Halbe is de kwakzalver van het jaar?

Dat hij het Hoger Onderwijs absoluut niet geneest, wisten we allang, maar desalniettemin is ons aller Halbe nu genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2012, oftewel kwakzalver van het jaar. De staatssecretaris van OCW is genomineerd omdat onder zijn verantwoordelijkheid DUO en het NUFFIC, die de kwaliteit van buitenlandse studies beoordeelt, meeneembare studiefinanciering aan studenten gaven om een opleiding tot chiropractor te gaan volgen. Deze opleiding wordt in Nederland niet erkend. Afgestudeerde chiropractors verkrijgen in het buitenland dus een diploma waar ze in Nederland niets aan hebben. Volgens de jury valt DUO of NUFFIC niets te verwijten, zij zijn slechts uitvoerders van het beleid. Overigens was er nog meer gedoe rond de nominaties. Ook hoogleraar Celbiologie en Immunologie Huub Savelkoul uit Wageningen is genomineerd voor de prijs en is daar niet over te spreken. Sterker nog: om imagoschade te voorkomen heeft hij de lachwekkende actie verzonnen om een brief naar rector magnificus Martin Kropff van de WUR te sturen om zo het universiteitsblad Resource te verbieden om over zijn nominatie te schrijven. Gelukkig maar dat Savelkoul met deze actie niet nog meer aandacht op zichzelf vestigt.

 

Lees meer

RU komt met smoesjes om Terecht! te ontruimen

De actievoerders van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) moeten van het College van Bestuur (CvB) zo snel mogelijk het oude Gerecht, waar zij hun kritische café Terecht! openden, verlaten. De brief die is ondertekend door de CvB-voorzitter Gerard Meijer, werd gisteren voorgelezen tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad. In de brief staat dat het CvB het Gerecht vrij wil hebben om studieplekken te maken wanneer de UB wordt verbouwd. 'Gedurende de verbouwingen zijn elders op de campus werkplekken noodzakelijk.' Uit het antwoord op de vraag wanneer het besluit genomen is om een studieruimte te maken van het Gerecht, bleek dat deze beslissing pas gevallen is nadat DNUN de ruimte bezette met Terecht!. AKKUraatd stelde dit een half jaar geleden al voor, toen de bibliotheek van sociale wetenschappen verhuisde. Je kon daar toen tijdelijk studeren, maar na de verbouwing zijn deze werkplekken snel weer weggehaald. Is de verbouwing van de UB een excuus om DNUN naar buiten te vegen? Martijn Gerritsen, de woordvoerder van het CvB, zegt dat er vanuit wordt gegaan dat de bezetters professioneel genoeg zijn om het Gerecht zelf te verlaten en via de reguliere weg aan een ruimte op de RU te komen. Een ontruiming door de RU - zoals in Amsterdam het geval was - staat dus nog niet op de planning. Voorlopig blijft DNUN nog zitten. De enige aanwezige studerende actievoerder vertelt dat de groep morgen met een eigen open brief komt, waarin zij hun standpunten duidelijk maken. Wat bovendien nog opvalt aan de brief is dat de voorzitter van het CvB na een jaar samenwerking nog niet weet hoe hij de naam van de USR-voorzitter schrijft. Mark Vlek de Coningh is omgetoverd tot Mark Vleck de Koning.

 

Lees meer

USR haalt uit naar de ICT-organisatie van de universiteit

De Universitaire Studentenraad (USR) heeft in een brief aan het College van Bestuur (CvB) hard uitgehaald naar de ICT-afdeling van de Radboud Universiteit. In de brief concluderen de medezeggenschappers dat er op ICT-gebied aanzienlijk wat verbeterpunten zijn. ‘De RU zal nooit aan haar eigen hoge doelstelling kunnen voldoen, wanneer de ondersteunende faciliteiten onvoldoende zijn’, zo schrijft Loeke Salemans, voorzitter van de USR. De USR zag zich genoodzaakt de brief te schrijven omdat de problemen met betrekking tot ICT structureel lijken. Hierin refereren zij aan een aantal casus waarbij te weinig is gedaan met de geleverde input van de USR, zoals tijdens de implementatie van Osiris en de invoering van Péage. Ook naar aanleiding van het eerdere gebrek aan wifi-aansluitingen schrijft Salemans: ‘Inmiddels is het aantal aansluitingen uitgebreid, maar dit probleem is een tekenend voorbeeld van het feit dat de benen niet doen wat het hoofd wil en dat er een gebrek aan visie is binnen de ICT-organisatie van de universiteit.’ Daarnaast is in de brief te lezen dat de USR ook problemen ziet wanneer er wel naar ze wordt geluisterd: ‘Wanneer onze ideeën wel worden opgepakt en tips worden uitgevoerd, gebeurt dit helaas veelal op ‘stroperige’ en trage wijze’. Het is nu aan het College van Bestuur om hierop te antwoorden.

 

Lees meer