Column: W.V.T.T.K.

Deze column van Diederik Rozenboom verscheen eerder in de april-ANS. Besluitvormingsprocedures, constituties en dronken vestjeslikkers: Diederik heeft eigenlijk een hekel aan bestuurs-pikken, maar in de nadagen van zijn studie besluit hij er toch zelf een te worden. Op deze plek staan de notulen van dat proces. Ze mailt me dat ze eventueel volgend jaar bestuur X in wil gaan. ‘Moet het echt bestuur X zijn?’, mail ik haar terug. ‘Ja’, zegt ze, ‘alleen bestuur X.’ Ik vind haar koppig. Er zijn zoveel verschillende besturen in het studentenleven. Sommige krijgen jaarlijks een inbox vol met geïnteresseerden. Andere sprokkelen met moeite een driekoppig bestuur bij elkaar, terwijl ze niet minder leuk zijn. Ik heb echter goede argumenten nodig om haar te kunnen mailen. Ik kom terecht op een pagina van de RU. Omdat het College van Bestuur studentbesturen belangrijk vindt, is het overgegaan tot drastische maatregelen: er is een heuse internetpagina uit de grond gestampt waar je er meer over kan lezen. Er is zelfs een speciale pagina waar je ‘ervaringen van studentbestuurders’ kan bestuderen. Op deze pagina kom je de crème de la crème van het Nijmeegse studentenbestuur tegen. Aristoteles, Winston Churchill en Bas Kortmann, allemaal passeren ze de revue. Vooral de laatste van dit drietal roergangers maakt indruk met de prachtige frase: ‘Het vervullen van bestuursfuncties naast je studie is heel goed mogelijk’. Bijna net zo poëtisch als zijn tegeltjeswijsheid over dat alle studentenbestuurders vroeg uit de veren moeten (zie daarvoor de site van uw favoriete studentenblad). Er is echter iets op de pagina dat nog meer in het oog springt: het ‘CV-argument’ valt al in de allereerste regel van het allereerste citaat. ‘Een bestuursjaar staat goed op je CV’ - zo luidt de allereerste zin die je leest. Hoera. En nu allemaal een bestuur in. Hup, hup! Oke. De RU heeft dus te weinig tijd om met echte studentbestuurders te spreken en ziet het argument dat een bestuursjaar leuk op je CV staat als een belangrijk argument. Al met al geeft me dat nog niks in handen om terug te mailen. Ik mail haar daarom maar: ‘Waarom alleen bestuur X?’ Ze antwoordt: ‘Ik kan me ook wel motiveren voor honderd andere besturen, maar dat duurt altijd even. Een jaar is dan te kort. Je moet je volgens mij al op de een of andere manier bij het bestuur betrokken voelen voordat je er in stapt. X ken ik, dus ga ik voor X.’ Ik weet haar niks zinnigs terug te mailen. Behalve dan of ik haar quote gebruiken mag. Voor een column. En misschien voor een internetpagina. Bekijk hier de overige artikelen uit de april-ANS.

 

Lees meer

Directie Honours vanwege klokkenluider aan de kant gezet

Vorige week werd het management van de Radboud Honours Academy op non-actief gesteld. Vandaag vertelde rector magnificus Theo Engelen tijdens Rector on Tour dat dit gedaan is na een klacht die valt onder de Klokkenluidersregeling.

De rector kan weinig over de inhoud van het rapport vertellen. Deze wordt niet publiekelijk gemaakt omdat het over personen gaat, het heeft ook geen betrekking op het onderwijs. Wat de rector wel loslaat, is dat het rapport is opgesteld na een klacht in het kader van de Klokkenluidersregeling.

Niet alle klachten komen zomaar in aanmerking voor de Klokkenluidersregeling. Het gaat hier om behoorlijke misstanden, zoals een schending van wettelijke regels van de RU of een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten met als gevolg een eventueel gevaar voor het goed functioneren van de RU. Het is onduidelijk op welke van deze gronden de procedure is gestart.

Vorig jaar kwam vanuit de Universitaire Studentenraad inhoudelijke kritiek op het interdisciplinaire Honoursprogramma. De student uit het publiek die de eerdere vraag stelde, vraagt de rector of niemand in het Bestuursgebouw twijfels heeft over de kwaliteit van het programma. Dit is immers niet de eerste keer dat de Honours Academy in opspraak raakt. De rector geeft als klap op de vuurpijl aan niets van deze notitie en de eerdere kritiek op de kwaliteit van het programma te weten.

Omdat het College van Bestuur en de andere betrokkenen geheimhoudingsplicht hebben, zal de waarheid waarschijnlijk niet boven water komen. De vraag rijst of de betrokken studenten van de RU niet op de hoogte moeten worden gesteld van de gebeurtenissen binnen deze afdeling van de RU. Heeft je papiertje van het excellentietraject nog wel waarde als er iets volledig mis is bij de directie?

 

Lees meer

Minder bestuurswerk door studenten

Steeds meer studenten in het WO zien af van een bestuursfunctie en ook voor de toekomst is het beeld niet rooskleurig. Dat blijkt uit onderzoek (.pdf) van ResearchNED. In 2011 verrichte 23 procent van de bachelorstudenten bestuurswerk, in 2012 daalde dit naar 20 procent. Voor masterstudenten bleef het percentage op 18 procent. Bachelorstudenten spenderen ongeveer 4 tot 7 uur per week aan het bestuurswerk. Opvallender is echter het feit dat zo'n kwart van de bachelorstudenten aangeeft af te zullen zien van bestuurswerk door aangekondigde overheidsmaatregelen. Toegegeven, de maatregelen uit het rapport zijn grotendeels teruggedraaid, zoals de langstudeerboete, maar het geeft wel aan wat rendementsmaatregelen kunnen doen met de motivatie van studenten voor nevenactiviteiten. Het rapport geeft aan dat door de maatregelen studenten beter gaan nadenken over studiekeuze en studiegedrag en dat dit ook kan worden verwacht bij de invoering van een sociaal leenstelsel. Dan komt bestuurswerk wellicht nog meer onder druk te staan.

 

Lees meer

Nijmegen goed vertegenwoordigd in bestuur LSVb

In het nieuwe bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zitten twee Nijmegenaren. Tom Hoven (midden) wordt voorzitter, Klaasjan Boon (rechts) is aangesteld als algemeen bestuurslid. Vanaf 28 juni gaan de twee heren aan de slag. Hoven is student Biochemie aan de HAN en was vorig collegejaar voorzitter van studentenvakbond AKKU. Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers van de duurzame kortingskaart DuKo. Bioloog Boon heeft ook zijn ervaring opgedaan bij AKKU, zo zat hij in collegejaar 2011-2012 in de studentenraad namens AKKUraatd. Twee andere bestuursleden zijn afgestudeerd in Utrecht, vicevoorzitter Ellen Schepens studeert nog steeds in de Domstad.

 

Lees meer

Peter Kerris nieuwe voorzitter studentenpartij asap

Peter Kerris wordt de nieuwe voorzitter van studentenpartij asap. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering van de partij besloten. Naast Kerris zullen studente Biologie Sanne van Dorland als secretaris en studente Pedagogische Wetenschappen Renske ter Maat als penningmeester zitting nemen in het tweede bestuur van de partij. Wat zal Kerris gaan doen voor de studentenpartij? 'Ik hoop asap sterker op de kaart te kunnen zetten. Het vormen van een lijst voor de volgende verkiezingen speelt daarin een belangrijke rol.' De nieuwe voorzitter staat bekend als fanatiek Pvda'er en stond onder meer op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toch vindt hij de studentenpolitiek ook mooi: 'Het gaat over heel ander issues, is kleinschaliger en daardoor directer.' Asap zat sinds september met een interimbestuur. Dit was noodzakelijk omdat twee van de drie leden van het vorige bestuur er na een maand de brui aan gaven en de voorkeur gaven aan een baantje als assessor bij hun faculteit.

 

Lees meer

USR: bestuursfunctie is een legitiem excuus

Geen 'Sorry, de brug stond open', maar 'Helaas, ik heb bestuursverplichtingen'. Als het aan de Universitaire Studentenraad (USR) ligt, wordt het vervullen van een bestuursfunctie universiteitsbreed een legitieme reden om aanwezigheidsplicht te ontlopen. Bovendien moet het voor bestuurders makkelijker worden om te wisselen tussen werkgroepen. Dat stelt het medezeggenschapsorgaan in een korte, adviserende notitie. Het is voor studenten vaak lastig om tijdens hun bestuursjaar de nodige EC te halen binnen het eigen curriculum: door aanwezigheidsplicht en vaste werkgroepen, moeten zij vaak uitwijken naar flexibelere vakken met minder relevantie voor hun eigen studie. Om onduidelijkheid te voorkomen, adviseert de USR bovendien om een bestuursfunctie in Osiris zichtbaar te maken voor de docent. Met de notitie wil de USR haar visie duidelijk maken op de interpretatie van Regeling FOndS - waarin de bestuursbeurzen worden geregeld. Binnenkort moeten het College van Bestuur en de USR weer in onderhandeling: de huidige regeling loopt dit collegejaar af en dus moet er een nieuwe regeling komen. Daarnaast zou er nog wel wat meer waardering mogen komen voor bestuurswerk, aldus de USR. Studieadviseurs moeten ambitieuze studenten stimuleren en de Week van het Studentbestuur moet niet enkel vanuit de studenten zelf komen. Je hoort het: dit jaar mogen de hoogleraren en docenten de windmolentjesover de campus verspreiden.

 

Lees meer