Van zesjescultuur naar vijfjescultuur aan de UvA

Ook aan de Universiteit van Amsterdam kun je tegenwoordig afstuderen met een onvoldoende. Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen willen ze studenten in het eerste half jaar onvoldoendes laten compenseren met een voldoende voor een ander vak. In de tweede helft van het eerste jaar moeten alle vakken wel met een voldoende worden afgesloten.

De vakken in het eerste jaar worden ingedeeld in vier blokken en studenten kunnen voor zo´n cluster slagen als ze het met een zes gemiddeld afsluiten. Als studenten in het eerste half jaar geen cluster met een voldoende af weten te sluiten kunnen ze per direct vertrekken. Volgens decaan Frank van Vree zijn de regels bedoeld om zo snel, goedkoop en makkelijk mogelijk door hun studie heen te jagen 'studenten actiever en betrokkener te laten studeren'.

In Rotterdam zijn ze ook al een tijdje bezig met het zogeheten compensatoir toetsen. Daar werd dit jaar de maatregel doorgedrukt voordat de pilot überhaupt was geëvalueerd. Net als in Rotterdam wil de Rijksuniversiteit Groningen een jaarklassensysteem invoeren, waarbij in het eerste jaar gemiddeld een voldoende moet worden gehaald om verder te mogen studeren. Om die voldoende te halen mogen vijven en zevens tegen elkaar worden weggestreept. Aan de RU is deze mogelijkheid er enkel voor bètastudenten.