Initiatiefnemers kritisch café Terecht!: 'CvB speelt machtsspel'

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) heeft vanochtend gereageerd op de brief van het College van Bestuur (CvB) van de Radboud Universiteit aan de actievoerders. Hierin sommeert het CvB DNUN om het opgezette kritische café Terecht! zo snel mogelijk op te doeken. Als reactie hierop waarschuwt DNUN het CvB 'om niet dezelfde fouten te maken als in Amsterdam'.

Uit de brief van het CvB aan DNUN, ondertekend door CvB-voorzitter Gerard Meijer, kwam naar voren dat de actievoerders het voormalig Gerecht in TvA 8 - waar Terecht! is opgezet - zo snel mogelijk moeten verlaten omdat daar 'tijdelijke werkplekken' komen. DNUN vindt dit een 'overduidelijke aangedragen drogreden' die wijst op een 'machtsspel' vanuit de RU. De bezetters betreuren de autoritaire houding van het CvB en vinden juist dat een kritisch café zoals Terecht! heel goed past in het sociale en vernieuwende imago van de RU. DNUN zegt ondanks alles nog steeds de dialoog aan te willen gaan met 'alle betrokken partijen' en is zelfs al bezig om samen met de Universitaire Studentenraad (USR) een voorstel te schrijven over het behouden van Terecht!.

Al met al hoopt DNUN het CvB vooral ervan te overtuigen dat het café mag blijven bestaan. Of het College als antwoord hierop over zal gaan op hardhandige ontruimingen à la Louise Gunning, zal later blijken.

Update: woensdag 20 mei, 14.43 uur Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, benadrukt dat de USR in overleg is met alle studentenorganisaties en dus niet alleen met Terecht! onderhandelt over de realisatie van open huiskamers en studieruimtes. Er is dus geen sprake van een exclusieve samenwerking tussen de USR en Terecht!, terwijl deze indruk wel wordt gewekt in de brief.