96 verenigingen tekenen petitie tegen leenstelsel

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) overhandigde vandaag namens 96 studentenverenigingen uit twaalf steden een petitie aan de coalitiepartijen van het leenstelsel in de Tweede Kamer. Volgens de LKvV hebben de partijen niet de tijd genomen om de belangen van de actieve student te horen. De rol van het verenigingsleven is volgens de LKvV onmisbaar voor het klaarstomen van studenten voor de arbeidsmarkt, omdat verenigingen zorgen voor nevenactiviteiten naast de studie. Het leenstelsel brengt volgens de koepel het voortbestaan van de verenigingen in gevaar. Ook de zes grote Nijmeegse studentenverenigingen tekenden de petitie. Nina van Kalker, politiek commissaris van Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen uit Nijmegen, vertelt dat de invoering van het leenstelsel vergaande gevolgen zal hebben voor de studentencultuur. 'De actieve student moet zich kunnen blijven ontplooien. Wij hopen dat we door middel van deze petitie de toekomstige studenten de ruimte kunnen geven om zich in te zetten voor verenigingen.' Van Kalker was aanwezig in Den Haag bij de overhandiging en zegt dat de groep actieve studenten met de commissie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft gepraat over de knelpunten die de petitie aandraagt.

 

Lees meer

Hoogleraren schrijven niet over beschuit

Twee dagen geleden berichtte ANS over de uitkomsten van een onderzoek naar de nevenwerkzaamheden van Nederlandse hoogleraren, uitgevoerd door De Onderzoeksredactie. Uit het onderzoek blijkt dat van de in totaal 5800 hoogleraren, ruim 80 procent er nevenactiviteiten op nahoudt. Eenderde van die activiteiten wordt door hoogleraren niet gemeld. In nrc.next doet Marcel Metze, hoofdredacteur van De Onderzoeksredactie, een boekje open over deze schrijnende constatering. Metze stelt samen met Casper Thomas, redacteur van De Groene Amsterdammer, het blad waarin het onderzoek geplaatst wordt, dat er in Nederland sprake is van een schaduwuniversiteit. 'Ons onderzoek bevestigt dat de wetenschapsagenda in veel gevallen niet alleen meer wordt bepaald door de nieuwsgierigheid van de vrije onderzoeker, maar mede door partijen die hun eigen belangen vooropstellen.' Volgens Metze en Thomas is openheid van levensbelang. Het komt nog te vaak voor dat bijzonder hoogleraren, die niet bij de universiteit in dienst zijn, een hoeveelheid aan nevenactiviteiten hebben met een commercieel belang. De onderzoekers vinden dit kwalijk, aangezien aan hoogleraren en bijzonder hoogleraren vaak dezelfde academische waarde wordt gekoppeld. Ook Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van de RU, zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten van het onderzoek. Metze en Thomas zijn daarom van mening dat ook parttime onderzoekers (bijzonder hoogleraren) slechts onderzoek moeten doen naar onderwerpen die een algemeen belang dienen. 'Onderzoek naar de knapperigheid van beschuit, een van de voorbeelden uit ons onderzoek, hoort daar niet bij.'

 

Lees meer