Privacy-succesverhalen op de RU

Volgens sommige medewerkers van de Radboud Universiteit zal de RU  in de toekomst mogelijk persoonsgegevens van studenten gebruiken voor het maken van gedragsprofielen. Door het  invoeren van het programma Learning Analytics zou de RU het onderwijs hiermee kunnen verbeteren. De RU zou met dit programma gegevens zoals je inlogtijd op Blackboard en je resultaten in Osiris kunnen gebruiken om je eventueel op het matje te roepen, als blijkt dat je teveel afwijkt van het standaard studiegedrag. Het is maar de vraag of de RU in deze situatie zorgvuldig om zal gaan met de persoonsgegevens van studenten. In het verleden is de universiteit namelijk niet altijd even goed met de privacy van studenten omgesprongen. ANS dook in haar archief en vond 5 voorbeelden van succesverhalen met privacy op de RU: 1. Al in 2006 kwam naar voren dat de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad in overleg gingen over het reglement van het digitale verkeer van de RU. In dit voorschrift stond namelijk dat, indien je werd verdacht van het aantasten van de naam van de universiteit, je email kon worden gecheckt. 2. In 2011 kampte het netwerk van de RU met een beveiligingslek. Iedereen met toegang tot het netwerk had kon de salarissen van medewerkers en de adressen van zowel medewerkers als studenten inzien. 3. In 2012 vond een student een oude RU-computer vol met gevoelige informatie. Zo ontdekte deze student onder andere verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingen van scripties, anonieme beoordelingen van docenten door studenten, onderwijsjaarverslagen en tentamenproblemen met individuele studenten op de pc. 4. Vorig jaar werden de gegevens van leden van de USR nagetrokken om te kijken hoeveel van hun vakken buiten het eigen curriculum volgden. In andere woorden: controleren of ze niet lui zijn. 5. Afgelopen november bleekdat de RU met het mailprogramma Exchange instellingen op de telefoon van de student kan wijzigen en gegevens kan verwijderen. Voorgaande voorbeelden maken duidelijk dat de RU in ieder geval in het verleden niet altijd even zorgvuldig met de privacy van de studenten is omgegaan. Hoe is het nu daarmee gesteld? Lees hier het onderzoekdat ANS deed naar de inzameling van persoonsgegevens door de RU.

 

Lees meer

RU overweegt gebruik persoonsgegevens voor gedragsprofielen

Binnen de Radboud Universiteit gaan er stemmen op om de persoonsgegevens van studenten te gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Door middel van Learning Analytics zou de RU op basis van persoonsgegevens van studenten hiervoor gedragsprofielen kunnen maken. Door middel van het verzamelen van metadata zou de RU kunnen zien hoe lang en wanneer een student op Blackboard is ingelogd of op welke dagen de student de campus bezoekt. Als aan de hand van de metadata blijkt dat het gedrag van een student afwijkt, zou vervolgens een studieadviseur kunnen ingrijpen. Volgens Jean Popma, Security Officer van het Concern Informatie Management van de RU, staat het plan nog wel in de kinderschoenen. Popma verzekert bovendien dat een toekomstige functionaris gegevensbescherming gaat uitzoeken of de voordelen van Learning Analytics opwegen tegen de nadelen. ANS deed onderzoek naar hoe de RU haar studenten door middel van persoonsgegevens in de gaten kan houden. Lees hier het hele artikel.

 

Lees meer