Collegezalencomplex krijgt naamsverandering

Deze zomer is begonnen met het vervangen van de bewegwijzering op de campus. Zo ook het bord voor het Collegezalencomplex aan het Mercatorpad. Het gebouw heet nu volgens het bord 'Thomas van Aquinogebouw'. Michel ter Berg, adjunct-directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB), licht de naamsverandering toe: 'Collegezalen Thomas van Aquinogebouw wordt toegepast, vanwege het feit dat we meerdere "collegezalencomplexen" op Heyendaal hebben.' Wellicht met het oog op de aankomende verhuizingen in de Thomas van Aquinostraat zal de naamsverandering voor duidelijkheid zorgen. Op de vraag of er namen van andere gebouwen gaan veranderen is ter Berg duidelijk: 'De naamsverandering van andere gebouwen is nu niet aan de orde.'
cc foto

 

Lees meer

De grote verhuizing

TvA 5 zal er over vijf jaar niet meer zijn. Niet alleen de Rechtenfaculteit heeft namelijk een verhuizing in het vooruitzicht: als in 2014 het Grotiusgebouw is opgeleverd en alle wettenbundels zijn verhuisd, wordt het tijd voor de Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) om zich voor te bereiden op een verhuizing. Zij zal de Heyendaalseweg oversteken en intrek nemen in het Gymnasion. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), die nu in de Noordvleugel van dit gebouw huishoudt, zal hier vertrekken. Er zal nog een extra vleugel worden bijgebouwd om alle managementwetenschappers te kunnen bergen. Op de plaats waar nu TvA 5 staat, zal een nieuwbouw komen voor Sociale Wetenschappen. Huub Looijmans, secretaris-directeur van FdM, is blij met de plannen. 'TvA 5 kende een aantal tekortkomingen. Het is bijvoorbeeld een heel gesloten en onoverzichtelijk gebouw en er is weinig ruimte voor docenten en studenten om samen te komen. Bovendien maakt het grote aantal ingangen dit, ook met oog op veiligheid, niet het beste pand.' Het Gymnasion zou op al deze gebieden een grote verbetering betekenen. De verhuizing van Managementwetenschappen naar de Noordvleugel van het Gymnasion zal in twee delen plaatsvinden. Het eerste deel van de kantoren zal in 2016 worden overgeplaatst. In 2018, als de aanbouw bij het Gymnasion gereed is, zal de rest volgen. Vanaf dat moment kan TvA 5 met de grond gelijk worden gemaakt en kan worden gestart met de nieuwbouw voor Sociale Wetenschappen. Details over hoe de nieuwbouw eruit gaat zien zijn nog niet bekend.

 

Lees meer

Sociale Wetenschappen verlaat TvA 2 en 4 al volgend jaar

De grote verhuizing van de faculteiten in de Thomas van Aquinostraat zal komend collegejaar al starten. Eerst zou het verplaatsen van tafels, stoelen en hoogleraren pas beginnen wanneer de eerste Managementwetenschappers het Gymnasion introkken. Nu zullen de sociale-wetenschappers - waaronder de studieverenigingen - in TvA 2 en 4 echter al komend jaar plaats moeten maken. Zij vinden onderdak in TvA 6 en 8, waar ruimte ontstaat door het vertrek van Rechten. Deze faculteit neemt komend collegejaar immers intrek in het nieuwe Grotiusgebouw. Volg je het nog? Mooi, want er is nog meer. De ruimte die vrijkomt in TvA 2 en 4 zal worden opgevuld met Tandheelkundedocenten en -studenten. De Tandheelkundefaculteit wordt namelijk gerenoveerd, dus worden de tandartsen gedwongen hun eilandje te verlaten voor een aantal jaar. In 2017 is naar verwachting niet alleen de Tandheelkundefaculteit, maar ook het eerste gedeelte van de Gymnasion-verbouwing gereed. Dan zullen de managementwetenschappers dus deels naar de overkant van de Heyendaalseweg vertrekken en is het tijd voor de sloop van TvA 2, 3, 4 en 5 en de bouw van de nieuwe FSW. Dit is een grote logistieke onderneming, geeft ook Michel ter Berg van het Universitair Vastgoedbedrijf toe. Volgens hem is dit wel de beste oplossing. 'Zo blijft de hele Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) bij elkaar in de buurt van het Spinozagebouw en ontstaat er geen ruimtegebrek.'

 

Lees meer

Verbouwing, verhuizing en internationalisering tijdens de UGV

Gisteren vergaderden de Universitaire Studentenraad (USR), de personeelsgeleding en het College van Bestuur (CvB) tijdens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV). Tijdens deze middag kwamen voor studenten een aantal relevante onderwerpen aan bod. ANS was erbij en deed verslag. Collegevoorzitter Gerard Meijer begon de vergadering met een presentatie over de toekomst van campus Heyendaal. Dat er veel gaat veranderen op de campus was al bekend, zo kocht de RU het klooster Berchmanianum en gaat het Spinozagebouw tegen de grond. Dat er is gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie is vooral een financiële afweging. Volgens Meijer kost de sloop van het Spinozagebouw 1,5 miljoen euro, daar komt nog eens 8,5 miljoen euro bij voor de nieuwbouw. Renovatie van het gebouw zou nog geen miljoen euro minder kosten. De Faculteit der Sociale Wetenschappen zal tot eind 2019 of 2020 in Spinoza blijven. Dat is zo'n drie jaar langer dan gepland. Verder verhuist in 2016 de Faculteit der Managementwetenschappen naar de noordvleugel van het Gymnasion. Hier wordt, volgens het oorspronkelijke plan van de architect, een stuk bijgebouwd. Op dit moment is de HAN gevestigd in deze vleugel, zij zullen in eerste instantie gedeeltelijk verhuizen. In 2018 is de verhuizing van de Faculteit der Managementwetenschappen voltooid en is de HAN volledig uit het Gymnasion vertrokken. Ook werd er gesproken over internationalisering, een van de paradepaardjes van rector magnificus Bas Kortmann. Zo wil het CvB dat de helft van de afgestudeerden in 2018 minimaal vijftien studiepunten in het buitenland heeft gehaald. 'Vrijblijvendheid maakt plaats voor inbedding en kwaliteit', zo stelt de notitie waarin dit idee bekend wordt gemaakt. Verder moeten er in 2018 vijf volledig Engelstalige Bachelorprogramma's zijn. De concrete invulling van de internationalisering laat het College van Bestuur over aan de faculteiten en opleidingen. Zij krijgen echter geen extra geld om deze ambitieuze doelen te kunnen halen, Kortmann stelt dat het structureel vrijmaken van extra financiële middelen niet nodig is. Ook is hij van mening dat een buitenlandverblijf voor iedere student een verrijking vormt: 'Ik kan mij geen enkele universitaire studie voorstellen waarbij dat niet geldt.' Voor opleidingen bestaat de mogelijkheid om een buitenlandverblijf te verplichten. De USR is tegen deze verplichting en vindt dat de universiteit zo'n verblijf slechts zou moeten faciliteren. Over de koers die de RU wil varen is Kortmann duidelijk: 'We willen geen Engelstalige universiteit worden, maar een tweetalige universiteit.' Hierna werd kort het Bindend Studieadvies (BSA) in het eerste jaar geëvalueerd. Meer studenten dan ooit behaalden binnen een jaar hun propedeuse en minder studenten dan voorheen stopten in het tweede jaar alsnog met hun studie. De rector magnificus stelt dat het nog te vroeg is om stellige uitspraken te doen: 'Als goede wetenschappers moeten we voorzichtig zijn met interpretaties, het is de vraag of deze cijfers het directe resultaat zijn van het BSA.' Opvallend is de discussie die volgt over zogenaamde herbeginners. Studenten die zich nog voor 1 maart uitschrijven, hebben het recht om in het daaropvolgende collegejaar met dezelfde studie te starten. Zij moeten dan in dat jaar wel hun propedeuse behalen, terwijl het tweede semester voor hen net zo nieuw is als voor eerstejaars studenten. Kortmann vindt dit geen strenge eis: 'We moeten niet vergeten dat een studielast van 60 EC in een jaar normaal is.' De personeelsgeleding en de USR hebben zo hun twijfels: 'Er zijn situaties denkbaar waarin een uitzondering wenselijk is.' Over een BSA in het tweede jaar wordt aan de RU niet eens gesproken. Tijdens de rondvraag kwam de 'herfstvakantie' ter sprake. Op een vraag van de USR over de beperkte openingstijden van voorzieningen in week 42 antwoordt Meijer onduidelijk. Hij lijkt niet geheel op de hoogte te zijn van de aangepaste openingstijden van onder andere het Cultuurcafé tijdens die week. Hier zal hij nog eens goed naar kijken. Ook zal erop worden toegezien dat de UB langer open is in tentamenweken. De volgende keer wordt de USR betrokken bij het maken van de agenda voor de UB.

 

Lees meer

Verhuizing studielandschappen Sociale Wetenschappen

Volgende week verhuizen de studielandschappen van Sociale Wetenschappen van TvA 4 en Spinoza naar het nieuwe studielandschap op TvA 6. Mocht je dus van 20 tot 24 oktober willen studeren, is het verstandig om uit te wijken naar de UB of het Grotiusgebouw. De voormalige bibliotheek van Rechten krijgt vanaf volgende week opnieuw een functie. Tijdens de verhuizing zullen de studieboeken, naslagwerken en lopende jaargangen van tijdschriften niet of in beperkte mate beschikbaar zijn. Heb je volgende week iets nodig, haal het vandaag dan vast. De medewerkers zijn wel aanwezig voor de nodige hulp en lopen op en neer tussen de oude en nieuwe locatie. Dit is de volgende stap in de grote verhuizing van Radboud Universiteit. Deze verhuizing is wel van tijdelijke duur. In 2016 zal TvA zal met de grond gelijk worden gemaakt en zal worden gestart met de nieuwbouw van de Sociale Wetenschappen.

 

Lees meer