Voorstel CvB voldoet niet aan eisen Bungehuisbezetters

De voorstellen van het College van Bestuur (CvB) komen bij lange na niet in de buurt van de eisen van de Bungehuisbezetters. Het Amsterdamse studentenblad Folia meldt dit op basis van een aantal anonieme bronnen. De actiegroep stelt op haar eigen site, De Nieuwe Universiteit, zes eisen aan het universiteitsbestuur om de UvA democratischer en transparanter te maken: 1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur 2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen 3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016 4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI 5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen 6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie Een van de eisen van de actiegroep is de stopzetting van het huidige Profiel 2016, waarin de toekomstplannen voor de Faculteit der Geesteswetenschappen staan beschreven. Het CvB wil een congres organiseren waarin de toekomst van het hoger onderwijs en de eisen van de Bungehuisbezetters worden besproken. Het CvB is echter slechts bereid om aan twee van de zes eisen te voldoen; de reorganisatie van de kleine talen wordt een jaar uitgesteld (punt 3) en er komt een pilot met referenda over facultair beleid. Om 16.00 uur komen de bezetters met een reactie op de voorstellen van het College van Bestuur.

 

Lees meer