Toch geen vijfjescultuur aan de UvA

Studenten aan de Facuteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben de zogenaamde vijfjesmaatregel geblokkeerd. Eind januari kwam het faculteitsbestuur met een voorstel om studenten vijven te laten compenseren met hogere cijfers. De studentenraad heeft niet ingestemd met de wijziging in de OER, die propedeusestudenten de mogelijkheid bood om met onvoldoendes op de lijst af te studeren.

Vorige maand stuurde de facultaire studentenraad nog een brief aan Zijlstra, waarin ze hun zorgen over de maatregel uitspraken en zijn steun vroegen voor hun alternatief. De studenten willen dat er maximaal één vijf mag worden gecompenseerd en dat docenten bepalen bij welke vakken dit zou kunnen. In het voorstel van de faculteit was geen inhoudelijke samenhang tussen de te compenseren vakken opgenomen en was het mogelijk om tot 60 procent weg te strepen tegen een hoger cijfer. De andere faculteiten lieten weten niet van plan te zijn een dergelijke maatregel door te willen voeren.

Het faculteitsbestuur heeft nog niet gereageerd op de bezwaren van de studentvertegenwoordiging.