EUR voert maximaal bsa in voor bijna alle studies

Het gerucht gonsde al even, maar wordt nu bevestigd: de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat in haar ratrace voor rendement het bindend studieadvies (bsa) voor ongeveer alle studies in het eerste jaar leggen op zestig punten. Dat is inderdaad het volledige curriculum. Haal je één vak niet, dan ben je de klos en kun je oprotten. Het idee om studenten 'na de poort' te selecteren ontstond vorig jaar april en werd ondanks stevige kritiek van de Rotterdamse universiteitsraad getest met een pilot op de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De resultaten van die pilot waren volgens de EUR zeer goed. Daarom deelt ze vandaag mee op de VSNU-conferentie 'Studiesucces: de vrijblijvendheid voorbij' dat bijna alle andere faculteiten ook starten met een pilot. Zo worden aankomende eerstejaars van bijna alle studies onder druk gezet met een maximaal bsa van zestig studiepunten. Halverwege het komende collegejaar worden de resultaten van de pilot besproken en wordt definitief besloten of faculteiten het plan doorzetten. Het is te hopen dat de EUR er voor die tijd achter komt dat een academische houding niet wordt aangeleerd door studenten als schoolkinderen te behandelen.

 

Lees meer

Maagdenhuisbezetters draaien door

In een open brief vragen studenten van De Nieuwe Universiteit Amsterdam aan het College van Bestuur of ze studiepunten kunnen krijgen ter compensatie van de vertraging die ze oplopen door de bezetting. De studenten die sinds eind februari het Maagdenhuis bezetten, hebben blijkbaar geen tijd gehad om te studeren. Hierdoor lopen ze nu mogelijk ECTS, de internationale maat voor studiepunten, mis. 'Colleges heb je hooguit 40 uur per week bij hele zware studie, dus er blijft genoeg tijd over voor actievoeren', vertelt minister van Onderwijs Jet Bussemaker volgens een twitterbericht. Het is opmerkelijk dat juist de studenten die tegen het rendementsdenken zijn, het wel belangrijk vinden dat ze geen vertraging oplopen.

 

Lees meer

Studiepunten afpakken mag

Opleidingen mogen zelf bepalen wanneer studiepunten komen te vervallen, het maakt daarbij niet uit of de kennis van de student verouderd is of niet. Dit zegt minister Bussemaker opnieuw in een antwoord op de kamervragen van SP-kamerlid Van Dijk. De beperking van de geldigheidsduur mag worden gebruikt als stok achter de deur om de trage student sneller af te laten studeren. Volgens Bussemaker is de studievoortgang geen doel op zich. 'De maatregelingen die instellingen treffen om studenten sneller te laten studeren moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs'. Vorig jaar heeft een student Politicologie van de RU een rechtszaak tegen de bachelor-in-5 regeling verloren. De uitslag uit juni 2014 luidde dat de regeling gewoon moest worden toegepast. De student kreeg geen uitstel en moest zich aan het gestelde termijn van de opleiding houden.

 

Lees meer

Studiepunten voor online colleges

Binnenkort kun je studiepunten krijgen voor het volgen van online colleges. Dit laat minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer weten. Ze stelt ook nog eens een miljoen euro beschikbaar om het gebruik van deze zogeheten MOOC's te bevorderen. In haar brief schrijft Bussemaker dat de ontwikkeling van online onderwijs onontkoombaar is. De cursussen zijn volgens haar een aanvulling op het reguliere onderwijs en geen vervanging. De huidige regels staan toe dat universiteiten zelf kunnen beslissen om online colleges te geven. De examencommissie moet het gebruik van deze cursussen goedkeuren. De collegevoorzitter van de RU, Gerard Meijer, sprak zich vorig jaar in een interview met ANS terughoudend uit over MOOC's.

 

Lees meer

Wikipedia verbeteren voor studiepunten

Vierdejaars studenten aan de Universiteit van Californië kunnen voortaan studiepunten verdienen met Wikipedia. In een nieuwe cursus krijgen zij de opdracht Wiki-pagina's over allerlei ziekten te verbeteren. 'Wij als beroepsgroep hebben een berg aan kennis en onze taak is om die kennis aan het grote publiek over te dragen', zegt Amin Azzam, docent van de cursus, tegenover de The New York Times. Hij voegt er nog aan toe: 'We zijn er goed in om de studenten te leren hoe ze met artsen moeten praten, alleen leren we hen niet goed met het publiek te spreken.' Het geven van de cursus is dus niet alleen goed voor de kwaliteit van de online encyclopedie, maar leert de studenten bovendien in begrijpelijke taal medische zaken uit te leggen. Voor de cursus hebben zich uiteindelijk maar drie studenten opgegeven.

 

Lees meer