[Ingezonden] Student-lid in College van Bestuur Radboud Universiteit

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over medezeggenschap in het hoger onderwijs. Ook de studentassessor bij het College van Bestuur (CvB) komt aan bod. Jordy Davelaar, lijsttrekker van AKKUraatd bij de komende verkiezingen, pleit hiervoor in een ingezonden brief. Recent pleitte asap voor een verkozen rector. Een sympathiek idee, maar er zijn betere mogelijkheden om de invloed van studenten op het beleid van de universiteit te vergroten. Het houden van verkiezingen voor de rector levert slechts een beperkte invloed op beleid op. Een student-lid in het (CvB) is een betere manier om studenten te betrekken bij het vormen van universiteitsbreed beleid. De Rijksuniversiteit Groningen heeft al twee jaar een student-lid in het CvB. Ook op onze universiteit kennen we assessoren in faculteitsbesturen. Daar wordt de input van deze studenten enorm gewaardeerd. AKKUraatd gaat komend jaar actief pleiten voor een student-lid in het college van bestuur. Een student-lid gaat mijns inziens een adviserende rol spelen op het gebied van onderwijs, internationalisering en faciliteiten voor studenten. Vanuit deze drie thema’s geeft de student gevraagd en ongevraagd advies binnen het CvB. Dit zorgt ervoor dat beleid in een vroegtijdig stadium beter aansluit op de wensen van studenten. Een student-lid werkt al mee aan het beleid voordat het daadwerkelijk is gevormd. Als een beleidsstuk bij de Universitaire Studentenraad (USR) terecht komt, heeft dit stuk al de hele bestuurlijke molen doorlopen. Een tweede belangrijke taak van het student-lid is het nauw contact houden met studenten binnen en buiten de medezeggenschap. Dit vergroot de zichtbaarheid van het college en verkleint de afstand tot studenten. Op facultair niveau worden positieve effecten van assessoren al jaren gemerkt. Verkleint dit de kracht van de medezeggenschapsorganen zoals de opleidingscommissies en studentenraden? Nee, als student-lid heb je een adviserende rol. De bevoegdheden van de studentenraad blijven onveranderd. De medezeggenschap blijft het laatste woord hebben over beleid dat haar aangaat. Deze samenwerking bewijst zich al sinds jaar en dag over de gehele universiteit, tot grote tevredenheid van de studentenraden en de faculteitsbesturen. Hoeveel zin heeft het voor studenten om plaats te nemen in het CvB? Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe open het college staat voor de input van deze student. Uit mijn eigen ervaring als assessor weet ik dat de mening van een student zeer op prijs wordt gesteld. Het constructief meedenken wordt gewaardeerd en aangekaarte problemen worden serieus genomen. Als het college van bestuur een soortgelijke houding aanneemt, kan de mening van studenten al bij het ontstaan van beleid worden meegenomen. Een student-lid in het CvB levert beter doordacht beleid op, waarvan uiteindelijk de gehele universiteit de vruchten plukt. Een student-lid in het college is een betere manier om studenten te betrekken bij het vormen van beleid. Het sluit hierdoor beter aan op wat studenten willen. Ook de zichtbaarheid van het CvB wordt vergroot onder studenten en dit alles zonder een politieke arena te maken van de universiteit.

 

Lees meer

[UPDATE] Bestuurlijke chaos bij de Vrije Universiteit, rector stapt op

Waar men zich aan de RU de laatste tijd druk maakt om paardenvlees en de openingstijden van de UB, heeft de Vrije Universiteit (VU) kopzorgen van een hele andere orde. De meerderheid van de decanen aan de Amsterdamse uni heeft het vertrouwen in het College van Bestuur (CvB) opgegeven, dat meldt NRC Handelsblad. Uit een rapport, opgesteld op verzoek van collegevoorzitter René Smit, blijkt dat het een grote puinhoop is op de instelling. De VU zou onder andere zakken voor de instellingstoets voor universiteiten, als die op dit moment zou worden afgenomen. Een onvoldoende voor deze toets zou betekenen dat de VU onder intensiever toezicht komt te staan. Ook is er te weinig aandacht voor informele contacten tussen de hoge heren en de werkvloer. Wellicht moeten de bestuurders van de VU een voorbeeld nemen aan ons eigen CvB, dat zich steeds vaker in hippe filmpjes tot de student richt. Bij de Raad van Toezicht van de universiteit is er nog vertrouwen dat het goedkomt. Deze liet in een reactie weten dat hij de decanen en het college heeft opgeroepen om samen aan de slag te gaan om het onderwijs te verbeteren. Update 17:30: De Studentenraad der Vrije Universiteit, de SRVU Studentenbond, heeft in een persbericht de decanen en het bestuur opgeroepen openheid te geven, de gelederen te sluiten of op een constructieve manier tot een oplossing te komen. Voorzitter Olav Scholten licht over de telefoon toe: 'Het was voor ons wel al duidelijk dat het rommelde. Er is een reorganisatie gaande en een aantal mensen moet daar niets van hebben, daarnaast werd de instellingstoets van de NVAO recentelijk uitgesteld.' Scholten gaat er van uit dat de schade voor studenten meevalt. 'Zij hebben hier niets van gemerkt. Wel is de uitstraling van de universiteit erg veel schade toegebracht, je moet als student natuurlijk niet het idee krijgen dat je geen kwalitatief goede opleiding volgt.' Update, 29 maart De puinhoop aan de VU eist vandaag zijn eerste slachtoffer. Rector magnificus Lex Bouter legt het bijltje erbij neer en vertrekt. Het ANP schrijft dat Bouter opstapt omdat de decanen het vertrouwen in het College van Bestuur hebben opgezegd. Ook Collegevoorzitter Rene Smits vertrekt wellicht, hij maakt nog wel zijn termijn af die loopt tot november. Een opvolger van rector Bouter moet in ieder geval sterker in zijn onderwijsschoenen staan, de accreditatie van het onderwijs aan de VU hangt namelijk aan een zijden draadje.

 

Lees meer

[Update] Het CvB heeft spijt

In een gesprek met zeven leden van de Universitaire Studentenraad van het collegejaar 2012-2013, heeft het College van Bestuur (CvB) afstand genomen van eerdere uitspraken. De zestiende USR was uitgenodigd voor een gesprek door het CvB naar aanleiding van de brief die zij op zondag 20 januari hadden verstuurd. In het gesprek is geconcludeerd dat de leden van de zestiende USR geen vakken gevolgd hebben die niet bijdragen aan hun studie, danwel hun persoonlijke ontwikkeling. Ook is het college van mening dat zij geen conclusie had mogen trekken aan de hand van de tabel. Het CvB gaat samen met de huidige USR onderzoeken op welke wijze de persoonlijke studiegegevens op dit moment inzichtelijk zijn. Update 23 januari 11.45 uur: Vandaag zijn de banden tussen de huidige USR en het CvB weer hersteld. Ze zijn overeengekomen dat er een commissie wordt opgezet, hierin nemen medewerkers van Dienst Studentenzaken en een aantal USR-leden plaats. Zij gaan kijken hoe alle gegevens, die de rel veroorzaakt hebben, zijn uitgezocht. Ook wordt gekeken naar welke regels er voor het gebruik van Osiris zijn en of deze voldoen.

 

Lees meer

ANS en Soeterbeeck: Democratie aan de Radboud Universiteit

Deze weken wordt het (studenten)nieuws gedomineerd door de studentenbezettingen in het Bungehuis en Maagdenhuis. De roep om meer inspraak in het universiteitsbestuur van de UvA bereikt langzamerhand zijn hoogtepunt. Hoe is het gesteld met het democratische gehalte van de Radboud Universiteit? Om hier achter te komen, organiseert ANS in samenwerking met het Soeterbeeck Programma een actualiteitencollege. Vanochtend berichtte ANS over de oprichting van De Nieuwe Universiteit Nijmegen, een groep studenten die binnen de RU ook genoeg bestuurlijke problemen voorzien. Jan Brabers, universiteitshistoricus, gaat tijdens het college dieper in op de recente ontwikkelingen. Daarnaast gaan Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, en Floor Albers van der Linden, voorzitter van studentenvakbond AKKU, met elkaar in debat over de inspraak van studenten. Het college vindt aanstaande woensdag van 12.45 tot 13.30 uur plaats in de hal (onder de trappen) van het Erasmusgebouw.

 

Lees meer

ASN blijft voorlopig behouden

Goed nieuws voor de student met schrijfproblemen: het Academisch Schrijfcentrum (ASN) blijft voorlopig bestaan. Dat heeft het College van Bestuur zojuist meegedeeld in de Gemeenschappelijke Vergadering. 'Voor 2013 is er een regeling getroffen voor de financiering tussen de faculteiten en het centrale niveau. Volgend jaar wordt er overlegd over een regeling na 2013', aldus Collegevoorzitter Gerard Meijer. Er was de laatste tijd veel commotie rond het ASN. Het centrum dreigde verloren te gaan, omdat er niet genoeg geld was. Na een ingezonden brief, een facebookactie en lovende woorden van docenten is er nu toch een regeling getroffen. 'Kon dat niet wat eerder?', vroeg Wouter Exterkate, lid van de Universitaire Studentenraad. 'Nee', antwoordde Rector Magnificus Bas Kortmann, want er was een 'verschil van inzicht' tussen de verschillende faculteiten. 'Dat moet overigens niet worden verondersteld als ruzie', voegde Kortmann daar aan toe. Medewerkers van het ASN zijn opgelucht, maar ook benieuwd naar de toekomst. 'Nu faculteiten meebetalen, krijgen we misschien een nieuwe situatie en het is nog niet duidelijk wat die gaat zijn. Het hoeft echter geen slechte zaak te zijn', aldus Joy de Jong, coördinator van het ASN.

 

Lees meer

Bouwplannen cultuurcentrum goedgekeurd

Vandaag heeft het College van Bestuur (CvB) de bouwplannen voor het cultuurcentrum goedgekeurd. Het centrum zal ingepast worden in de verbouwing van het Gymnasion, waar de managementfaculteit zich zal vestigen. In een multifunctionele theaterzaal zullen onder andere Cultuur op de Campus en Radboud Reflects zorgen voor cultuur. Vanaf de zomer van 2019 wordt verwacht dat er elke doordeweekse dag een voorstelling zal plaatsvinden. Het podium zal 200 vierkante meter in beslag nemen en er zullen 184 mensen in de zaal passen. Bovendien komt het centrum met een heuse foyer 'geschikt voor publieksactiviteiten van faculteiten'. Over de plaatsing van oefen- en repetitieruimtes voor de culturele studentenorganisaties moet het CvB nog een beslissing maken. Is het bouwen van een cultuurcentrum een goed idee? Daar zijn de meningen nogal over verdeeld.

 

Lees meer

Chaotisch ontstaan Universitaire Studentenraad

Iedere twee weken rakelt ANS herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Deze week in de nostalgische rubriek: Oprichting van de Studentenraad.

De universitaire verkiezingen beginnen over een week. Zowel AKKUraatd als asap hebben hun verkiezingsprogramma's reeds bekend gemaakt. Zij strijden om zetels in de Universitaire Studentenraad (USR) te bemachtigen. Dit inspraakorgaan bestaat pas sinds 1997, als opvolger van de Universiteitsraad, nadat de Wet op de Modernisering Universitair Bestuur (MUB) werd ingevoerd. De oprichting van de USR ging niet zonder horten en stoten. In de mei-ANS is ook een uitgebreid artikel te lezen over de medezeggenschap en haar invloed.

Zo zou destijds het College van Bestuur geen initiatief nemen om de studentenraad op te richten. De studenten moesten alles zelf doen: 'Iemand van juridische zaken zou ons toen helpen met het opstellen van die reglementen. Maar hij ging ineens drie weken op vakantie.' Daarnaast werden de studentenvertegenwoordigers van het kastje naar de muur gestuurd toen ze probeerden de studenten met een folder in te lichten over de aankomende veranderingen. 'Uiteindelijk bleef het maken van de folder ergens hangen tussen Dienst Studentenzaken en Pers en Voorlichting.' En daar hing de folder voor langere tijd. Zonder meer een hectische tijd om de USR op te richten.

Lees hier het artikel uit de december-ANS van 1997:

'Studentenraad te laat van start?'

In januari zijn studentbestuurders begonnen om een nieuwe vorm van studenteninspraak, de Studentenraad, op poten te zetten. Een slechte coördinatie en gebrek aan slagvaardigheid bij het College van Bestuur frustreren dit echter. 'De één zegt dit, de ander zegt weer wat anders, en jij moet daar als student je weg maar in zien te vinden.'

Tekst: Kester Westervoort Illustraties (in het blad): Jeroen Lustigheid en Elcke Schriks

Met de invoering van de Wet op de Modernisering Universitair Bestuur (MUB) moest ook aan de KUN de inspraak veranderen. Reeds in december 1996 heeft het College van Bestuur dit kenbaar gemaakt. Dat het College sindsdien geen initiatief heeft genomen om de inrichting van de nog op te richten Studentenraad mogelijk te maken, steekt de studentenvertegenwoordigers.

De leden van de Universiteitsraad en het Studentenoverleg KUN (StOK) zijn al vanaf januari bezig met het inrichten van het nieuwe inspraakorgaan voor studenten. Door het gebrek aan een duidelijk contactpersoon, een lakse houding van het College van Bestuur en een constant geharrewar tussen verantwoordelijke diensten is zelfs nu nog niet alles duidelijk. Vreemd, want per 1 januari wordt elke student geacht te weten hoe de nieuwe bestuursstructuur van de KUN eruit ziet en al in mei 1998 moeten er nieuwe kandidaten gekozen worden voor de Studentenraad.

Waarom laat de oprichting van de Studentenraad zolang op zich wachten? Cathalijne Dortmans, U-raadslid: 'Alle initiatieven moeten van studenten komen. Als wij geen opzet hadden gemaakt, was er nu waarschijnlijk helemaal niets geweest. Officieel weet je als student niets, officieus echter een heleboel. Je pikt een hoop op in de wandelgangen, maar het frustrerende is dat je met die informatie niks kunt doen.' Dortmans doelt op het afschuiven van verantwoordelijkheden tussen de verschillende diensten aan de KUN, zodat niemand meer weet waar bepaalde informatie te halen is.

Dortmans laakt met name het gebrek aan coördinatie: 'Op een gegeven moment werd Marie José Broeks van het Buro KUN aangewezen om de reglementen op te gaan stellen. Zij zou een aanspreekpunt zijn, de coördinator. Van haar hebben we nooit iets gehoord, achteraf bleek dat ze niet wist wat ze moest doen. Toen hebben studenten zelf alles op poten moeten zetten. Iemand van juridische zaken zou ons toen helpen met het opstellen van die reglementen. Maar hij ging ineens drie weken op vakantie. Alles bleef dus weer liggen.' Na zelf de opzet te hebben gemaakt voor het nieuwe orgaan moesten studenten nu ook nog eens de juridische zaken op papier zetten.

Margot van den Berg, delegatieleidster van het StOK: 'We hadden overleg met de dienst Personeel, Organisatie en Juridische Zaken (POJ). Zij zouden ons uiteindelijk helpen met de juridische kant. Toen ze een concept hadden gemaakt, mochten ze dat niet aan ons geven! College-voorzitter Thom Stoelinga had dat bepaald. Toen ben ik naar een ander lid van het CvB gestapt, Jan Peters, en van hem mochten we het wel inzien. Dit voorval illustreert voor mij de gang van zaken binnen de universiteit. De één zegt dit, de ander zegt weer wat anders en jij moet daar als student je weg maar in zien te vinden.'

De verschillende standpunten binnen het CvB over de betrokkenheid van studenten bij het opstarten van de nieuwe structuur zijn merkwaardig te noemen. Peters had studenten beloofd dat ze overal bij betrokken zouden worden. Stoelinga had daar kennelijk andere gedachten over. Van den Berg formuleert diplomatiek: 'Ik weet niet hoe het College intern functioneert.' Dortmans heeft een harder oordeel: 'Het CvB heeft de mond vol van integraal management, het toekennen van verantwoordelijkheden aan lagere diensten. Dat werkt slecht. Diensten werken langs elkaar heen en weten niet wat hun verantwoordelijkheden precies zijn.'

Van den Berg: 'De nieuwe bestuursstructuur was in principe al in augustus duidelijk, alleen de precieze invulling van de Studentenraad moest nog worden geregeld. Hoeveel studenten, de vorm van de gemeenschappelijke vergadering, dat soort zaken.' Beide studentbestuurders maken zich kwaad over de trage besluitvorming aan de KUN. Dortmans: 'Al op 29 mei is er een rapport verschenen over de invoering van de MUB aan deze universiteit. Daarin kwam ook de Studentenraad aan de orde. Op 18 augustus hebben we een studentenoverleg gehad over de invulling van de nieuwe SR. We hebben het toen al gehad over onder andere ambtelijke ondersteuning en het maken van een folder om studenten te informeren.'

Peters had er al in september mee ingestemd om alle studenten een folder te sturen. Dat werd verder overgelaten aan de Dienst Studentenzaken. Omdat studenten niets hoorden van de totstandkoming van de folder, klopten ze aan bij Studentenzaken. 'Wij weten van niks' was het antwoord, 'je moet bij Pers en Voorlichting zijn'. Dortmans: 'Bij Pers en Voorlichting wisten ze ook niet wat er in zo'n folder zou moeten staan. Uiteindelijk bleek het maken van de folder ergens hangen tussen Studentenzaken en Pers en Voorlichting.'

En daar hangt de folder nu nog steeds. Dortmans: 'We hebben daar enorm de balen van. We wilden koste wat kost voorkomen dat studenten niet goed geïnformeerd zouden worden. Zodat je daar later geen verwijten over krijgt.'

Ondertussen moet er ook haast gemaakt worden met de afronding van het opstellen van de reglementen voor de Studentenraad. Op 16 december is de laatste Universiteitsraadvergadering. De U-raad moet dan haar instemming geven over die regels. Die instemming met de reglementen is een juridische verplichting. Pas als dat gebeurd is, kan de raad zichzelf officieel opheffen, om op te gaan in de nieuwe Studentenraad.

Bijkomend probleem is de opvolging van de huidige U-raadsleden. Zij blijven in ieder geval tot mei aan, dan zijn de universitaire verkiezingen. Voor die tijd moeten er echter wel studenten geworven worden die zich verkiesbaar willen stellen. Ook dat had in de folder aan de orde moeten komen. Nu is het nog maar de vraag of je op zo'n korte termijn nieuwe mensen vindt.

Nog een saillant detail: aan de andere kant van de inspraak op hetzelfde niveau zit de Ondernemingsraad, die al bijna een jaar aan het werk is. Hij behartigt de belangen van het personeel en dient in de gemeenschappelijke vergadering te overleggen met de Studentenraad en het CvB. Maar ook de inrichting van de gemeenschappelijke vergadering is nog niet rond. De Ondernemingsraad lijkt ook niet echt te wachten op de bemoeienissen van de Studentenraad, laat staan om taken af te staan aan een gemeenschappelijke vergadering. Dat ondermijnt de machtspositie van de OR. Van den Berg: 'De Ondernemingsraad heeft nog steeds geen officieel standpunt ingenomen. Wij willen een zware gemeenschappelijke vergadering, door een aantal bevoegdheden van de Studentenraad af te staan aan die vergadering. Dat moet de Ondernemingsraad ook doen. Onderwerpen die de instelling in z'n geheel treffen, kunnen niet door de verschillende belangenbehartigers behandeld worden. Die moeten verschoven worden naar een gezamenlijk orgaan.'

Door al het gepingpong tussen verschillende diensten zijn noch de reglementen er, noch de folder om studenten te informeren. Hoe de gemeenschappelijke vergadering eruit gaat zien, is nog onbekend.

De eindverantwoordelijkheid voor de bestuursstructuur ligt bij het College van Bestuur. Heeft het College haar verantwoordelijkheid wel genomen? In de Universiteitsraadvergadering van 18 november legt Stoelinga uit dat het allemaal wel meevalt. 'De Ondernemingsraad heeft bij monde van haar voorzitter reeds 26 juni ingestemd met het oprichten van de gemeenschappelijke vergadering. Het College gaat er vooralsnog vanuit dat de OR zich daaraan houdt.' Ook de kritiek van studentleden op het uitblijven van informatie naar studenten aan de KUN poetst Stoelinga weg. 'Het is terecht dat het College daar op wordt aangesproken, maar we doen ons uiterste best om nog voor Kerst de informatie te versturen.' Dat moet dan erg snel, want op dezelfde dag wist de dienst Pers en

...
Lees meer

College zoekt voorzitter

Roelof de Wijkerslooth, voorzitter van het College van Bestuur van de RU, gaat per 1 juni 2012 met pensioen. Dat heeft hij op de nieuwjaarsbijeenkomst officieel bekendgemaakt. Het is nu aan de RU om op zoek te gaan naar zijn opvolger. Eerder deden geruchten de ronde over een mogelijke opvolging door Guusje ter Horst. De universiteit ontkent alles. Inmiddels staat er een vacature uit voor de functie. Een korte profielschets geeft de kwaliteiten waaraan een nieuwe De Wijkerslooth zal moeten voldoen weer. In de eerste plaats moet de nieuwe voorman natuurlijk beschikken over uitgebreide ervaring met bestuur, wetenschap en (inter)nationale ontwikkelingen. Ook moet een kandidaat in het bezit zijn van goede communicatieve vaardigheden en een sterk netwerk. Ten slotte moet hij, dan wel zij, de ‘academische wereld weten te inspireren’. Er worden dus heel wat eisen gesteld aan de nieuwe voorzitter. ANS vraagt zich af of er ook wederom gezocht wordt naar iemand die de universitaire media kortwiekt en belangrijk nieuws in de doofpot stopt. Te hopen is dat er deze keer onder ‘communicatieve vaardigheden’ ook openheid naar buiten toe gerekend wordt. Ook geïnteresseerd in een bruut hoog salaris en zie je in jezelf een goede vervanger voor De Wijkerslooth? Reageer dan hier op de vacature.

 

Lees meer

CvB doet mee: aangifte tegen Wilders

Het College van Bestuur (CvB) wil niet achterblijven en gaat ook aangifte doen tegen Geert Wilders. Rector magnificus Bas Kortmann en collegelid Wilma de Koning lopen vandaag samen met het Nijmeegse stadsbestuur van het Stationsplein helemaal naar het politiebureau naast het station. Daar gaan zij PVV-leider Wilders aangeven wegens discriminatie. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaf afgelopen maandag aan dat zij aangifte gaat doen om zo een signaal af te geven dat het wat Nijmegen betreft te ver is gegaan. Het CvB toont dus sympathie en gaat met de burgemeester mee naar het politiebureau. Vanuit studenten is er al kritiek ontstaan op de gang van zaken. De JOVD Nijmegen meent dat het niet de taak van het college van B&W is om aangifte te doen. Bestuurslid Mart Vrieze: 'Als iemand in zo'n hoge functie aangifte gaat doen, wordt er een signaal afgegeven dat het namens de hele universiteit is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Iedereen is in staat zelf aangifte te doen.' Op de vraag of Kortmann en De Koning namens de RU aangifte gaan doen, durfde woordvoerder Martijn Gerritsen niet veel te zeggen: 'Volgens mij doe je in Nederland juridisch gezien altijd op persoonlijke titel aangifte, zij gaan als leden van het CvB en doen dus namens het CvB aangifte'.

 

Lees meer

Middagpauze blijft behouden

Goed nieuws voor de student die waarde hechtte aan het rustig verorberen van zijn bammetjes. In tegenstelling tot een eerder voorstel van het College van Bestuur (CvB) blijft de middagpauze bestaan. Vanaf het collegejaar 2013-2014 zullen er echter wel avondcolleges worden gegeven. Vanwege ruimtegebrek besloot het CvB eerder om een middagpauze te schrappen en daar een extra tijdslot in te voeren. Nu deelt het middels een brief (.pdf) mee dat het is afgestapt van dit plan. In de nieuwe roostering blijft de middagpauze bestaan en komen er avondcolleges. De tijd tussen 17.30 uur en 18.00 uur wordt ook vrijgeroosterd voor een kleine pauze. 'Het inlassen van een kleine pauze door de aanvangstijd van het laatste tijdslot op 18.00 uur te bepalen, geeft de leden van de universitaire gemeenschap, docenten en studenten, een iets ruimere gelegenheid om een lichte maaltijd of een broodje te nuttigen tussen het vierde en het vijfde tijdslot', aldus het CvB in de brief. Dat vijfde tijdslot zal pas eindigen om 19.45 uur, maar het College verzekert student en docent in de brief dat dit tijdslot 'slechts incidenteel behoeft te worden gebruikt'. Patrick Verleg, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, pleitte voor behoud van de middagpauze en is tevreden: 'Met deze reactie geeft het College van Bestuur aan dat ze waarde hecht aan de middagpauze. Ook de extra avondpauze vinden we een prima toevoeging, die zorgt er ook voor dat het voltijdprogramma goed aansluit op het deeltijdprogramma.' Avondcolleges zullen hun intrede doen, maar volgens Verleg is dit geen groot probleem. 'Er zal maar een kleine groep studenten incidenteel 's avonds college hebben, wij verwachten dat dat vooral bij studies zal zijn waar nu ook problemen zijn met roostering. Het is echter beter dat een kleine groep zo af en toe 's avonds college heeft, dan dat elke student zijn middagpauze moet missen en vaak tot 19.30 uur college heeft.'

 

Lees meer

Nieuwe collegevoorzitter Gerard Meijer wederom grijze, oude man

Even hoopten we nog dat het de vrouw in het gezelschap zou zijn. Dat in het doorgaans zo feministische Nijmegen een dame als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) zou worden voorgedragen vanmiddag in de gemeenschappelijke vergadering (gv). Niets bleek minder waar. Geheel volgens de traditie wordt Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn dit jaar naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door wederom een grijze, blanke mannelijke Nederlander. Wij stellen u graag voor: Gerardus Johannes Maria Meijer. In de afsluitende gv vanmiddag, waar het CvB doorgaans niet bij aanwezig is, werd om half drie een gezelschap de senaatszaal binnengehaald, bestaande uit de rector en een onbekende dame en heer. Een aanwezige bevestigde bij navraag dat de mysterieuze man in kwestie inderdaad die middag voorgedragen werd als de nieuwe collegevoorzitter. Voor de USR en OR was er gelegenheid om hem enkele vragen te stellen. Hoewel de vergadering achter gesloten deuren plaatsvond, liet Meijer zich achteraf tegen de rector ontvallen dat ‘er onverwacht persoonlijke vragen gesteld werden’. Hoewel de naam Meijer buiten de deuren van de vergaderzaal niet hardop werd genoemd, is er weinig twijfel over mogelijk dat het deze heer betreft. Voorafgaand aan de kennismaking spraken Kortmann en Meijer in de publieke hal over zijn studietijd in Nijmegen, de jaren aan het Max Planck instituut in Duitsland, zijn onderzoek naar Volkswagen, verblijf in de Verenigde Staten en zijn achtergrond als Natuurkundige. Toen Kortmann zijlings opmerkte dat Meijer ‘binnenkort Abraham zou zien’, was het plaatje rond. Gerard Meijer wordt op 6 april 2012 namelijk vijftig jaar. Het communicatieapparaat van de RU wil vooralsnog niet reageren op de vraag of Meijer inderdaad binnenkort terugkomt aan de RU als voorzitter van het College.

 

Lees meer

Ook Van Rooij niet nieuwe collegevoorzitter

Ze werd genoemd, maar ontkent nu. Yvonne van Rooij is niet geïnteresseerd in een overstap naar Nijmegen. De vraag of ze collegevoorzitter van de RU wilde worden leidde volgens Scienceguide tot grote hilariteit bij de huidige bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht. Zij tekende onlangs nog voor twee jaar bij en investeert nu flink in het Utrechtse Science Park. Van Rooij is de tweede vrouw die een kandidatuur ontkent, Guusje ter Horst liet al eerder weten niet geïnteresseerd te zijn om de eerste vrouwelijke voorzitter van het College van Bestuur te worden. De komende maanden zal duidelijk worden wie per 1 juni ons aller Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn opvolgt, die met pensioen gaat. Wie zou er volgens jullie plaats moeten nemen op het Radboudpluche?

 

Lees meer

Praatjes vullen geen gaatjes

Je zult ze onderhand wel hebben gezien, de windmolentjes zijn weer van de partij. Voor het derde jaar op rij moeten ze jou en anderen ervan overtuigen dat besturen supergoed en keileuk is, een boodschap die ANS natuurlijk van harte onderschrijft. Dit jaar blijft het echter niet bij een paar vrolijk draaiende windmolentjes en flyerende bestuursleden. Er verscheen vanochtend een kek YouTube-filmpje. In de hoofdrol rector magnificus Bas Kortmann en Collegevoorzitter Gerard Meijer, die vertellen dat een universiteit maar een dooie boel is zonder actieve studenten en dat een bestuursfunctie 'een fantastisch stuk ontwikkeling' oplevert voor de student. Afsluitend jubelen de beide heren in koor: 'Samen houden we het studentenleven draaiende!' En daar krijgen wij toch wat kriebels van in onze maag. Want waar het College van Bestuur met zo'n boodschap linksom de loftrompet afsteekt over bestuurswerk, verhoogt ze rechtsom de druk op studentbestuurders flink. Het profileringsfonds, dat onder andere bestuurders met een vergoeding tegemoet komt en daarmee het studentenleven draaiende houdt, is vorig jaar al op de schop gegaan. Daardoor is fulltime besturen niet meer mogelijk, zijn vacatiegelden voor medezeggenschappers afgeschaft en moeten veel studenten naast het bestuurswerk verplicht punten halen om überhaupt recht te hebben op een deel van de bestuursbeurs. Dit met het idee: besturen doe je naast je studie, niet in plaats van. Er is nu een tijdelijke regeling van kracht tot het collegejaar 2014/2015. Voor de periode daarna is nog geen oplossing, de discussie daaromtrent is naar verluidt verschoven naar volgend collegejaar vanwege de onzekerheid over de invoering van het leenstelsel. De rector kondigde echter al eerder aan dat 'het op langere termijn zo is dat er minder geld is' en je 'pijnlijke beslissingen moet nemen' als het gaat om het de bestuursbeurzenregeling. Natuurlijk ligt dat niet geheel aan de universiteit. Den Haag denkt ook dat het profileringsfonds een onuitputbare zak met geld is waaruit alsmaar kan worden gegraaid. Juist dan hoop je dat de RU het daadwerkelijk opneemt voor haar studenten en voorziet in een fatsoenlijke regeling voor (toekomstige) studentbestuurders. Alleen goedkope praatjes als hieronder vullen namelijk geen lege plekken bij Nijmeegse besturen, een goede ondersteuningsregeling waaruit respect blijkt voor het mee laten draaien van het studentenleven wel.

 

Lees meer

RU krijgt cultuurcentrum

De universiteit krijgt zeker een cultuurcentrum. Het College van Bestuur heeft besloten dat het veelbesproken centrum ingepast zal worden in de verbouwing van het Gymnasion. Dit gebouw zou de nieuwe plaats voor de managementfaculteit zijn, daar komt nu dus het cultuurcentrum bij. Volgens Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, wordt het allemaal 'waanzinnig mooi'. Vlek de Coningh is blij met de toezegging. 'De volgende stap is een stuurgroep vormen, waarin de culturele verenigingen zijn vertegenwoordigd. Zij gaan samen met de architect praten over de vormgeving van het centrum.'

 

Lees meer

Share verdwijnt in november

Het duurt nog een paar maanden voordat studenten aan de Radboud Universiteit gebruik gaan maken van een nieuw e-mailprogramma. Het huidige programma Share verdwijnt in november, zo verwacht projectmanager Marien de Clercq. Hiervoor in de plaats komt Microsoft Exchange, dat al door veel RU-medewerkers wordt gebruikt. De Clercq verwacht niet dat de overgang naar het nieuwe programma problemen oplevert. 'De lay-out gaat wel veranderen. Verder is het enige verschil dat studenten naar mail.ru.nl moeten gaan in plaats van share.ru.nl. De e-mailadressen blijven gewoon hetzelfde. Ook oude e-mails worden automatisch overgezet.' Volgens de Clercq verandert er weinig aan de functionaliteit. 'De voornaamste reden om over te stappen, is omdat er nu twee omgevingen zijn: Share voor studenten en Microsoft Exchange voor medewerkers. Het kost zo'n 70.000 tot 100.000 euro om Share in de lucht te houden en dat is zonde van het geld. Het College van Bestuur ziet liever één platform.' Het College van Bestuur liet eind 2012 juist weten ontevreden te zijn over Share, omdat het systeem veel technische problemen kent. In 2012 was besloten dat de studentenmail 'in de cloud' zou gaan. De mail zou worden beheerd door externe diensten als Hotmail en Gmail. Uit privacyoverwegingen werd hier toch vanaf gezien.

 

Lees meer

Speciale masterdag moet exodus tegengaan

Steeds minder bachelorstudenten aan de RU kiezen ervoor om hun master aan de Nijmeegse universiteit te volgen. Voor zowel de USR als de Ondernemingsraad en het College van Bestuur (CvB) is dit een reden tot zorg. Met een speciale universiteitsbrede Masterdag probeert de RU dit tij te keren. Vorig jaar stroomden er 311 bachelorstudenten meer uit dan dat er bij de masterstudies binnenkwamen. Dit negatieve verschil kwam het jaar daarvoor nog uit op 141 studenten. De reden voor deze uitstroom is volgens het CvB nog niet bekend, het kan zijn dat meer studenten het studeren helemaal voor gezien houden, of ervoor kiezen om hun geluk buiten de RU te beproeven. Het CvB spreekt zich niet uit over een verklaring, maar USR-voorzitter Patrick Verleg durft wel een oorzaak aan te wijzen. 'Het beleid van de RU is altijd geweest om de bachelor en de master als een volledige studie te zien. Daarom probeert de universiteit om de eigen studenten aan zich te binden en is zij veel minder gericht op studenten van andere universiteiten. Door de harde knip is het echter minder vanzelfsprekend dat studenten hun masterstudie aan dezelfde universiteit gaan volgen.' De universiteit plukt daarmee nu de wrange vruchten van haar eigen beleid. 'De universiteit zal iets moeten doen aan haar wervingsbeleid, want de cijfers spreken voor zichzelf. Het is bijvoorbeeld tekenend dat er een mooie site is voor bachelorstudies, maar er veel minder aandacht is voor de masters', aldus Verleg. Met een speciale masterdag die ergens in het voorjaar plaats moet vinden, hoopt de RU uitstroom tegen te gaan. Martijn Gerritsen, woordvoerder van het CvB, laat weten: 'Hoe de masterdag er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, het zit nog echt in de voorbereidingsfase.' Wel laat hij weten dat zich richt op elke student, dus zeker ook op de bachelorstudenten van andere universiteiten. Of de RU met dit initiatief een andere weg inslaat, is dus nog even afwachten.

 

Lees meer

Universiteitbestuurder moet snel salaris inleveren

'Onderwijsbestuurders, lever uw salaris nu vast in.' Zo luidt de oproep van de bewindslieden op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Wet normering topinkomens, die exorbitant hoge salarissen van onderwijsbestuurders aan banden moet gaan leggen, ligt nog ter toetsing bij de Eerste Kamer, maar als het aan Van Bijsterveldt en Zijlstra ligt, worden de inkomens zo snel mogelijk teruggedrongen. Ze dreigen zelfs met terugvordering als bestuurders die te veel verdienen salarisverhoging krijgen. Met de huidige salarissen van rector magnificus Bas Kortmann en collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth zit het wel snor. Met de 223.000 en 222.000 euro die zij verdienen vallen ze net onder het maximum van 225.000 euro. Ook de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur zal niet meer mogen verdienen dan dat bedrag. Zou het bestuurders niet sieren om toch een beetje meer in te leveren? Bijvoorbeeld wanneer je moet gaan kiezen tussen studenten die door overmacht een boete van 3.000 euro op moeten hoesten of studenten die zich inzetten voor verenigingen.

 

Lees meer

USR eist terugkoppeling cursusevaluties

De Universitaire Studentenraad (USR) heeft een brief(.pdf) geschreven aan het College van Bestuur (CvB), waarin terugkoppeling van evaluatieresultaten wordt geëist. In de brief stelt de USR dat studenten het recht hebben om over de resultaten te worden geïnformeerd, aangezien ze ook de moeite nemen om de evaluaties in te vullen. Volgens Patrick Verleg, voorzitter van de USR, vindt er bij een aantal faculteiten sinds kort al wel terugkoppeling plaats en daar worden de evaluaties goed ingevuld. 'Een andere reden om het CvB nu aan te schrijven is dat een aantal faculteiten overgaan op digitale vragenlijsten waarbij de respons nog lager ligt. Dit terwijl de evaluaties door de Opleidingscommissies zeer serieus worden genomen.' De medezeggenschappers willen het terugkoppelen universiteitsbreed invoeren en ervoor zorgen dat alle studenten die aan een cursus hebben deelgenomen worden geïnformeerd. Dit gebeurt nu nog niet, waarbij technische obstakels en zorgen over privacy als voornaamste redenen worden aangehaald. Verleg: 'We willen niet dat zware kritiek op een docent is terug te vinden op Google, maar terugkoppeling over de cursusopzet en literatuur moet minimaal mogelijk zijn.' Of de terugkoppeling gevolgen heeft voor slechte docenten is nog maar de vraag. Eerder bleek namelijk al dat evaluaties nauwelijks verstrekkende gevolgen hebben wanneer een cursus ondermaats is. Verleg verwacht hierin wel verbeteringen: 'Als er na een jaar geen verbeteringen zijn, terwijl dat wel door een docent is beloofd, dan is dat voor alle studenten zichtbaar.'

 

Lees meer

Vicevoorzitter CvB vertrekt

Vicevoorzitter van het College van Bestuur (CvB) Anton Franken stopt per 1 september 2013 met zijn functie aan de RU. Hij zal vanaf die datum aan de slag gaan als vicevoorzitter van het CvB van de Hogeschool Utrecht, met een portfolio dat vergelijkbaar is met dat wat hij aan de RU beheert. De aankondiging van zijn vertrekt komt erg plotseling. Om nog voor 1 september een vervanger voor Franken te hebben, moet er snel worden gehandeld. Martijn Gerritsen, woordvoerder van de universiteit: 'Er zal eerst een benoemingscommissie moeten worden samengesteld, zij moeten een profiel schetsen en daarna zal een vacature worden uitgeschreven.' Hij is dan ook niet zeker of er voor 1 september al een opvolger voor Franken zal zijn gevonden. Patrick Verleg, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, heeft zijn twijfels bij het wisselmoment. 'Momenteel zit de RU middenin een ICT-reorganisatie en er is een reorganisatie in het clusters Facilitair en Ondersteuning op komst. Dit lijkt me geen handige post om een tijdje onbeheerd te laten. Al weet ik niet of zich ooit een ideale gelegenheid zal voordoen.' Frankens opvolger krijgt een lastig takenpakket in zijn schoot geschoven. De laatste tijd is er aardig wat tumult rondom ICT, er moest worden bezuinigdbij het facilitair bedrijf en ook de introductie van Péage liep niet op rolletjes. Deze problemen zouden overigens niets te maken hebben met het vertrek van de huidige vicevoorzitter, die al deze voorzieningen beheert. 'Anton Franken kreeg deze nieuwe uitdaging bij de Hogeschool Utrecht aangeboden en dat is de reden van zijn vertrek. Hij had ook nog een tijd hier kunnen blijven', aldus Gerritsen.

 

Lees meer