Actiegroep Titanic bereikt akkoord met CvB VU

Na een bezetting van bijna een week hebben de actievoerders van actiegroep Titanic een akkoord bereikt met het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sinds vorige week woensdag bezette een aantal studenten de Kerkzaal en een deel van het dak van de Amsterdamse universiteit. De studenten voerden actie tegen aangekondigde bezuinigingen op de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW). In de afspraken doet het CvB een aantal vergaande toezeggingen aan de bezetters. Zo krijgt de Facultaire Studentenraad (FSR) van FALW instemmingsrecht over alle onderwijsonderdelen van de bezuinigingsoperatie. Dit betekent dat de studentenvertegenwoordigers onderdelen van de reorganisatie kunnen blokkeren als bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde opleidingen in gevaar komt. 'Ook worden er taskforces opgericht die specifiek gaan toezien op behoud van de onderwijskwaliteit', aldus een woordvoerder van Titanic. Ook universiteitsbreed kregen de actievoerders veel voor elkaar. 'We hebben ervoor gezorgd dat de discussie over de verdeling van het geld op de universiteit weer breed zal worden gevoerd.' De komende tijd zullen hierover gesprekken worden gevoerd met de decanen. Verder kunnen studenten en medewerkers tijdens hoorzittingen hun zegje doen. De bezetters krijgen samen met alle studenten van de VU zelfs de gelegenheid om hun kritiek op de minister van onderwijs te uiten. Jet Bussemaker zal namelijk door Jaap Winter, voorzitter van het CvB, worden uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst op de universiteit. Afgelopen vrijdag stuurde het CvB al een voorstel naar Titanic, waarin het bestuur stelde de actievoerders tegemoet te komen. Studenten zouden volgens het reorganisatieplan voor de faculteit in ieder geval hun studie kunnen afronden en er zouden geen opleidingen worden geschrapt. Hoewel de gesprekken van vorige week volgens collegevoorzitter Jaap Winter 'in goede sfeer' waren verlopen, kwam het toen nog niet tot concrete afspraken. Nu de partijen wel definitief overeenstemming hebben bereikt, kunnen de slaapzakken en spandoeken — voorlopig — van het dak worden gehaald.

 

Lees meer

Bezetting op de VU: 'We zijn bereid dagen tot weken te blijven zitten'

Al meer dan twee dagen schreeuwen studenten van de Vrije Universiteit (VU) het van de daken, er moet iets gedaan worden aan de geplande bezuinigingen op de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Actiegroep Titanic bezet nu al meer dan 48 uur een stuk van het dak en de Kerkzaal op de bovenste verdieping van het universiteitsgebouw. De actievoerders pogen op deze manier iets te doen aan de geplande bezuinigingen, die volgens hen de kwaliteit van het onderwijs ernstig schaden. Volgens woordvoerder Bertran Uunk van Titanic is de sfeer op het dak prima en 'het bestuur respecteert de actie en de bezorgdheid van studenten'. Vlak na het gesprek met Titanic blijkt echter uit een recente post op de Facebookpagina dat de VU het dak nu wellicht wil ontruimen. In het gesprek gaf Uunk nog aan dat de actiegroep 'bereid is weken te blijven zitten, maar ik verwacht dat het bestuur wel snel over de brug zal komen'. De mogelijke ontruiming zou iets te maken kunnen hebben met de mastervoorlichting aan de VU van morgen. De door Titanic opgehangen spandoeken zijn inderdaad geen goed visitekaartje voor de universiteit. Volgens Uunk hebben reeds gevoerde onderhandelingen wel een kleine tegemoetkoming opgeleverd in de vorm van een geldbedrag. 'Dit is gunstig, maar zolang er geen structurele oplossingen komen, blijven we gewoon zitten.' Titanic wordt door de VU misschien niet gesteund, studenten, docenten en de vakbond wel doen dit wel. Zij sturen ontbijt en pizza's het dak op, de dakbezetters hoeven in ieder geval niet te verhongeren.  
   

 

Lees meer