DNUN mag voorlopig blijven

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) opende vanmorgen zonder toestemming een kritisch café in het voormalige Gerecht, genaamd Terecht!. Zojuist waren Anton Fraaij en Martijn Gerritsen namens de RU op bezoek bij Terecht! om een hartig woordje met de beweging te spreken, Mark Vlek de Coningh was hier ook bij namens de Universitaire Studentenraad.

Gerritsen vindt het gek dat DNUN niet de standaardprocedures volgt om een ruimte te krijgen. Als nieuwe studentenorganisatie hoor je namelijk bij het universiteitsfonds SNUF aan te kloppen om een ruimte te krijgen. De RU-woordvoerder wilde weten waarom niet de normale weg is bewandeld, maar heeft hier naar eigen zeggen geen antwoord op gekregen.

De universiteit onderneemt nog geen radicale acties. DNUN mag in TvA 8 blijven tot beide partijen met elkaar in gesprek zijn geweest. Wanneer dit gesprek plaatsvindt, is nog onbekend.

De lezing van René ten Bos gaat niet door, maar dat heeft volgens Lisa van DNUN niets met het recente bezoek van de woordvoerders te maken. Ten Bos is namelijk ziek. Een andere docent komt een vervangend praatje geven. De andere geplande activiteiten gaan vandaag gewoon door.

 

Lees meer

DNUN opent kritisch café

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) komt met haar eerste actie voor een groot publiek: een kritisch café Terecht! in het oude Gerecht in TvA 8.

Vanmorgen trok DNUN met banken, stoelen, tafels, spelletjes en koffie-apparaten het voormalige Gerecht in. 'We moesten alleen wat hekken aan de kant schuiven', vertelt Herman van DNUN. De groep kritische studenten had al vaker bij het College van Bestuur om een ruimte gevraagd, maar werd constant afgehouden. DNUN heeft het universiteitsbestuur een persbericht en open brief gestuurd, waarin zij hun actie uitleggen, maar tot op heden heeft de groep niets gehoord vanuit het Bestuursgebouw.

Terecht! houdt zich aan de openingstijden van universiteitsgebouwen, waardoor er niet echt sprake is van een bezetting. 'We vertrekken vanavond om 20.00 uur en staan hier morgenvroeg om 8.00 uur weer op de stoep', zegt Lisa van DNUN. 'De ruimte staat toch leeg, dus waarom maken we er niet iets gezelligs van? De universiteit is van ons, van studenten en medewerkers. Het liefst blijven we zitten tot het gebouw wordt gesloopt.' Aangezien het gebouw tot zeker 2018 blijft staan, hebben de studenten nog een paar jaar van kraken te gaan.

Een actie van dit formaat heeft de Nijmeegse tak van de nationale beweging nog niet georganiseerd. Wel regelde DNUN al eerder een lezing, een debat en flyerde DNUN tijdens de Open dag van de RU. In het kritische café kunnen mensen spelletjes spelen en praten over de toekomst van de universiteit. Vandaag staan er drie lezingen op het programma, waaronder een van filosoof René ten Bos. Daarnaast komen vanmiddag De Nieuwe Universiteiten van onder andere Wageningen, Utrecht en Amsterdam op bezoek in Nijmegen voor een gezamenlijke vergadering.

Terecht!

 

Lees meer

In beeld: Terecht!

Vandaag opende De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) een kritisch café in het voormalige Gerecht in TvA 8. ANS nam een kijkje in Terecht!. Mocht de universiteit het café morgen verbieden, dan hebben we altijd de beelden nog. Tekst: Evy van der Aa Foto's: Simone Both       gerecht Het bord van het voormalige Gerecht hangt nog in de normaal lege hal van TvA 8. De afschermhekken dienen vandaag als achtergrondscherm voor het 'podium'. Amsterdam vlaggetjes Voor bezoekers staan de koffie, thee en cake al klaar. DNUN heeft naar eigen zeggen veel contact met de Amsterdamse collega's. Zij ontvingen daarom speldjes met een protestvlag, die supporters van Terecht! kunnen dragen. eten lunch huiskamer Het kritische café doet aan als normale huiskamer. In vergelijking met het vroegere Gerecht is de sfeer er in ieder geval beter op geworden. Studenten kunnen van hun lunch genieten in de comfortabele stoelen. eerste speech Lisa van DNUN heet de bezoekers van harte welkom. Ze benadrukt dat Terecht! een plek is om te praten over de toekomst van de RU, maar dat het ook als huiskamer kan dienen, waar spelletjes kunnen worden gespeeld. Dr. Thijs Verwijmeren, docent bij de opleiding Psychologie, neemt na Lisa's speech het woord en vertelt dat hij alle medewerkers oproept om het kritische café te ondersteunen. publiek Het publiek luistert naar de praatjes, maar het lijkt erop dat de meeste aanwezigen willen genieten van hun lunch of komen kijken wat er gaande is. Erg druk lijkt het nog niet op de eerste dag. Het is afwachten of DNUN haar spullen moet inpakken van het universiteitsbestuur of dat het café morgen weer opent.

 

Lees meer

Initiatiefnemers kritisch café Terecht!: 'CvB speelt machtsspel'

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) heeft vanochtend gereageerdop de brief van het College van Bestuur (CvB) van de Radboud Universiteit aan de actievoerders. Hierin sommeert het CvB DNUN om het opgezette kritische café Terecht! zo snel mogelijk op te doeken. Als reactie hierop waarschuwt DNUN het CvB 'om niet dezelfde fouten te maken als in Amsterdam'. Uit de brief van het CvB aan DNUN, ondertekend door CvB-voorzitter Gerard Meijer, kwam naar voren dat de actievoerders het voormalig Gerecht in TvA 8 - waar Terecht! is opgezet - zo snel mogelijk moeten verlaten omdat daar 'tijdelijke werkplekken' komen. DNUN vindt dit een 'overduidelijke aangedragen drogreden' die wijst op een 'machtsspel' vanuit de RU. De bezetters betreuren de autoritaire houding van het CvB en vinden juist dat een kritisch café zoals Terecht! heel goed past in het sociale en vernieuwende imago van de RU. DNUN zegt ondanks alles nog steeds de dialoog aan te willen gaan met 'alle betrokken partijen' en is zelfs al bezig om samen met de Universitaire Studentenraad (USR) een voorstel te schrijven over het behouden van Terecht!. Al met al hoopt DNUN het CvB vooral ervan te overtuigen dat het café mag blijven bestaan. Of het College als antwoord hierop over zal gaan op hardhandige ontruimingen à la Louise Gunning, zal later blijken. Update: woensdag 20 mei, 14.43 uur Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, benadrukt dat de USR in overleg is met alle studentenorganisaties en dus niet alleen met Terecht! onderhandelt over de realisatie van open huiskamers en studieruimtes. Er is dus geen sprake van een exclusieve samenwerking tussen de USR en Terecht!, terwijl deze indruk wel wordt gewekt in de brief.

 

Lees meer

RU komt met smoesjes om Terecht! te ontruimen

De actievoerders van De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) moeten van het College van Bestuur (CvB) zo snel mogelijk het oude Gerecht, waar zij hun kritische café Terecht! openden, verlaten. De brief die is ondertekend door de CvB-voorzitter Gerard Meijer, werd gisteren voorgelezen tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) met de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad. In de brief staat dat het CvB het Gerecht vrij wil hebben om studieplekken te maken wanneer de UB wordt verbouwd. 'Gedurende de verbouwingen zijn elders op de campus werkplekken noodzakelijk.' Uit het antwoord op de vraag wanneer het besluit genomen is om een studieruimte te maken van het Gerecht, bleek dat deze beslissing pas gevallen is nadat DNUN de ruimte bezette met Terecht!. AKKUraatd stelde dit een half jaar geleden al voor, toen de bibliotheek van sociale wetenschappen verhuisde. Je kon daar toen tijdelijk studeren, maar na de verbouwing zijn deze werkplekken snel weer weggehaald. Is de verbouwing van de UB een excuus om DNUN naar buiten te vegen? Martijn Gerritsen, de woordvoerder van het CvB, zegt dat er vanuit wordt gegaan dat de bezetters professioneel genoeg zijn om het Gerecht zelf te verlaten en via de reguliere weg aan een ruimte op de RU te komen. Een ontruiming door de RU - zoals in Amsterdam het geval was - staat dus nog niet op de planning. Voorlopig blijft DNUN nog zitten. De enige aanwezige studerende actievoerder vertelt dat de groep morgen met een eigen open brief komt, waarin zij hun standpunten duidelijk maken. Wat bovendien nog opvalt aan de brief is dat de voorzitter van het CvB na een jaar samenwerking nog niet weet hoe hij de naam van de USR-voorzitter schrijft. Mark Vlek de Coningh is omgetoverd tot Mark Vleck de Koning.

 

Lees meer

Terecht! ontruimd door CvB

Vanmorgen troffen de bezetters van het voormalig Gerecht een lege ruimte aan op de plek waar zij hun kritisch café Terecht! hadden opgezet. Het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) verwijderde de spullen van de actievoerders op bevel van het College van Bestuur (CvB). Maandag verzochthet CvB de mensen van Terecht! om de ruimte zo snel mogelijk te verlaten, zodat hier tijdelijke werkplekken kunnen worden gemaakt. Deze zouden hard nodig zijn in de zomer, omdat de UB dan wordt verbouwd. Gisteren lietende actievoerders weten dat ze niet van plan waren om ruimte te maken. Het CvB vond het tijd om in te grijpen en liet de spullen - zonder dat de initiatiefnemers van Terecht! hiervan op de hoogte waren - uit de ruimte halen. De bezetters kunnen deze terugkrijgen bij het UVB. Hoewel de ME er niet aan te pas is gekomen, lijkt het CvB van de RU dus wel in staat om ontruimingen á la Louise Gunning, de voormalige voorzitter van het CvB van de Universiteit van Amsterdam, uit te voeren. Het CvB geeft op Radboudnetaan dat Terecht! via het universiteitsfonds SNUF een ruimte kan krijgen. Hiervoor moeten ze wel de wachtlijst op, want Terecht! is niet de enige studentenorganisatie die een eigen kamer wil. Vanaf vandaag wordt het voormalige Gerecht verbouwd tot studieruimte. Zo komen er extra stopcontacten en wordt de keuken afgeschermd. Vanaf 1 juni kun je hier waarschijnlijk de boeken in duiken. De verbouwing van de UB start namelijk op 15 juni, dus tenzij je graag wordt gestoord door hardwerkende bouwvakkers, kun je de rust in TvA 8 opzoeken. Terecht! was niet bereikbaar voor een reactie.

 

Lees meer