[UPDATE] ANS is van de HAN?

'ANS is het magazine voor alle studenten in de stad Nijmegen. Die studenten studeren doorgaans aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit magazine gaat echter nauwelijks over de hogeschool, maar bespreekt vooral studentenzaken in het algemeen.' Eerst dachten we aan een grap, maar studenten.net heeft ANS daadwerkelijk doodleuk in het lijstje '11 hogeschoolbladen op een rij' gezet. Wat bewoog redacteur Wigger tot deze daad? Is dit een represaille voor de terugkerende grappen over de HAN-scholieren? Of zijn artikelen over de universiteit zoals Het Laatste Oordeel hem ontgaan? 'Erg opmerkelijk is dat de hogeschool zelf wel erg weinig aan bod komt in het magazine. Dat is overigens helemaal niet erg, want op die manier blijft er meer dan genoeg ruimte over voor interessante verhalen voor studenten. Blijkbaar voelt de school de behoefte niet om zich te profileren via het magazine en laten ze de studenten lekker hun gang gaan met het blaadje.' Een hbo'er die verbanden legt, dat dan weer wel. De HAN heeft dus niet de behoefte zich te profileren via ANS. Mochten ze dat toch willen, voor advertenties kunt u mailen naar stichtingmultimedia@gmail.com. Wij gaan er maar vanuit dat dit niets meer was dan een noodkreet van een verwarde scholier, die smacht naar een hogeschoolblad met inhoud. Geen zorgen, Wigger: in onze volgende redactievergadering zullen we het maken van een HANS overwegen. Update: Na een vriendelijk doch dringend mailtje is ook bij studenten.net de boodschap doorgedrongen dat ANS geen hogeschoolblad is. Inmiddels zijn we gecopy-paste naar een lijstje universiteitsbladen en is iedere 'hogeschool' door 'universiteit' vervangen. Studenten in Nijmegen studeren nu doorgaans aan de Radboud Universiteit. Beter, maar nog niet goed: ANS is geen universiteitsblad, dat is VOX. Nog een keer proberen dus, we komen er wel.

 

Lees meer

ANS bezocht: HO-tour

Hoe moet de toekomst van het hoger onderwijs eruitzien? Om de koers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te zetten, beantwoorden studenten, docenten, bestuurders en andere stakeholders deze vraag in verschillende bijeenkomsten door het land. ANS bezocht de bijeenkomst in Arnhem, waarin werd gesproken over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het doorstromen tussen de verschillende onderwijsniveaus. Bussemaker stelt teleur De middag start met een gezamenlijk programma: minister Jet Bussemaker neemt als eerste spreker het woord. Van de speech van de minister wordt de gemiddelde universitaire student niet veel wijzer, haar woorden zijn erg toegespitst op het mbo en hbo en de overgang van het ene onderwijsniveau naar het andere. 'Aan alleen kennis heb je als afgestudeerde student op de arbeidsmarkt niet genoeg', vertelt de minister, 'er moet ruimte zijn voor ontplooiing'. Ook haar punt over Leven Lang Leren keert regelmatig terug. De minister maakt vooralsnog weinig indruk. Bussemaker maakt plaats voor misschien wel de beste speech van het plenaire deel. Radboud-student Floor Albers van der Linden pleit voor meer investeringen vanuit het ministerie voor extracurriculaire activiteiten. 'Snel studeren en hoge cijfers halen, is niet met de persoonlijke ontwikkeling van studenten te combineren.' Albers van der Linden valt terug op de afscheidsspeech van Bas Kortmann, voormalig rector op de Radboud Universiteit, waarin hij zei dat een scharrelstudent beter smaakt dan een plofstudent. Ook de column van Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, benadrukt de vormingsfunctie van onderwijs: 'Socialisatie, het bewegen in groepen, en personificatie, de onafhankelijkheid van de student, worden steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt.' Panelgesprekken weinig representatief Een panel van vijf personen komt naar voren om over de visie op en ervaringen met doorstroom en uitstroom te praten. Opvallend is dat geen universitaire studenten of medewerkers van de universiteit in het panel zitten, waardoor ook dit deel weinig toepasbaar is op het wo. Aan het einde van het panelgesprek concludeert minister Bussemaker dat het onderwijs nog flink veel uitdagingen kent, dan zijn de wo-punten niet eens meegenomen. Hbo en wo naast elkaar? Het plenair programma wordt gevolgd door twee workshoprondes. In de eerste ronde die ANS bezocht, staat de vraag 'Wat maakt universitair onderwijs?' centraal. Het gesprek wordt geleid door Daniel Wigboldus, decaan en hoogleraar op de Radboud Universiteit. Al snel draait de discussie om het verschil tussen hbo en universiteit. Na vijftig minuten van intensief debat, is de conclusie dat het verschil niet zo groot is als men denkt en dat hbo en wo naast elkaar zouden moeten staan als het gaat om het niveau van de opleidingen, in plaats van boven elkaar. De tweede workshopronde is toegespitst op een leervorm in het hbo, waardoor de universitaire studenten in slaap sukkelen. De dag wordt afgesloten met opnieuw een gezamenlijk deel, waarin wordt gereflecteerd op de bevindingen van de workshops. De conclusie is weinig verrassend: er is nog veel werk aan de winkel om het hoger onderwijs de toekomst te geven die de aanwezigen voor ogen hebben. Op naar de borrel.

 

Lees meer

Enerzijds Anderzijds

De stelling van deze maand: De gelijktrekking van de hbo- en wo-titels is terecht Tekst: Daan van Acht Dit artikel verscheen eerder in de januari-ANS Begin 2013 diende het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een wetsvoorstel in waarin wordt gesteld dat de bachelor-diploma’s van zowel hbo- als wo-studenten dezelfde diplomatitel zouden moeten krijgen. Inmiddels is het plan gerealiseerd en hebben hbo-diploma’s de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ gekregen, zoals bij universitaire bachelors al het geval was. De gelijkstelling van titels is volgens het ministerie nodig, omdat een aantal hbo-opleidingen nog onvoldoende internationaal herkenbaar zijn. Na de indiening van het wetsvoorstel, klonk vanuit de Raad van State direct felle kritiek. De verschillen binnen het onderwijs moeten volgens de raad juist onderstreept worden. Daarnaast zouden gelijke titels verwarring bij werkgevers opleveren, aangezien zij niet direct kunnen zien of een opleiding aan het hbo of wo is gevolgd. Recent laaide de discussie weer op tijdens de HO-Tour, een bijeenkomst over de toekomst van het hoger onderwijs. Is de gelijke titulatuur terecht, of worden wo-studenten hiermee tekort gedaan? Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN ‘Ik ben heel blij dat de gelijke titulatuur geregeld is en vind niet dat we er een probleem van moeten maken. De ‘h’ in hbo wordt met een bijpassende titel op waarde geschat en onderstreept. We moeten het systeem van hbo-en wo-onderwijs dat we in Nederland hebben als een kans zien. Deze gedachte loopt helemaal in lijn met het rapport van de Commissie Veerman van een aantal jaar geleden, dat zegt dat we in Nederland content moeten zijn met de academische onderzoeks-universiteiten en praktisch georiënteerde hogescholen. Dit wil echter nog niet zeggen dat er sprake is van een niveauverschil, de oriëntatie is anders. Het is onze verantwoordelijkheid om je academische titel te rechtvaardigen. Een hbo-opleiding Commerciële Economie heeft bijvoorbeeld een andere insteek dan de wo-variant, maar beide invullingen zijn van gelijke waarde. ‘De meeste landen kennen het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten niet. Daar wordt het verschil tussen de instellingen niet goed begrepen. Dat zorgt voor veel verwarring. Dankzij de gelijkstelling van titulatuur, valt deze verwarring weg. ‘De verschillen tussen hbo en wo zouden een gelijke titel niet in de weg mogen staan. Het is net als met appels en peren, zowel de appel als de peer is een belangrijk stuk fruit. De appel moet alleen niet tegen de peer zeggen dat hij beter is of beschikt over een langere historie en daarmee de peer voorbijstreeft. De Raad van State zou er goed aan doen om het rapport van de Commissie Veerman te lezen, waarin de grote betekenis van zowel het wo als het hbo wordt benadrukt. Ook zie ik geen problemen voor werkgevers, omdat ik denk dat zij meer naar de persoon voor zich zullen kijken dan naar de papiertjes.’ Paul Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht aan de RU ‘In de wet worden de hbo- en wo-bachelors gelijkgesteld, terwijl het binaire stelsel – het verschil tussen wo en hbo – gewoon blijft bestaan. Je suggereert in de titel dat iets hetzelfde is, terwijl het onderwijs verschillend is en moet zijn. Dit moet ook tot uitdrukking komen in de titulatuur. Je kunt de twee opleidingsvormen, en daarmee de toekenning van de uiteindelijke titel, niet met elkaar vergelijken. Het ministerie vergelijkt appels met peren, dat vind ik niet sterk. Het hbo is nu eenmaal praktijkgerichter, met veel projectonderwijs, stages en een stuk minder theorievorming. Dat is prima, maar dan moet er wel een andere titel aan worden verbonden. ‘Ons binaire stelsel is moeilijk te vergelijken met buitenlandse stelsels. In Engeland wordt geen onderscheid gemaakt tussen hbo en wo en in andere landen ligt het weer anders. Als men overal in het buitenland hetzelfde systeem en dezelfde titulatuur zou hanteren, snap ik dat men dat in Nederland ook zou overwegen. Dit is echter niet het geval. ‘Op de arbeidsmarkt is op basis van de gebruikte titulatuur niet meer te zien welke opleiding de betrokkene heeft gevolgd. Dat kan alleen maar wanneer een werkgever het getuigschrift opvraagt. Ik vind dat misleidend en verwarrend. Daarnaast is het vervelend voor de betreffende student, die moet uitleggen aan welke instelling hij of zij heeft gestudeerd. Het kan nadelig uitwerken voor afgestudeerden, wanneer tijdens een sollicitatie blijkt dat er liever een universitair geschoold persoon dan een hbo’er wordt aangenomen of andersom. Dat werkgevers vooral af zullen gaan op de persoon, snap ik niet. Het gaat natuurlijk om de persoon in combinatie met de opleiding die hij of zij heeft afgesloten. Op die manier kunnen we iedereen wel een diploma geven.’ Klik hier voor de overige artikelen uit de januari-ANS.

 

Lees meer

HAN geeft gratis bier weg

In de HANgar, de kroeg in de Faculteit Economie en Management van de HAN in Arnhem, wordt voortaan één avond in de maand gratis bier weggegeven. De sectie Spaans wil op die manier Nederlandse scholieren meer contact laten maken met hun buitenlandse klasgenootjes. De zogenaamde Café Exchange is toegankelijk voor iedereen aan de HAN. De aanwezigen krijgen consumptiebonnen voor gratis drankjes onder de voorwaarde dat ze een badge dragen met hun naam, de taal die ze spreken en de taal die ze zouden willen spreken. Gratis drank zou een bindende factor kunnen zijn om de scholieren dichter bij elkaar te brengen, volgens de initiatiefneemster van het project. Of het gaat werken valt nog te bezien, maar wij kunnen ons best een avondje voordoen als Duitser.

 

Lees meer

HO-tour niet naar Nijmegen

Minister Bussemaker van Onderwijs komt op haar Hoger Onderwijs-tour (HO-tour) niet naar Nijmegen. Arnhem wordt, als stad zonder universiteit, op 29 oktober aangedaan als de 'studentenstad' van regio Oost. Tijdens de tour wordt in vijf bijeenkomsten, verspreid over de vijf regio's van Nederland, gesproken over de toekomst van het Hoger Onderwijs. Het debat in Arnhem zal gaan over de doorstroom naar de beroepskolom en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Geïnteresseerde studenten mogen meepraten, maar moeten volgens de site van de HAN wel een uitnodiging meenemen. Instellingen mogen voor de bijeenkomst in de eigen regio een delegatie sturen, bestaande uit acht tot vijftien personen. De RU moet de Nijmeegse delegatie zelf samenstellen. Zomaar in de trein stappen naar Arnhem heeft dus geen zin.

 

Lees meer

Nijmegen wint Batavierenrace

Het Nijmeegse universiteitsteam, bestaande uit studenten van de RU en HAN, is eerste geworden bij de universiteitscompetitie van de 43e Batavierenrace, de grootste estafetteloop ter wereld. Het Amsterdamse universiteitsteam is tweede en plaats drie gaat naar het studententeam van de Universiteit Groningen. Na een jaar de beker te hebben afgestaan, gaat deze nu weer mee terug naar Nijmegen. Vorig jaar moest het Nijmeegse team het doen met de zilveren medaille. Groningen namtoen de befaamde beker mee naar huis. Vannacht om 0.00 uur precies klonk op de Nijmeegse campus het startschot. De eerste loper passeerdeiets na 17.30 uur de finish op de Sintelbaan in Enschede. Winnaar of verliezer, vannacht zal er op de campus in Enschede flink worden gefeest.

 

Lees meer

RU is klaar met hbo'ers

De Radboud Universiteit is hbo'ers liever kwijt dan rijk. Onlangs zijn de tarieven voor de schakelprogramma's vastgesteld en veel schakelaars gaan 2859 euro betalen voor hun premaster. Per 1 september mogen universiteiten namelijk voor een schakelprogramma maximaal 1,5 keer het wettelijk collegegeld vragen. De RU besloot om dit collegejaar studenten nog te matsen en dus hoefde er maximaal 1835 euro te worden afgetikt. De RU was daarmee lange tijd een van de weinige universiteiten met een aantrekkelijk tarief voor premasterstudenten. Daar komt volgend collegejaar verandering in. De RU is klaar met het matsbeleid voor hbo'ers en switchende bachelorstudenten en hanteert geen voordelige tarieven meer voor schakelaars. Iedere student die een premaster volgt, komt voor kosten te staan die afhangen van het aantal studiepunten. Zo zul je bij een programma tot en met 30 EC 953 euro betalen, kosten de programma's tot en met 45 studiepunten 1.906 euro en geldt vanaf 45 studiepunten het forse bedrag van 2.859 euro. Volg je een schakelprogramma van meer dan 60 studiepunten, dan komt er voor iedere EC boven de 60 nog eens 64 euro bij. Het besluit voor de nieuwe tarieven komt behoorlijk laat. Bij de studentenbalie wist men van niks en werd voor de kerstvakantie nog verteld dat een premaster volgend jaar gewoon 1906 euro kost. Daarmee komt een groot aantal premasterstudenten flink bedrogen uit.

 

Lees meer