Miljoenen voor Geesteswetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschap (KNAW) gaat in de komende jaren maar liefst vijftien miljoen euro investeren in de Geesteswetenschappen. De Akademie, waar Robbert Dijkgraaf onlangs afscheid nam als voorzitter, stelt vast dat het Nederlandse geesteswetenschappelijk onderzoek in het huidige politiek-economische klimaat onder druk staat. Daarom moet er geld in gepompt worden en niet zo'n klein beetje ook. De komende jaren wordt er vijftien miljoen euro geïnvesteerd in de alfawetenschap. Er moet met name meer samengewerkt worden door de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW. Uiteindelijk wil de Akademie naar een overkoepelend geesteswetenschappelijk geheel dat goed is afgestemd op het onderzoek dat zij doet en daardoor terug op niveau komt. Tevens wordt het geld gebruikt om de wetenschappelijke collectie aanzienlijk te vergroten. Het kiezen voor een forse investering in de Geesteswetenschappen lijkt een sneer van de KNAW naar het huidige demissionair kabinet, dat liever ziet dat de zogenaamde topsectoren de voorkeur krijgen.

 

Lees meer

Studenten Bungehuis houden stand

De studenten die sinds vrijdagochtend het Bungehuis in Amsterdam bezetten, willen ondanks toenemende druk vanuit de UvA nog steeds het gebouw niet verlaten. Volgens de actievoerders is de universiteit niet democratisch genoeg. Onder de naam De Nieuwe Universiteit (DNU) strijdt een honderdtal studenten voor meer inspraak in het universitair beleid. De medezeggenschap, waarmee studenten invloed kunnen uitoefenen op universitaire regelingen, heeft geen daadkracht door de macht van het college van bestuur, decanen en opleidingsdirecteuren. Het bestuur van de UvA dreigde naar de rechter te stappen, mochten de studenten het pand na 12.00 uur vandaag nog steeds niet hebben verlaten. In een persverklaring staat dat het CvB vandaag inderdaad een kort geding aanspant. Momenteel lijkt de situatie hopeloos; de UvA wil dat de bezetters naar een andere locatie verkassen en daar de discussie aangaan met het bestuur. De actievoerders zeggen pas weg te gaan nadat de UvA concrete toezeggingen doet over de benoeming en rechten van de medezeggenschapsorganen. Gisteren zeiden de bezetters nog wel 'een paar verrassingen' te hebben voor de politie mocht deze het pand binnendringen. De oproep om meer inspraak vanuit de DNU lijkt aan kracht te winnen, ook onder wetenschappers en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zij zeggen zich zorgen te maken om de radicale hervormingen binnen de faculteit. Deze maand werd bekend dat zes talenstudies verdwijnen, maar ook de algehele kwaliteit binnen de geesteswetenschappen zal verslechteren. Naast de voorstanders, zijn er voldoende UvA-medewerkers die niet blij zijn met de actie, omdat de bezetting van het Bungehuis de orde van de dag te veel verstoort. Medewerkers durven het pand niet in en colleges vervallen. Het is nog maar de vraag of de geplande mastervoorlichtingen van morgen door kunnen gaan.

 

Lees meer