[Update] Studieverenigingen niet blij met nieuwe beurzenregeling

Een aantal studieverenigingen zijn niet blij met de nieuwe regeling FOndS, waaruit de bestuursbeurzen voor studentbestuurders worden betaald. Achttien studieverenigingen ondertekenden een klachtbrief die gisteren naar het College van Bestuur en de Universitaire Studentenraad (USR) is gestuurd. Steffi van Tilborg, voorzitter van studievereniging Synergy, laat weten dat studieverenigingen het niet eens zijn met de regeling FOndS zoals die sinds dit collegejaar is. De verenigingen hebben kritiek op de manier van toetsen en de uitkomst van de toetsing, waardoor ze naar verhouding minder beurzen krijgen dan voorheen. 'Veel verenigingen zijn in beurzen achteruit gegaan ten opzichte van vorig jaar. We willen dat de regeling wordt opengebroken en verbeterd.' De verenigingen wachten nog op een reactie van de USR. Update: dinsdag 10 maart, 16.11 uur Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, laat weten dat hij het goed vindt dat de verenigingen een brief hebben gestuurd waarin ze hun twijfels tonen over het fonds. 'In principe ga ik uit van de integriteit van de toetsingscommissie, maar uiteraard gaat de USR de punten in de brief goed bekijken en zoeken naar mogelijke oplossingen.'

 

Lees meer

Eymaal: 'Wat de RU doet mag helemaal niet'

Gisteren werd bekend dat student Pepijn Eymaal de RU voor de rechter sleept, omdat hij geen bestuursbeurzen toegewezen heeft gekregen. Eymaal vindt dat deze beurzen onterecht niet zijn toegekend. Hij meent er recht op te hebben, omdat hij voorzitter van de Facultaire Studentenraad bij Managementwetenschappen is. De zaak dient later dit jaar, maar voor nu is belangrijk: hoe hoog is zijn winstkans? Geen onafhankelijk oordeel Eymaal stelt ten eerste dat de RU geen geschillenadviescommissie heeft, wat wel verplicht is volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze commissie adviseert het college van bestuur hoe te beslissen op eventuele bezwaren naar aanleiding van het afwijzen van bestuursbeurzen. Uit het profileringsfonds krijgen studentbestuurders een vergoeding, dit geldt ook voor studenten in een (financiële) overmachtssituatie en topsporters. In plaats van zo'n commissie, is in werkelijkheid een medewerker van de juridische afdeling van de RU belast met de beoordeling van de bezwaren. Eymaal zegt dat dit helemaal niet zo kan. De wet stelt volgens hem dat een geschillenadviescommissie verplicht is en dat deze moet bestaan uit leden die functioneel onafhankelijk zijn. Dit betekent dat medewerkers van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken niet in de commissie mogen zitten. Eymaal: 'Uit recente rechtspraak blijkt dat de RU er geen eigen, afwijkende procedure op mag nahouden. Dat doet zij nu wel.' Eymaal heeft ook tijdens zijn eerdere drie rechtszaken dezelfde medewerker van Bestuurlijke en Juridische Zaken tegenover zich gehad. Hij heeft nu zijn twijfels bij de objectiviteit van die medewerker. 'Hoe kan zij nu onafhankelijk en objectief oordelen over mijn bezwaar?' De laatste keer werd Eymaal gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Recht op vergoeding Daarnaast is Eymaal van mening dat de WHW duidelijk is over studenten in de medezeggenschap: zij dienen een financiële vergoeding te krijgen voor hun werkzaamheden. Eerder liet de RU al weten niet mee te gaan in de argumenten van Eymaal. De universiteit ziet geen verplichting om medezeggenschappers altijd een financiële vergoeding te geven. 'Noch uit de wettekst, noch uit de Memorie van Toelichting op de WHW blijkt dat het recht op financiële ondersteuning aan leden van de medezeggenschap van onbeperkte duur moet zijn', aldus het college van bestuur in een brief aan Eymaal. Eymaal slaat nu terug in zijn beroepschrift bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Hij stelt dat de wetgever welbewust instellingen heeft verplicht om studenten in de medezeggenschap financieel tegemoet te komen. Zolang de zaak nog bij de rechter ligt, wil de RU wil niet inhoudelijk reageren. Na half augustus zal de zitting plaatsvinden, vervolgens duurt het nog zo'n drie maanden voordat er een uitspraak is.

 

Lees meer

Geen terugkeer van fulltime-besturen

Studenten zullen ook de komende twee jaar studiepunten moeten halen naast hun bestuursfunctie. Dat blijkt uit gemaakte afspraken tussen het College van Bestuur (CvB) en de Universitaire Studentenraad (USR) over de nieuwe bestuursbeurzenregeling. Die vernieuwde regeling gaat al vanaf september in en vervangt daarmee de regeling uit 2012. Met de vorige regeling werd, onder grote kritiek, het fulltime besturen afgeschaft. Het CvB was van mening dat studenten zich in een jaar niet alleen maar bezig mogen houden met besturen, maar dat ze vooral moeten doorstuderen. Sindsdien moeten studenten met zware bestuursfuncties minimaal 18 studiepunten in een jaar halen, om de volledige beurs te kunnen ontvangen. Dit was het uitgelezen moment voor de USR om van die gehate regeling af te komen. Jip Mennen, voorzitter van de USR, is het daar mee eens, maar ze geeft aan dat vooral het CvB niet van de regeling af wilde. 'We hebben er over gesproken en zelfs concrete voorstellen gedaan, maar we hebben met meerdere partijen van doen. Onderhandelen is keuzes maken. Ook ons voorstel om terug te gaan naar 12 EC voor de zware functies, behoorde niet tot de mogelijkheden. Het CvB was niet bereid om iets op dat gebied te veranderen. We zijn wel te spreken over de hele fijne samenwerking met het college.' Grote vraag is nu of de USR zich snel heeft neergelegd bij de argumenten van rector magnificus Kortmann, of dat daadwerkelijk op het scherpst van de snede is onderhandeld. Feit blijft dat studenten met een zware bestuursfunctie, ook de komende twee jaar flinke moeite moeten doen om er naast te studeren.

 

Lees meer

Vergoeding medezeggenschap veiliggesteld

Vanochtend berichtte ANS dat het fulltime besturen niet terugkeert. Met de nieuwe regeling zijn er wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben premasterstudenten die een WO-bachelor op zak hebben, wel een vergoeding, terwijl dit eerst niet zo was. De belangrijkste verandering is dat de  medezeggenschap de komende twee jaar meer bestuursbeurzen krijgt dan in het verleden was afgesproken. Toch is de vergoeding minder dan afgelopen twee jaar. In 2012 werden de zogenaamde 'vacatiegelden' voor de medezeggenschap afgeschaft. Sindsdien krijgen de medezeggenschappers geen geld meer voor het bijwonen van de gezamenlijke vergadering. Omdat de vacatiegelden een groot deel van de vergoeding bleken te zijn, werd besloten tot een overgangsregeling. Zo kregen medezeggenschappers in 2012/2013 1,33 (FSR-lid) tot 4 (USR-voorzitter) extra bestuursbeurzen. Die overgangsregeling loopt aan het eind van dit jaar af en daarmee leek de situatie te ontstaan dat de medezeggenschap veel minder beurzen zou krijgen dan drie jaar geleden. Dat is nu door de USR afgewend. Assessoren en de vicevoorzitter en secretaris van de USR krijgen komend jaar ieder zeven bestuursbeurzen. De USR-voorzitter is de enige functie met acht beurzen, USR-leden moeten het met vijf beurzen doen. Andere functies, zoals lid van de FSR, krijgen veelal één bestuursbeurs. Alle overige functies kun je in dit overzicht vinden.

 

Lees meer