Nog geen dekking voor onderwijsinvesteringen

Er is nog geen dekking gevonden voor de 650 miljoen euro die de regering in het onderwijs wil investeren. Dat bevestigen bronnen aan het NRC Handelsblad. 'Op dit moment zoekt het kabinet koortsachtig naar dekking van de extra uitgaven aan het onderwijs'.

Afgelopen vrijdag sloten de VVD, PvdA, D66, Christenunie en de SGP een akkoord over de begroting voor 2014. In 2014 en 2015 wordt er in het hele onderwijs 650 miljoen geïnvesteerd. Vanaf 2016 wordt er structureel 600 miljoen geïnvesteerd. Voor het hoger onderwijs komt er vooral extra geld in de lumpsumfinanciering, dat is één budget voor materiële en personele kosten die universiteiten krijgen. Maar of dit een echte investering is blijft onduidelijk, het lijkt vooralsnog op schuiven met geld.

Als er geen dekking voor de 650 miljoen euro komt, dan stijgt het begrotingstekort van 3,2 naar 3,3%.