Geld voor Geesteswetenschappen

Crisis? Niet voor de tien – voorheen bestempeld als noodlijdende – Nederlandse faculteiten Geesteswetenschappen. In november van het afgelopen jaar verstrekte het door Plasterk in het leven geroepen Reorgieorgaan Geesteswetenschappen nog twee miljoen euro voor het oplossen van onderwijs- en onderzoeksknelpunten en de scholing van personeel. Daar komt nu bovenop dat de komende vijf jaar bijna zeventien miljoen euro wordt uitgetrokken voor een nieuw promotieprogramma.

Deze kapitaalinjectie moet ervoor zorgen dat er jaarlijks vijftien extra promovendi aangenomen kunnen worden. Naast het stimuleren van aanstormend talent is deze investering ook bedoeld om vergrijzing van de wetenschappelijke staf te bestrijden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten studenten een onderzoeksvoorstel indienen. Het Regieorgaan zal samen met het NWO jaarlijks de vijftien beste voorstellen belonen met een flinke smak met geld. Dit is genoeg voor een vierjarig promotietraject.

Als slagroom op de taart wil Plasterk vanaf 2011 structureel 15 miljoen euro meer besteden aan geesteswetenschappen. Bèta’s eat your heart out!