Doe eens aardig!

De Groningse burgemeester Peter Rehwinkel vindt dat studenten in zijn stad te vaak als overlastbezorgers worden gezien en te weinig als een waardevolle toevoeging. Zijn nieuwjaarstoespraak had als onderwerp de verharding in de relatie tussen studenten en 'Stadjers', inwoners van de stad Groningen.

'Zonder acht te slaan op de feiten, dreigen studenten eenzijdig afgeschilderd te worden als luidruchtige bewoners die uit onze wijken moeten.', aldus de burgemeester van Grunn. Uit zijn eigen studententijd herinnert de PvdA'er nog dat hij 's morgens, zingend op weg naar huis, arbeiders tegenkwam en toen alles heel gezellig was.

Rehwinkel zei bovendien een fel tegenstander te zijn van de meerdere malen voorgestelde studentenwijken, nieuwbouwwijken ver buiten het centrum van de stad. 'Studenten maken de stad Groningen immers tot wat zij is.' Wij hopen dat meer stadsbewoners en burgemeesters het voorbeeld van Rehwinkel volgen en 'Doe eens aardig tegen een student' als goed voornemen hebben.