt er vooral extra geld in de lumpsumfinanciering, dat is één budget voor materiële en personele kosten die universiteiten krijgen. Maar of dit een echte investering is blijft onduidelijk, het lijkt vooralsnog op schuiven met geld. Als er geen dekking voor de 650 miljoen euro komt, dan stijgt het begrotingstekort van 3,2 naar 3,3%.  

 

Lees meer